НАЧАЛО ПОМОЩ ЗА ЯНАК

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ПРОГРАМА "ЯНАК"

ЕТИКЕТИРАЩА ВЕЗНА ЯНАК

ЕТИКЕТИРАЩА ВЕЗНА ЯНАК Системата е подходяща за супермаркети, магазини, месопреработващи и млекопреработващи предприятия и други.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… ? – кратки указания.

В програмата има различни настройки, които определят общия вид на екрана за продажби. Чрез различните визии за продажба, се постига по-удобна среда за работа в съответния обект. В точка първа са описани общите функции на модул продажби, както и справка за отделните визии.

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Общо ръководство за работа, обединено в един документ – ръководство за работа с програма Янак.
 2. Увод – Кратко въведение за програма ЯНАК
 3. Бази данни – понятие за значението на отделните компютри в търговски обект /Сървър и локален компютър/.
 4. Работни станции – понятие за значението на отделните компютри в търговски обект /Сървър и локален компютър/.
 5. Препоръки за организиране на инфраструктурата в търговски обект.
 6. ЯНАК СТАРТ – администриращ модул за програма „ЯНАК“. Връзки и обслужване на базите данни.
 7. ВХОД В ПРОГРАМАТА – има три начина за влизане в програмата – стандартен достъп, терминален и картов.
 8. ЛИЧЕН СЪСТАВ – модул описващ служителите на фирмата.
 9. ДОСТЪПИ В ПРОГРАМАТА – модул за създаване на шаблони за достъпи.
 10. Парола за еднократен достъп – функция за генериране на парола за еднократен достъп на администратора.

СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА

 1. СТОКИ – всичко за стоките в един урок.
 2. СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА В МАГАЗИН, СУПЕРМАРКЕТИ, БОРСИ, СКЛАДОВЕ И ДР. –  В урокът са подбрани части от основния урок за стоките, които са специализирани за магазини.
 3. СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА В МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ И ОБУВКИ – В урокът са подбрани части от основния урок за стоките, които са специализирани за магазини за дрехи и обувки.
 4. СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА В РЕСТОРАНТ – В урокът са подбрани части от основния урок за стоките, които са специализирани за ресторанти.
 5. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СПРАВКИ В НОМЕНКЛАТУРИТЕ – наличност и салдо към дати, аналитична справка по складове, аналитична справка по месеци.
 6. Стокова номенклатура в борси и търговии на едро.
 7. КАРТОН НА СТОКАТА – съдържа цялата информация за стоката.
 8. ГРУПИ НА СТОКАТА – Групирането е необходимо, за да се правят по-лесно справки, анализи и отчети на стоките.
 9. Сложен баркод с включено тегло – урокът показва как се създава сложен баркод, в който има включено тегло, партида и др.
 10. ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ  – Използва се в детски центрове или други обекти, в които се плаща в зависимост от престоя.
 11. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОКАТА – това са допълнителни параметри и се използват при сложни стоки, каквито са компютърните конфигурации. Това са стоки, които са изградени от множество компоненти и е важно да има информация и да за всеки един от тях.
 12. СВЪРЗАНИ ЦЕНИ – Твърда зависимост на допълнителните 9 продажни цени на стоката спрямо първа продажна цена. Предварително заложените процентни съотношения между цените се запазват и допълнителните продажни цени се коригират автоматично спрямо първа продажна цена.
 13. Бира с амбалаж. урокът е за търговия на едро, където се продава бира с амбалаж.

КОНТРАГЕНТИ

 1. КОНТРАГЕНТИ – модул за описване на доставчици и клиенти.
 2. МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ – НАЕМ – автоматично издаване на документи за месечни абонати.
 3. КЛИЕНТСКА КАРТА – система за бързо избиране на клиент и работа с отстъпки
 4. АВТОМАТИЧНО ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО E-MAIL – направете добро впечатление на своите клиенти, като им изпращате автоматично документите в електронен вид.
 5. БОНУС ТОЧКИ – стимулиране на лоялните клиенти чрез бонус система.

МОДУЛИ

 1. ДОСТАВКИ – Модул за описване на документи за доставка на стока.
 2. КАСА – модул каса контролира наличните пари в брой.
 3. ЕДИННА КАСА – целият обект работи с общ сейф.
 4. АНАЛИЗ ЗА ЗАЯВКА – модул за автоматично генериране на протоколи за заявка.
 5. СЪЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ДОСТЪП И КЛИЕНТСКИ КАРТИ – описва се метода за въвеждане на карта в програмата.
 6. АВТОСЕРВИЗ – модул за въвеждане на автомобилите за ремонт.
 7. АВТОПАРК – модул за описване на клиентските автомобили.
 8. ХОТЕЛ – НАСТРОЙКИ НА МОДУЛА
 9. ХОТЕЛ – НАЧИН НА РАБОТА
 10. ПРОИЗВОДСТВО – Работа производствени предприятия
 11. ОТЧИТАНЕ НА ОБОРОТ – модул за отчитане на оборот в ресторанти и заведения.
 12. РЕВИЗИЯ
 13. ECOD – система за автоматично синхронизиране на данни с други програми.
 14. ПРИНТИРАЩ СЪРВЪР – модул за поддържане на работа с фискални принтери, касови апарати, матрични принтери.
 15. МОНИТОР ЗА ПОРЪЧКИ – модул за контрол на междинните бележки към бар и кухня.
 16. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ – специализиран модул за работа със застрахователни брокери.
 17. Модул Брак – модулът се използва когато е необходимо да се изпише повредена стока от складовите наличности.
 18. ЛОГИСТИКА – Този модул е предназначен и обслужва фирми, които извършват доставка на стоки до търговските обекти. Чрез него се обединяват определен брой документи за продажба в една товарителница.
 19. Трансферен сървър – модул за синхронизиране на отдалечени бази през интернет.
  1. Създаване на инсталационен архив
  2. Приемане на инсталационен архив 
  3. Ограничаване на синхронизирането на документи по складове
 20. eyanak.com – Мобилно приложение – описание на мобилната версия – Тази услуга е допълнителна и за да я ползвате, трябва да сте абонат на програма “Янак Класик+” или “Янак Про”. Това е уеб базирана система, която служи за работа и справки, като се осъществява директна връзка към основната Ви работна база данни. Работи се през телефон чрез браузер Chrome.
 21. ЕЛЕКТРОННО МЕНЮ – ако имате ресторант, това е за Вас! Уеб базирано приложение, чрез което, със сканиране на QR код, клиентите ще направят своята поръчка директно от личния си телефон.

ПРОДАЖБИ

Тъй-като модул продажби е различен за различните видове обекти, тук ще намерите описание на начина на работа при различните визии.

 1. ПРОДАЖБИ В МАГАЗИН – кратко описание за продажби в магазин.
 2. ПРОДАЖБИ В РЕСТОРАНТ – кратко описание за продажби в ресторант.
 3. ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – използва се от широк кръг търговски обекти, като магазини за строителни материали, магазини за обзавеждане, търговии на едро, борси, магазини за дрехи и др.
 4. ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО – специализирана визия за търговия на едро. Използва се там, където се изисква, продажбата на стока да може да се прави по два различни метода – чрез изписване на единична бройка или чрез въвеждане на кашони. Действията и възможностите се същите, каквито за за визия “Търговски обект”. В тази визия е променен само методът за въвеждане на стоките за продажба. За повече информация прочетете урока от точка 4 – Търговски обект.
 5. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПЛАСЬОРА – метод за приключване на продажбите, при който задължението се натрупва в салдото на пласьора.
 6. ПРОДАЖБИ В МАГАЗИНИ ЗА ФАЯНС И ТЕРАКОТ – името на самата визия определя и нейното предназначение. Действията и възможностите се същите, каквито за за визия “Търговски обект”. В тази визия е променен само методът за въвеждане на стоките за продажба. За повече информация прочетете урока от точка 4 – Търговски обект.
 7. ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛАВИАТУРА – може да програмирате на обикновена клавиатура лични бързи клавиши.
 8. МЕТОД НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА – има различни методи за приключване на продажбите.
 9. ПРОВЕРКА НА ЦЕНА – бърз и лесен начин за проверка на цената без да се нарушава ритъма на работа в модул продажби.
 10. Авансово плащане – може да издадете фактура на клиент за авансово плащане. Когато направите действителната продажба, програмата автоматично ще приспадне предплатената сума.
 11. ВЕНДИНГ АВТОМАТ – VENDING – автоматизиране на продажбите от Вендинг автомат и контрол на складовите наличности на продуктите.
 12. Особености при работа с фискален апаратВъзможно разминаване между софтуера и фискалния апарат.
 13. Издаване на кредитно по продажба – показва как да оформите сторно на продажба или да издадете кредитно по фактура.

Етикетираща система

 1. ЕТИКЕТЕН МОДУЛ – модул за печат на стелажни етикети и баркод етикети на стоката.
 2. ЕТИКЕТИРАЩИ ВЕЗНИ – този раздел се отнася за везни, които имат собствени бази данни и програма янак синхронизира номенклатурата с тях.
 3. КЕС – КОМПЮТЪРНА ЕТИКЕТИРАЩА СИСТЕМА. Много удобно решение за етикетиране на стоки в магазини и производствени предприятия.
 4. АВТОМАТИЧЕН ПЕЧАТ НА ЕТИКЕТИ ПРИ КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНАТА
 5. НАСТРОЙКИ НА ВЕЗНА ELICOM ETS – описва как се настройва етикетиращата везна.

НАСТРОЙКИ

 1. АВТОМАТИЧНО ПЛАЩАНЕ НА АБОНАМЕНТА НА ПРОГРАМА ЯНАК, ЧРЕЗ КРЕДИТНА ИЛИ ДЕБИТНА КАРТА – Абонамента на програмата може да плащате както по банков път, така също и чрез кредитна или дебитна карта.
 2. Настройки на интернет магазин – описано е как се настройва интернет магазин разработен от Янак Софт.
 3. Разплащателна система Datecs Pay – иновативното платежно устройство, което е комбинирано с перфектна интеграция към търговския софтуер Янак и допълнително уеб приложение за справки.
 4. За програмисти / Контролери за връзка с базата данни чрез API Yanak
 5. ХАРДУЕРЕН ТЕСТ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМА „ЯНАК“

СПРАВКИ

 1. Обща информация за справките – видове справки и начин на работа.
 2. Хронологична справка по документи –  справката показва документите и тяхното съдържание.
 3. Хронологична оборотна справка – справката показва оборотите на обектите по дни, по месеци или по години.
 4. Входящ контрол – справка, която показва данните за входящ контрол на хранителните стоки.
 5. Аналитична справка по стоки – справката показва за определен период от време, общо какво количество от всяка стока е продадено.
 6. Аналитичен оборот по обекти – справката показва сумарния оборот за период от време на отделните обекти.
 7. Аналитичен оборот по оператори – справката показва сумарния оборот на отделните оператори за период от време.
 8. Аналитичен по поръчки – справката показва направените поръчки и каква част от тях е изпълнена.
 9. СПРАВКА НАП – Справка за НАП направена по изискванията от наредба Н18.
 10. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАП ОБЩА ПОМОЩНА СИСТЕМА ЗА “ЯНАК ПРО”

ЕКСПОРТИ

В програмата има настройки за автоматични експорти към определени външни продукти. Тези експорти са опция и се заплащат допълнително. Има експорт, който е направен за общо ползване и е предназначен за логистични цели и това е експорта на аналитичната справка, която се филтрира по пласьор.

Експрорт на Аналитична справка в XLS или XML формат – този експорт се използва за логистични цели. Целта е да се автоматизира комуникацията с различни пласьори.