РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ПРОГРАМА "ЯНАК"

ЕТИКЕТИРАЩА ВЕЗНА ЯНАК

ЕТИКЕТИРАЩА ВЕЗНА ЯНАК Системата е подходяща за супермаркети, магазини, месопреработващи и млекопреработващи предприятия и други.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… ? – кратки указания.

В програмата има различни настройки, които определят общия вид на екрана за продажби. Чрез различните визии за продажба, се постига по-удобна среда за работа в съответния обект. В точка първа са описани общите функции на модул продажби, както и справка за отделните визии.

ДНЕВНИК НА ПОДОБРЕНИЯТА В ПРОГРАМА ЯНАК – списък с новости и подобрения, който са добавени към програмата.

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Общо ръководство за работа, обединено в един документ – ръководство за работа с програма Янак.
 2. Увод – Кратко въведение за програма ЯНАК
 3. Бази данни – понятие за значението на отделните компютри в търговски обект /Сървър и локален компютър/.
 4. Работни станции – понятие за значението на отделните компютри в търговски обект /Сървър и локален компютър/.
 5. Препоръки за организиране на инфраструктурата в търговски обект.
 6. ЯНАК СТАРТ – администриращ модул за програма „ЯНАК“. Връзки и обслужване на базите данни.
 7. ВХОД В ПРОГРАМАТА – има три начина за влизане в програмата – стандартен достъп, терминален и картов.
 8. ЛИЧЕН СЪСТАВ – модул описващ служителите на фирмата.
 9. ДОСТЪПИ В ПРОГРАМАТА – модул за създаване на шаблони за достъпи.
  1. Достъпи до складовете при трансфер
 10. Парола за еднократен достъп – функция за генериране на парола за еднократен достъп на администратора.

СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА

 1. СТОКИ – всичко за стоките в един урок.
 2. СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА В МАГАЗИН, СУПЕРМАРКЕТИ, БОРСИ, СКЛАДОВЕ И ДР. –  В урокът са подбрани части от основния урок за стоките, които са специализирани за магазини.
 3. СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА В МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ И ОБУВКИ – В урокът са подбрани части от основния урок за стоките, които са специализирани за магазини за дрехи и обувки.
 4. СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА В РЕСТОРАНТ – В урокът са подбрани части от основния урок за стоките, които са специализирани за ресторанти.
  1. Стандартна стока – този тип стока е най-масовия в търговските обекти. Тази стока се продава във вида, в който е доставена.
  2. Рецепта – тип на стоката, който се използва за да може в момента на продажба, да се изпишат от складовите наличности съответните продукти.
  3. Пакет за избор – тип на стоката, който се използва, когато от една стока имате различни разновидности. Например, “Пица Калцоне”, има малка, средна и голяма. Може да се използва и при алкохола, където се определя дали се продава 50 гр., 100 гр. или бутилка.
  4. Динамично меню с фиксирана цена – този тип стока се избира, когато желаете да направите меню, което има фиксирана цена, но клиента може да променя съставките му.
  5. Работни места в ресторанта – настройка на принтери и монитори за поръчка.
  6. Снимка и шрифт на стоката – описва спецификите за тези параметри.
  7. Модификатори – модификаторът се използва в ресторантите и служи за допълнително определение на начина на приготвяне. Тази опция не увеличава цената на поръчката.
  8. Добавки – опция за ресторанти при която към една стока се добавя друга, което увеличава цената на поръчката.
 5. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СПРАВКИ В НОМЕНКЛАТУРИТЕ – наличност и салдо към дати, аналитична справка по складове, аналитична справка по месеци.
 6. Стокова номенклатура в борси и търговии на едро.
 7. КАРТОН НА СТОКАТА – съдържа цялата информация за стоката.
 8. Допълнителна мярка / цена на стоката за единица мярка – ползва се за изписване на цена за единица мярка.
 9. ГРУПИ НА СТОКАТА – Групирането е необходимо, за да се правят по-лесно справки, анализи и отчети на стоките.
 10. Сложен баркод с включено тегло – урокът показва как се създава сложен баркод, в който има включено тегло, партида и др.
 11. ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ  – Използва се в детски центрове или други обекти, в които се плаща в зависимост от престоя.
 12. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОКАТА – това са допълнителни параметри и се използват при сложни стоки, каквито са компютърните конфигурации. Това са стоки, които са изградени от множество компоненти и е важно да има информация и да за всеки един от тях.
 13. СВЪРЗАНИ ЦЕНИ – Твърда зависимост на допълнителните 9 продажни цени на стоката спрямо първа продажна цена. Предварително заложените процентни съотношения между цените се запазват и допълнителните продажни цени се коригират автоматично спрямо първа продажна цена.
 14. Изпращане на XML файл със стоките, на които са коригирани цените / ръчно или автоматично – Тази функция се използва за да може чрез файл да се прехвърлят корегираните цени в други бази. Това се използва, когато базите са независими.
 15. Бира с амбалаж. урокът е за търговия на едро, където се продава бира с амбалаж.
 16. ЦЕНОВИ ЛИСТИ – създаване на ценова листа за стоки в акция и ценова листа за клиенти със специални цени.
  1. Комбинирана ценова листа – комбинираната ценова листа Ви дава възможност да направите отстъпка, при продажба на определено количество стоки, като отстъпката може да бъде обвързана с продажбата на друг вид стока или група от стоки.
  2. Ценова листа “Остъпка за сума” – Тази ценова листа се създава, когато желаете да направите отстъпка към сметка при достигане на определена сума. Например може да зададете при достигане на сметката на стойност с ДДС 100 лв. , да се генерира отстъпка от 2%.
 17. Стоки с висок фискален риск – в картона на стоката може да активирате, че тя е с висок фискален риск. Това е необходимо за да може да се правят по-лесно отчетите към НАП.
 18. Свързани стоки – в картона на стоката има опция, чрез която може да я свържете с други стоки. Това се използва, за да може в продажбите да изпишете автоматично допълнителна стока, като например опаковка за продукта.
 19. Рекламни стоки – в картона на стоката има опция, чрез която, при продажба на стоката, може да активирате реклама към други стоки. Използва се за интернет магазините, където се показва, кои стоки имат отношение с продаваната стока и клиента е добре да закупи. Освен това може да се използва, като тук се определят  резервните части на основната стока. Използва се и при продажбите на самообслужване – Киоск, където се подсказва на клиента, какво още може да си закупи покрай изпраната стока.

КОНТРАГЕНТИ

 1. КОНТРАГЕНТИ – модул за описване на доставчици и клиенти.
  1. КОМИСИОНЕР – Комисионер може да се използва за да предоставяте отстъпка на определени хора или фирми, която се предоставя за това, че са Ви довели клиент.
 2. МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ – НАЕМ – автоматично издаване на документи за месечни абонати.
 3. КЛИЕНТСКА КАРТА – система за бързо избиране на клиент и работа с отстъпки
 4. АВТОМАТИЧНО ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО E-MAIL – направете добро впечатление на своите клиенти, като им изпращате автоматично документите в електронен вид.
 5. БОНУС ТОЧКИ – стимулиране на лоялните клиенти чрез бонус система.
 6. Лимит за отложено плащане на отделните лица за контакти от определена фирма – тази функционалност се използва в заведения за хранене, където се хранят голяма част от служителите на определена фирма.

МОДУЛИ

 1. ДОСТАВКИ – Модул за описване на документи за доставка на стока.
 2. КАСА – модул каса контролира наличните пари в брой.
 3. Банка – модулът контролира парите в банковите сметки.
  1. Импорт на банковите извлечения чрез файл – автоматично осчетоводяване на банката чрез специализиран импорт от файл, като се обвързват плащанията с неизплатените документи.
 4. ЕДИННА КАСА – целият обект работи с общ сейф.
 5. АНАЛИЗ ЗА ЗАЯВКА – модул за автоматично генериране на протоколи за заявка.
 6. Заявка за доставка – в този модул се създават протоколи, които се изпращат към доставчика.
 7. СЪЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ДОСТЪП И КЛИЕНТСКИ КАРТИ – описва се метода за въвеждане на карта в програмата.
 8. АВТОСЕРВИЗ – модул за въвеждане на автомобилите за ремонт.
 9. АВТОПАРК – модул за описване на клиентските автомобили.
 10. ХОТЕЛ
  1. НАСТРОЙКИ НА МОДУЛ ХОТЕЛ
  2. НАЧИН НА РАБОТА С МОДУЛ ХОТЕЛ
  3. Основни принципи за работа в хотел. Плащане, анулиране на плащане към хотелска стая и др.
 11. ПРОИЗВОДСТВО – Работа производствени предприятия
 12. ОТЧИТАНЕ НА ОБОРОТ – модул за отчитане на оборот в ресторанти и заведения.
 13. РЕВИЗИЯ
 14. ECOD – система за автоматично синхронизиране на данни с други програми.
 15. ПРИНТИРАЩ СЪРВЪР – модул за поддържане на работа с фискални принтери, касови апарати, матрични принтери.
 16. МОНИТОР ЗА ПОРЪЧКИ – модул за контрол на междинните бележки към бар и кухня.
 17. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ – специализиран модул за работа със застрахователни брокери.
 18. Модул Брак – модулът се използва когато е необходимо да се изпише повредена стока от складовите наличности.
 19. ЛОГИСТИКА – Този модул е предназначен и обслужва фирми, които извършват доставка на стоки до търговските обекти. Чрез него се обединяват определен брой документи за продажба в една товарителница.
 20. Трансферен сървър – модул за синхронизиране на отдалечени бази през интернет.
  1. Създаване на инсталационен архив
  2. Приемане на инсталационен архив 
  3. Ограничаване на синхронизирането на документи по складове
 21. eyanak.com – Мобилно приложение – описание на мобилната версия – Тази услуга е допълнителна и за да я ползвате, трябва да сте абонат на програма “Янак Класик+”. Това е уеб базирана система, която служи за работа и справки, като се осъществява директна връзка към основната Ви работна база данни. Работи се през телефон чрез браузер Chrome.
 22. Янак ANDROID – това е мобилна версия и се използва за работа чрез мобилен терминал тип хенди.
 23. ЕЛЕКТРОННО МЕНЮ – ако имате ресторант, това е за Вас! Уеб базирано приложение, чрез което, със сканиране на QR код, клиентите ще направят своята поръчка директно от личния си телефон.

СЧЕТОВОДЕН МОДУЛ

 1. СЧЕТОВОДСТВО – модулът се използва от счетоводителите на фирмата или от независими счетоводни фирми.
 2. ДДС група А 0% за хляб и ДДС група А 0% за брашно – Промени в дневниците по ДДС, относно отразяването на доставките с нулева ставка за брашно и хляб.
 3. Импорт на банковите извлечения чрез файл – автоматично осчетоводяване на банката чрез специализиран импорт от файл, като се обвързват плащанията с незакрити сметки.

ПРОДАЖБИ

Тъй-като модул продажби е различен за различните видове обекти, тук ще намерите описание на начина на работа при различните визии.

 1. ПРОДАЖБИ В МАГАЗИН – кратко описание за продажби в магазин.
 2. ПРОДАЖБИ В РЕСТОРАНТ – кратко описание за продажби в ресторант.
 3. ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – използва се от широк кръг търговски обекти, като магазини за строителни материали, магазини за обзавеждане, търговии на едро, борси, магазини за дрехи и др.
 4. ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО – специализирана визия за търговия на едро. Използва се там, където се изисква, продажбата на стока да може да се прави по два различни метода – чрез изписване на единична бройка или чрез въвеждане на кашони. Действията и възможностите се същите, каквито за за визия “Търговски обект”. В тази визия е променен само методът за въвеждане на стоките за продажба. За повече информация прочетете урока от точка  Търговски обект.
 5. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПЛАСЬОРА – метод за приключване на продажбите, при който задължението се натрупва в салдото на пласьора.
 6. ПРОДАЖБИ В МАГАЗИНИ ЗА ПЛОЧКИ, ФАЯНС И ТЕРАКОТ – тук сме описали процесите на работа във верига от магазини за обзавеждане на баня, като този метод може да се приложи и за други подобни обекти. 
 7. ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛАВИАТУРА – може да програмирате на обикновена клавиатура лични бързи клавиши.
 8. МЕТОД НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА – има различни методи за приключване на продажбите.
 9. ПРОВЕРКА НА ЦЕНА – бърз и лесен начин за проверка на цената без да се нарушава ритъма на работа в модул продажби.
 10. Авансово плащане – може да издадете фактура на клиент за авансово плащане. Когато направите действителната продажба, програмата автоматично ще приспадне предплатената сума.
 11. ВЕНДИНГ АВТОМАТ – VENDING – автоматизиране на продажбите от Вендинг автомат и контрол на складовите наличности на продуктите.
 12. Особености при работа с фискален апаратВъзможно разминаване между софтуера и фискалния апарат.
 13. Издаване на кредитно по продажба – показва как да оформите сторно на продажба или да издадете кредитно по фактура.
 14. Поръчка от клиент – това е документ за предварителна продажба. Този документ се създава, когато клиентът поръчва стока, която не е налична или просто е необходимо за да бъде подготвена.
 15. Редактиране на документи – Редактирането на документи се прави от самия модул, в който се създават.
 16. ДДС група А 0% за хляб и ДДС група А 0% за брашно – Промени в дневниците по ДДС, относно отразяването на доставките с нулева ставка за брашно и хляб.
 17. Настройки за плащане с карта чрез системата на Viva Wallet
 18. Плащане в брой с приемане на парите през машина – клиентите заплащат сметките в брой, но парите се подават на автомат за получаване на пари в брой.

Етикетираща система

 1. ЕТИКЕТЕН МОДУЛ НА ПРОГРАМА ЯНАК модул за печат на стелажни етикети и баркод етикети на стоката.
  1. Въпроси относно работата с етикетен модул на програма Янак
 2. ЕТИКЕТИРАЩИ ВЕЗНИ – този раздел се отнася за везни, които имат собствени бази данни и програма янак синхронизира номенклатурата с тях.
 3. КЕС – КОМПЮТЪРНА ЕТИКЕТИРАЩА СИСТЕМА. Много удобно решение за етикетиране на стоки в магазини и производствени предприятия.
 4. АВТОМАТИЧЕН ПЕЧАТ НА ЕТИКЕТИ ПРИ КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНАТА
 5. НАСТРОЙКИ НА ВЕЗНА ELICOM ETS – описва как се настройва етикетиращата везна.
 6. ЕЛЕКТРОННИ ЕТИКЕТИ – електронните етикети се използват за показване на цените на стоките в магазин и за автоматично променящ се QR код на масите в ресторант.
 7. Aztec код в документите В документите може да се интегрира печат на сложен 3D код, чието предназначение е да може лесно да се прехвърля информацията в документа към други софтуери.

НАСТРОЙКИ

 1. Глобални настройки – глобалните настройки са тези, които са вализни за цялата фирма, независимо от офиса или обекта.
  1. Език за номенклатури – в тази настройка се създават, редактират езиците, които се използват в номенклатурите.
  2. Складове – тук се създават обектите на фирмата – различните складове, магазини и т.н.
  3. ДДС – тук се определят ДДС ставките, с които работи програмата.
  4. ВАЛУТИ – тук се определят валутите, с които работи програмата, както и курсовете за покупка и продажба.
  5. Бонус точки – в тази настройка се определят параметрите, на база на които се генерират бонис точките за клиентите.
  6. Банкови сметки – тук се попълват банковите сметки на фирмата.
  7. Други глобални настройки – допълнителни общи настройки, като уеб базирани настройки и др.
 2. Офис настройки – това са настройките, които са валидни само в съответния офис – отделен обект на фирмата.
  1. Фирма – тус се записват данните на работната фирма.
  2. Номера на документи – в тази част се описва началният номер, от който ще започне програмата да издава съответните документи – фактури, стокови разписки и др.
  3. e-mail настройки. Автоматично изпращане на документи на имейл – тук се записват настройките на Вашия имейл, които са необходими за автоматично изпращане на документите до Вашите контрагенти.
  4. Служебни настройки – допълнителни настройки, които са валидни за текущия офис, като “Заключване на базата”, “Разреши създаване на документи със задна дата” и др.
  5. Националност – тук се определят настройките за идентификацията на различните държави. Тази част се използва най-вече от модул “Хотел”, при справките за гостите.
 3. Локални настройки – това са настройките, които са валидни само за съответния компютър.
  1. Печат – тук се определят шаблоните и параметрите за печат на различните видове документи.
  2. RS232 баркод скенер – в тази настройка се попълват данните за баркод скенер, когато той е свързан на ком порт и трябва да е активен в основната част на програма Янак, като модулите “Брак”, “Ревизия”, “Справки” и др.
  3. Други настройки валидни за самата работна станция – тук се определят най-вече разрешените методи за достъп в програмата.
 4. АВТОМАТИЧНО ПЛАЩАНЕ НА АБОНАМЕНТА НА ПРОГРАМА ЯНАК, ЧРЕЗ КРЕДИТНА ИЛИ ДЕБИТНА КАРТА – Абонамента на програмата може да плащате както по банков път, така също и чрез кредитна или дебитна карта.
 5. Настройки на интернет магазин – описано е как се настройва интернет магазин разработен от Янак Софт.
 6. Разплащателна система Datecs Pay – иновативното платежно устройство, което е комбинирано с перфектна интеграция към търговския софтуер Янак и допълнително уеб приложение за справки.
 7. За програмисти / Контролери за връзка с базата данни чрез API Yanak
 8. ХАРДУЕРЕН ТЕСТ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМА „ЯНАК“
 9. Internet Information Services (IIS)  – Когато трябва да свържете към системата няколко Android устройства или телефона, трябва да се инсталират съответния брой IIS. Това се прави, за да може всяко устройство да се свърже към базата чрез самостоятелен IIS. За целта ние сме разработили инсталатор, в който се въвежда броя на желаните устройства и програмата автоматично инсталира и настройва конфигурацията. В този урок е показано също, как се премахва нуждата от въвеждане на парола при влизане в Windows чрез NETPLWIZ (автоматично влизане в Windows без въвеждане на парола).
 10. Система за споделяне на информация споделяне на имената на стоките с други потребители на програма Янак.
 11. Продажната цена се закръглява до 2-ри знак, ако има свързан фискален апарат – търговци, за които е важно продажната цена да бъде с повече от 2 знака след десетичната запетая, могат да изключат тази настройка.

СПРАВКИ

 1. Обща информация за справките – видове справки и начин на работа.
 2. Хронологична справка по документи –  справката показва документите и тяхното съдържание.
  1. Описание на колоните и тяхното предназначение в справката по документи – подробен опис на отделните колони.
 3. Хронологична оборотна справка – справката показва оборотите на обектите по дни, по месеци или по години.
 4. Входящ контрол – справка, която показва данните за входящ контрол на хранителните стоки.
 5. Аналитична справка по стоки – справката показва за определен период от време, общо какво количество от всяка стока е продадено.
 6. Аналитичен оборот по обекти – справката показва сумарния оборот за период от време на отделните обекти.
 7. Аналитичен оборот по оператори – справката показва сумарния оборот на отделните оператори за период от време.
 8. Аналитичен по поръчки – справката показва направените поръчки и каква част от тях е изпълнена.
 9. СПРАВКА НАП – Справка за НАП направена по изискванията от наредба Н18.
 10. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАП ОБЩА ПОМОЩНА СИСТЕМА ЗА “ЯНАК ПРО”
 11. Оборотен капитал – справката показва аналитичен отчет за приходите и разходите на фирмата.
 12. Наличност към дата – справката показва наличността на склада към определена дата.

ЕКСПОРТИ

В програмата има настройки за автоматични експорти към определени външни софтуерни продукти. Тези експорти са опция и се заплащат допълнително. Има експорт, който е направен за общо ползване и е предназначен за логистични цели и това е експорта на аналитичната справка, която се филтрира по пласьор.

Експрорт на Аналитична справка в XLS или XML формат – този експорт се използва за логистични цели. Целта е да се автоматизира комуникацията с различни пласьори.
Експрот към ПЕПСИ – настройки за автоматичен експорт към доставчика на наличностите от неговите стоки.

Експорт към Тимбарк – настройки за автоматичен експорт към доставчика на наличностите от неговите стоки.

Експорт към Черноморско злато – настройки за автоматичен експорт към доставчика на наличностите от неговите стоки.

Синхронизиране със Seliton – автоматично синхронизиране на данните от базата с интернет магазин на Seliton.
Експорт към бизнес навигатор – Експортира справките за издадените документи в текстов файл, във формат предвиден за наливане в счетоводната програма.
Кодировка в базата данни за видовете документи – описание на кодовете на отделните документи в базата данни.
Интрастат декларация – автоматизирано попълване на данните за интрастат декларацията.