РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ПРОГРАМА “ЯНАК мини”

Програмата е подходяща за ползване в много малки ресторанти и магазини, като предназначението и е да облекчи работата с фискалния апарат. Тя е част от програма “ЯНАК pro”, като са активни само основните функции за създаване на стоки и продажби. Не следи складови наличности и други салда.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЯНАК

Интернет магазина осъществява директна връзка с базата данни на складова програма “ЯНАК pro”.

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/