ДНЕВНИК НА ПОДОБРЕНИЯТА В ПРОГРАМА ЯНАК

ДНЕВНИК НА ПОДОБРЕНИЯТА В ПРОГРАМА ЯНАК

Датата показва деня, когато сме направили ъпдейта с новите неща, но това не означава, че Вие вече сте ги получили. С цел да не създаваме неудобство на клиентите, масови официални ъпдейти ще пускаме рядко. Ако има неща, които бихте желали да ползвате, моля обадете се на нашите консултанти и те ще Ви обновят програмата безплатно.

06.12.2023 год.

ЯНАК КЛАСИК

 1. Счетоводен модул, Дълготрайни активи – в модула е добавена опция за осчетоводяване на период (досега можеше да се осчетоводи само един месец). Целта е при въвеждане на дълготраен актив със задна дата, да може по-лесно да се осчетоводи периода до текуща. Досега всеки месец трябваше да се осчетоводява поотделно.
 2. Плащане с карта – В продажби, при плащане с карта е добавена защита, да не може оператора да въведе платено нула с карта и да доплати цялата сума в брой, защото при тази ситуация фискалния апарат не може да приеме нулево плащане с карта и дава грешка.
 3. Потвърди прехвърлянето – В модул “Потвърди прехвърляне” е добавена опция, при която с натискане на шпация в полето “Приети к-во” се попълва цялото изпратено количество.

eyanak.com

 1. Защита за отложено плащане – в уеб базираната система е добавена логиката за отложено плащане, както е в основната програма Янак. В конкретния случай е добавена защита, да не може да се създаде документ за поръчка или продажба, ако контрагента има документ с изтекъл срок на плащане.

АНДРОИД

 1. В мобилната версия за Андроид е направено бутона за обновяване на стоките да изпълнява и обновяване на групите.

05.12.2023 год.

ЯНАК КЛАСИК

 1. Приключване на период – Направена е корекция при приключване на период със задна дата. Когато касовият ордер, който присъства в запазения период, се прехвърли към новата база, се дублираше информацията в колоната общо платено към документа. Проблемът е отстранен.
 2. Приключване на период – при приключване на период, неприключените протоколи за приемане на стока не се прехвърляха. Проблемът е отстранен.
 3. Импорт от банка – направена е корекция при импорт на банков ордер от банка “Първа Инвестиционна банка”.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ ЗА АНДРОИД

Добавена е допълнителна защита при изпращане на поръчката към кухнята.

01.12.2023 год.

ЯНАК КЛАСИК

 1. Комбинирана ценова листа
  1. В картона на контрагента – добавена възможност за въвеждане на ценова листа. Възможно е ценовата листа да се добавя едновременно за много контрагенти.
  2. В ценовата листа – добавена е възможност да се добавят много контрагенти към ценовата листа директно от ценовата листа.
 2. Счетоводен модул – в модул Счетоводство е върната старата форма за проверка на Фирмите по ДДС, защото новата форма има пропуск по маркиране на невалиден булстат.  (в модул Склад си остава новата форма)

30.11.2023 год.

ЯНАК КЛАСИК

 1. Копиране на част от текст в таблиците – в програмата имаше въведен проблем при който, когато се копира част от текста в част от таблиците чрез Ctl+C се копираше не само избраната част от  текста, а цялата информация в полето. Проблемът е отстранен.

29.11.2023 год.

ЯНАК КЛАСИК

 1. В модул “Номенклатура стоки” е отстранен проблем, при който се показваха стоки от група, която не е избрана във филтъра по групи.
 2. В комбинираната ценовата листа са добавени контрагенти, по този начин вече може да се прикачи ценовата листа към определени контрагенти.
 3. Отстраняване на проблем в превода на чужди езици в excel шаблоните.

eyanak.com

 1. Отстраняване на проблем при анулиране на фактури в е-янака.
 2. Оптимизиране на заявки за изтегляне на достъпи и складове.
 3. Значително ускорение при влизане в модулите.

28.11.2023 год.

ЯНАК КЛАСИК

 1. Етикетен модул – отстранен е проблем при създаване на нов етикет.
 2. Комбинирана ценова листа – направени са леки корекции при създаване на нова ценова листа.
 3. Хотел – Отстранен е проблем при изчисляване на туристическия данък във фактурата за престоя.
 4. Наличност към дата – отстранен е проблем в тази справка, който се проявяваше в режим наличност на склада към дата на документа.

23.11.2023 год.

ЯНАК КЛАСИК

 1. Авансово плащане – добавена е нова колона в справката по документи – “Сума от авансово плащане”. В тази колона се изписва платената или прихванатата сума от авансово плащане.
 2. Анулиране на документ – Добавена е нова допълнителна защита при анулиране на документ, която преди да анулира документа проверява дали стойността на стоките в неговото съдържание отговаря на стойността на самия документа. Причината за необходимостта от такава защита се налага, защото е възможно през трансферният сървър да се прехвърли документа и той да бъде анулиран преди още да е пристигнало цялото съдържание на стоките в него. При такава ситуация ще излезе съобщение, че трябва да се изчака малко време докато се синхронизиран базите.
 3. Доставки ВОП – при доставка, когато се получават огромно количество стоки на цена, която е с хилядни от стотинката се получава разминаване на сумите при печат на протокол ВОП. За целта направихме закръглението на стойностите да се прави до 7-ми знак след десетичната запетая и проблема се реши. Досега закръглението беше до петия знак.

21.11.2023 год.

ЯНАК КЛАСИК

 1. Авансово плащане – добавена е възможност да се анулира документ за въвеждане на авансово плащане.
 2. Кредитно на авансово плащане – когато се издава кредитно на авансово плащане и се приключи с връщане на парите по карта имаше грешка в програмата, защото парите влизаха в банковата сметка като приход вместо като разход. Проблемът е отстранен.

16.11.2023 год.

ЯНАК КЛАСИК

 1. Направена е корекция в модул “Прехвърляне на стока между складове”. Във варианта, когато за склада не е позволено минаване на нулеви количества и се зареди протокол за заявка, ако за определена стока има недостатъчно количество, то в модула се зарежда за прехвърляне само наличното количество. За останалото количество излиза съобщения, което Ви показва, че количеството не е било достатъчно.

АНДРОИД

 • ускоряване на групите и стоките в продажбите.
 • добавяне на настройка, която определя на видимите подгрупи и колко колони да се виждат.
 • Оправяне на бъг при конфигуриране на резервен сървър.

Е-ЯНАК

 • Коригиране на визията за избор на активни групи. Направено е да може да работи и с малки екрани.
 • Коригиране на визията за настройка на ФУ за малък екран.

14.11.2023 год.

ЯНАК КЛАСИК

 1. Направена е корекция по комбинираната ценова листа. Имаше проблем, при който се натрупваше отстъпката, когато клиента има заложен процент отстъпка в картона и използва допълнително комбинирана ценова листа.
 2. Направена е корекция при импорт на банкови бордера. Когато към определена фактура има издадено частично кредитно и в банката се получава сума, която е разликата между фактурата и кредитното, то фактурата остава неизплатена въпреки, че салдото на контрагента се нулира.

07.11.2023 год.

ЯНАК КЛАСИК

 1. При синхронизиране на базите през трансферния сървър имаше проблем. Не се трансферираше корекцията на входящ контрол, която се прави през справката “Хронологична по стоки”.
 2. Имаше проблем с касов апарат Елтрейд. При плащане по документ излизаше грешка “abstract error”.
 3. Направени са леки корекции по модул “Трансферен сървър”. При определени ситуации не можеше да се отвори от иконата до часовника.
 4. Експорт към счетоводна програма на Микроинвест – за да не се налага да се реорганизира работата на счетоводителите е добавена отново старият експорт – Без запис плащане.
 5. Направени са корекции по визията в продажбите за киоск.

06.11.2023 год.

ЯНАК КЛАСИК

 1. При деактивиране на настройката в продажбите – “Не печати разписка при печат на фискален бон”, не се печати разписката. Проблемът е отстранен.
 2. При погасяване на салдо на контрагент през модул “Продажби” се генерира вид документ “Разписка”, която се виждаше в нефактурираните документи. Сега е направено този документ автоматично да се отбелязва като фактуриран, за да не се показва в този модул.
 3. Направени са няколко корекции по визията за КИОСК.

eyanak.com

 1. Създадена е нова възможност, да се попълва дата на доставка в момента на приключване на поръчката. Активирането на тази дата се прави през настройките на модул продажби.
 2. В продажбите, когато се активира справка за последните продажби към контрагента, сега е направено да се отвори прозорец, в който вече може да се въведат допълнителни филтри:
  1. Филтър по име на обекта на клиента – по този начин ще се видят документите само от избрания обект.
  2. Филтър по последен документ – който ще покаже стоките от последния документ
  3. Филтър по документите от последните 10 месеца – тук ще се покажат стоките продадени през последните 10 месеца.
 3. В продажбите на уеб базираната система е направено да може да се търси контрагента и по име на обект. По този начин ако една фирма има няколко обекта, ще може да намерите фирмата по името на обекта и.

03.11.2023 год.

Отстранени проблеми

Янак класик

1. Банката гърмеше при плащане по документи, когато се отваря през неизплатени документи.
2. В номенклатурата не можеше да се отворят стоките, когато има огромен брой групи на стоки.
3. При едновременно плащане по документи на разнос и на отложено плащане на документа на отложено плащане не се издаваше фискален бон.
4. При печат на документите “Стокова разписка” и “Разписка” с кухненски принтер имаше проблем при визуализиране на сумата на документа без отстъпка.

31.10.2023 год.

Пуснат ъпдейт на част от клиентите

Отстранени проблеми след този ъпдейт

Янак класик

Сумиране на стоки при фактуриране – при фактуриране, за да сумира еднотипни артикули, трябваше да се пусне настройката в продажбите – “При фактуриране сумира еднотипните артикули и усреднява продажните им цени.” Това създава проблем при клиенти, които не желаят да им се усредняват цените и желаят еднакви стоки, които са продадени на различни цени, във фактурата да се изпишат на отделни редове. За целта е направено, ако не е включена тази настройка и стоките са продадени на едни и същи цени да се сумира тяхното количество, ако са продадени на различни цени да са на отделни редове.

Отстранен е проблем в прозореца на модификаторите на продажбите, където не се отваряше виртуалната клавиатура.
Отстранен проблем при преместване на сметки от една маса на друга. Имаше известно забавяне.

Е-ЯНАК 

Довършена е функционалността на е-янака, да може да използва резервен сървър. Тази проверка се прави при влизане в базата. Сложен е визуален знак, който показва в кой сървър се работи –  Основен или Резервен.

Отстранен проблем при експорта към Пещера.

Електронно меню
Изчистване на проблеми свързани с безкрайния скрол, когато се търси по име и при потвържаване на сметки.

Андроид

В новия метод на работа на модул “Приемане на стока” е добавена възможност, да може да се приеме стока дори, когато тя не присъства в протокола за заявка.
Модул доставки -> изчистване на бъгове като ( не се позиционираше правилно скрола, когато се добави стока. Не се показваше поръчаното количество в прозореца за промяна на количеството.)

25.10.2023 год.

Янак класик

Подобрения в работата на импорта на банкови извлечения.

Направени са подобрения при използване на “Комбинирана ценова листа”, когато стоките от ценовата листа присъстват и в други активни ценови листи.

ЕМЕНЮ 

Подобрения на визуализацията при режим на работа “Безкраен скрол на стоките”.

Подобрена и ускорена работата при клиента, когато се въвеждат модификатори и добавки.

24.10.2023 год.

Янак класик

При приключване на свободна фактура с безналично плащане излизаше грешка при издаване на фискален бон. Проблемът е отстранен.

При местене на цяла група стоки в друга страница от номенклатурите се нарушаваше структурата на групите и стоките не се виждат. Проблемът е отстранен.

В екселския шаблон на фактурите, полето за сума без ДДС вече е форматирано да показва числото до третия знак след десетичната запетая. Причината е, че програмата изчислява стойностите до петия знак след запетаята, но се печати във фактурата до втория и когато описвате фактурата в модул “Доставки”, не може да съвпаднат сумите на документа.

ЕМЕНЮ 

Направени са визуални настройки за подобряване работата на електронното меню в режим “Безкраен скрол на стоките.

Янак Андроид

В модул “Проверка на документ”, когато е настроена системата да работи чрез търсене по каталожен номер вече винаги ще отваря прозорец, в който ще се виждат всички стоки, които имат един и същ каталожен номер.

19.10.2023 год.

Android

В приложението за Андроид, в модул “Приемане на стоки” е добавен нов режим на работа – “Протоколен режим”. Когато се активира този режим, и се избере протокола за приемане, то той ще се визуализира на работния екран. По този начин, операторът ще може да използва както баркод скенера, така също и директно посочване върху желаната стока. В този екран също има настройка с икона на око, чрез отварянето на което ще се визуализират всички стоки, дори и тези, които вече сте обработили.

18.10.2023 год.

Добавена е нова ценова листа – Комбинирана ценова листа

Комбинираната ценова листа Ви дава възможност да направите отстъпка, при продажба на определено количество стоки, като отстъпката може да бъде обвързана с продажбата на друг вид стока или група от стоки.

Пример:

 1. При покупка на 2 бр. ризи, ще направите 30% отстъпка на 1 панталон;
 2. При покупка на 9 кутии цигари, ще продадете 1 кутия от същия вид безплатно;
 3. При покупка на 1 бутилка уиски, ще направите отстъпка от 20% на една бутилка от групата на безалколоните напитки.

ПРИНЦИП

Идеята на този вид ценова листа се състои в следното:

Избирате определени групи стоки или конкретни стоки, при продажба на които ще се активира отстъпка за други групи стоки или конкретни стоки.Да разгледаме

Да разгледаме примера с ризите и панталона. При покупка на 3 бр. ризи, клиентът ще получи право на отстъпка на 1 панталон с -30% отстъпка.

Дрехи

За да го изпълните това условия направете следното:

 • В раздел “Групи и стоки, които активират отстъпка”, изберете група стоки “Ризи” и попълните “3” в полето “Количество, за което ще се активира отстъпка за стоките от насрещните групи”.
 • В раздел “Групи и стоки, които ползват отстъпка”, изберете конкретен панталон или група, която съдържа определени панталони.  В процент отстъпка попълнете -30, което трябва да попълните с отрицателна стойност и в полето “Брой стоки, които ще получат отстъпка” попълнете 1 бр.. Това означава, че при продажбата на всеки три ризи, един панталон ще получи отстъпка от 30%. Ако в сметката има повече от един панталон от съответната група и те са с различна цена, то отстъпката ще се начисли върху най-евтиния.

Цигари

Да разгледаме случая с цигарите. При покупка на 9 кутии цигари, клиентът може да получи 1 кутия от същия вид безплатно.

 • В раздел “Групи и стоки, които активират отстъпка”, изберете стоката чрез бутона “Добави стока” и попълнете “9” в полето “Количество, за което ще се активира отстъпка за стоките от насрещните групи”.
 • В раздел “Групи и стоки, които ползват отстъпка”, попълнете същата стока.  В процент отстъпка попълнете -100, което трябва да попълните с отрицателна стойност и в полето “Брой стоки, които ще получат отстъпка” попълнете 1 бр..

Алкохол

Да разгледаме случая с уискито. При покупка на 1 бутилка уиски, клиентът ще може да закупи допълнително 1 бутилка безалкохолно с 20% отстъпка.

 • В раздел “Групи и стоки, които активират отстъпка”, изберете група стоки “Уиски” и попълните “1” в полето “Количество, за което ще се активира отстъпка за стоките от насрещните групи”.
 • В раздел “Групи и стоки, които ползват отстъпка”, изберете група стоки “Безалкохолни”.  В процент отстъпка попълнете -20, което трябва да попълните с отрицателна стойност и в полето “Брой стоки, които ще получат отстъпка” попълнете 1 бр.. Ако в сметката има повече от едно безалкохолно от съответната група, които са с различна цена, то отстъпката ще се начисли върху най-евтиното.

10.10.2023 год.

Дневен протокол за заявка

Заявка за доставка – в модул продажби е добавен нов, бърз метод за създаване на протокол за заявка за доставка, който се нарича дневен протокол за заявка. Дневен е, защото при автоматично генериране на протокол за заявка, се създава за всеки обект, по един протокол за деня. Целта е да може продавача лесно и бързо в процеса на самата продажба, когато види, че обработваната стока трябва да се зареди, да създаде протокол за заявка и да добави стока към него.

Този начин на работа е удобен, когато зареждането на обекта се прави централизирано, тоест от централен склад. Продавачът може да направи протокол за заявка, като по този начин в централният склад ще видят и по лесен начин ще направят прехвърляне на стоката към обекта.

Това се прави по следния начин: след като се маркирате стоката натиснете клавиш F1. Ако за деня още не е създаден дневен протокол, той ще се създаде и стоката ще се добави към него. Другите добавени стоки през деня, ще се добавят към същия протокол. Ако една стока се добави втори път към протокола, тя ще се сумира към предната. Добавяне на стоки към протокола за заявка може да направите по три начина:

  • През търсене на стока по име – в търсене на стока по име или по баркод, намерете стоката, активирайте я с Enter и натиснете F1;
  • През номенклатурите – намерете стоката и посочете F1;
  • В продажбите, чрез таблицата за въведени стоки в документа – посочете стоката в таблицата на продажбите и натиснете F1.

При натискане на F1, ще се отвори следния прозорец, където се попълва желаното количество и се добавя в протокола:

Този метод за създаване на протокол работи само през модул продажби. Това е така, защото само там има настройка, която определя само един обект, в който работи модула.


28.09.2023 год.

Логистика

 • Отстранен е проблем с въвеждане на локация.
 • Във връзка с локацията е добавена нова колона в обектите на клиентите, в която се въвеждат GPS координатите на обекта.

Електронно меню 

В електронното меню е добавена настройка за безкрайно скролиране на стоки. Когато е включена настройката, в електронното меню клиентите ще могат да скролират цялото меню, без да е необходимо да сменят групите.


27.09.2023 год.

Програма ЯНАК

 • Във формата за визуализация на колони е добавена търсачка. Чрез търсачката може да напишете част от името на определена колона и да я намерите по-лесно.

26.09.2023 год.

eyanak.com

В уеб базираната система на програма Янак е добавена нова функционалност, която касае ресторантите и е свързана с модул Продажби.

 • В основните настройки на уеб базираната система, в менюто „Активни модули” са добавени настройките „Автоматичен режим”, „Продажби разнос” и „Продажби ресторант”. Продажбите до момента в тази система се използваха преди всичко за разнос. За да може да покрием изискванията на ресторантьорите, да могат през телефоните си да изтриват и коригират продажбите на сервитьорите си, ние разработихме една нова визия за този модул, която нарекохме „Продажби ресторант”. За да може да се автоматизира избора на визия, използваме настройката от основната програма Янак, която се намира в „Офис настройки” ->> „Служебни настройки” ->> „Вид на работна база”. Ако в тази настройка е избран вид ->> „Визия за ресторант”, то в уеб базираната система, когато е включен „Автоматичен режим”, (който е по подразбиране), ще се активира визия „Продажби Ресторант”. Ако в настройката „Визия на работна база” е избрана една от другите две настройки ->> „Класическа визия” или „Стара визия”, то в уеб базираната система ще се зареди „Продажби разнос”. За да може да се смени визията на продажбите въпреки активираната настройка в основната програма, то в уеб базираната система сме добавили и настройки за твърдо избиране на определена визия на продажби.
 • Новата визия на продажби в уеб базираната система следва стила на мобилната визия за Android. Управителите вече ще виждат всичко, което се въвежда в количката и ще могат в реално време да изтриват или променят количествата в нея. Така ще се спести необходимостта да се оставя достъп на сервитьорите за изтриване, защото по всяко време и от всяко място, управителите ще могат да извършват действието изтриване през своя телефон.

Програма ЯНАК

 • Направен е нов импорт на документи от външна програма на Бира “Загорка”. Документите се наливат автоматично в базата на Янак. Създават се протоколи за поръчка, които оператор с един клик ги зарежда за изпълнение. Този модул обслужва търговци на едро.

21.09.2023 год.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • Направен е импорт на поръчки от софтуера на “Загорка”. По този начин вече направените поръчки от търговците към производителя ще се наливат автоматично в базите на дистрибуторите. Документите се наливат като поръчки от клиент и могат с един клик да се изпълнят.
 • Отстранен е бъг при който при редактиране на параметър в картона на стока, стоката се премахва от списъка с ценовите листи.

Електронно меню

 • Вече е възможно клиентите да си поръчат през електронното меню и да въведат модификатор – т.е. да опишат как желаят да им се направи поръчката. Когато е включена настройка на стоката за задължително въвеждане на модификатор, при маркиране на стоката ще се отвори прозорец, където се избира от предварително въведени модификатор. Разбира се, ако клиента не желае да активира модификатор, ще може да продължи без да маркира нищо.
 • Вече е възможно клиентите да си поръчат през електронното меню и да въведат към стоката добавка. Добавката се използва за да се определи гарнитурата, например поръчвате си 2 кебапчета и като добавка въвеждате гарнитура пържени картофи. Когато в стоката е включена настройката за задължително въвеждане на модификатор, след маркиране ще се отвори прозорец, където клиента ще може да избере от предварително въведени модификатори за тази стока. Разбира се ще може да се продължи и без да се въведе модификатор.

15.09.2023 год.

eyanak.com

 • Принтиращ сървър – в модул “Принтиращ сървър” е добавена нова функционалност, която цели да обслужва уеб базираната система на Янак. Това е поредната стъпка, която ни приближава към изцяло използване на уеб базираната система в търговските обекти. Чрез тази нова функция принтиращия сървър ще може да се инсталира самостоятелно на компютър, т.е. без инсталация на програма Янак и уеб базираната система да работи с облачна база данни, като печати фискални бонове на работния компютър. Поддържат се всички  фискални апарати, които се поддържат от основната програма Янак.

ЗА РЕСТОРАНТИ – Android

 • Оптимизирана е работната среда на сервитьора в модула за телефон, като е добавена възможност за директни редакции на въведените стоки.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • В справките”Аналитична справка по месеци” и “Аналитична справка по години” е подменен филтъра по доставчик с филтър по основен доставчик.

12.09.2023 год.

Програма Янак

 • Банка – в глобалните настройки е добавен нов модул – “Клиентски банкови сметки”. Тук се виждат всички банкови сметки, които са обвързани с контрагент. Тук може да се видят и сметките, които са обвързани с “Изрази при автоматично осчетоводяване”. Чрез този модул ще може да се изтриват или редактират вече въведени настройки за автоматично осчетоводяване на банка.
 • Банка – при автоматичното осчетоводяване от банка Про кредит банк е добавен допълнителен филтър по “Референция”. Този номер на референция дава допълнителна уникалност на записа, като по този начин програмата се предпазва от повторно осчетоводяване на един запис. Повторно осчетоводяване може да се постигне, когато един отчет се импортира повече от един път. С този допълнителен параметър вече това няма да е възможно.
 • АБС анализ на продажбите – в тази справка имаше въведен бъг и не показваше правилни резултати. Проблемът е отстранен.

ЗА РЕСТОРАНТИ – Android

 • В продажбите на ресторанта е добавен бутон за сторно, който е директно в екрана за маркиране. По този начин, когато сервитьора въведе по грешка по-голямо количество, ще може веднага да намали въведените бройки. Сервитьорът ще може да сторнира само последно въведените бройки и то преди да бъдат изпратени към кухнята.
 • Добавено е и поле, което показва текущо въведените бройки. Така вече в работния екран вече ще се вижда в едно поле общо въведените бройки, а в друго текущите, които са въведени в последната поръчка.

30.08.2023 год.

Програма Янак

 • Променена е дължината на сложния баркод с включено тегло. До сега беше 40 символа, вече е направена 255 символа, като е преработена и самата маска.
 • Доработен е експорта към Карлсберг.
 • В справката по документи, когато справката е отворена през модул продажби, е добавена възможност за печат на фискален бон на вече приключен документ. Отворете справката, намерете документа и с десен бутон на мишката изберете “Издаване на фискален бон“. Използва се в случай, че по някаква причина не е издаден фискален бон, но сметката е приключена.

ЗА РЕСТОРАНТИ

 • Отстранен проблем в справката за самотоотчитане. Безналичното плащане се показваше за една година назад. Оправено е да показва до последното отчитане на оборот, но не повече от 22 часа назад.
 • В картона на стоката, в страницата “Добавки” е добавена нова настройка – “Винаги питай за добавки“. Чрез тази функционалност се постига по-лесно създаване на порция. Например, в картона на стоката “Кебапче” въвеждате други стоки за добавка като “Пържени картофи”, “Пържени картофи със сирене” и “Салата домати и краставици”.  Включете настройката “Задължително питай за добавка“. В продажбите, когато активирате продажба на кебапче, ще се отвори допълнителен прозорец, където ще може да изберете гарнитурата му. Удобството в случая е, че добавката ще се изпише на екрана на таблета или на принтера в кухнята, като ще бъде обвързан със самата стока и ясно ще показва на служителите, че двете неща трябва да се поставят в една чиния

 

Android

 • Работена е по интерфейса на ресторантската система. Добавена е логика за задължително въвеждане на добавка.
 • Отстранен е проблем при тест на връзката със сървъра.

22.08.2023 год.

Програма Янак

Трансферен сървър

Направена е корекция при изпращане на празен инсталационен архив. Коригиран е проблем при този вид архив, когато се работи с партидни количества.
Направена е корекция при трансфериране на отворени сметки в ресторант.
Добавена е логика за проверка при трансфериране на счетоводните документи.

Автосервизен модул

Направени са подобрения в месечната справка за изпълнителите.
В детайлната справка по извършил ремонта и дата са добавени и данни за автомобил и данни за протокол.
В справката “Приключени сервизни карти” е добавен филтър по изпълнител.

Андроид за ресторант

В версията за Андроид е добавена нова логика за регистрацията. Тъй-като често пада регистрацията на телефоните, добавихме нова логика по сериен номер.
Ако устройството няма сериен номер, се взима уникален номер от производителя за устройството.

Работа с бригада

Настройката за работа с бригада вече има допълнителна настройка, която определя дали да пита при всеки вход в продажби за определяна на бригадата. Идеята е, че в малките ресторанти всички сервитьори винаги работят в една бригада и не е необходимо винаги да ги пита. Когато се работи с таблети в кухнята и телефони на сервитьорите, и всеки сервитьор трябва да вижда готовите за издаване манджи, без значение от кой сервитьор са пуснати, трябва да се активира работа с бригада и да се сложат всички сервитьори в нея. В този случай се изключва настройката при вход в системата да пита за състава на бригадата.


14.08.2023 год.

Програма Янак

ЗА РЕСТОРАНТИ

С цел бързодействие, в ресторантската система има логика, когато сервитьорът маркира определени стоки и напусне масата, да се активира междинен печат към отделните работни места. Тази логика активира печатът, дори и да не е натиснал бутона за печат. Това създаваше проблем в следния случай:

Когато сервитьор, който има право да влиза в масата на друг, отвори масата му докато той маркира, след което я напусне, се активираше печат на разписки към кухнята. Добавена е логика при която, при напускане на масата се активира печат само за собствено въведените стоки. Тази защита е активна само при напускане на маса, в случай, че се натисне бутона печат, ще се активира печат за всички нововъведени стоки.

Защитата е добавена в настолната програма “Янак класик+” и “Янак Андроид”.

Доставки – в модул доставки имаше въведен проблем при режим за разпределение на доставката в различни складове. Проблемът е отстранен.


11.08.2023 год.

Програма Янак

Анализ за заявка – В този модул сме добавили нова колона – “Доставено за периода”. Тази колона показва, какво количество от стоките е доставено за периода, който се анализира. По подразбиране тази колона не е включена. Когато включите колоната, ще се активира допълнителна заявка, която забавя справката с около 20%.


10.08.2023 год.

Програма Янак

ЕКСПОРТ КЪМ ECOD  – направена е промяна в този експорт, като вече сумите се експортират закръглени до 3-тия знак.

ЕКСПОРТ КЪМ АЖУР – направена е промяна в този експорт. Експортират се два файла, единият с основните данни за документа – фирма, суми и ДДС, а другият със съдържанието на документа – стоките. В първия файл сумите са закръглени до 2-ри знак, а във втория до 5-ти знак.

ANDROID – Пусната е нова версия на Янак андроид, като в нея е направена нова система на визуалната среда в монитора за поръчки. Чрез тази нова система се постигна изчистване на проблема със загуба на ресурси.

ПРОДАЖБИ ЗА РЕСТОРАНТ – достъпът “Има право да добавя стоки в чужди сметките:” вече във визията за ресторант е на ниво маса, а не както до сега беше – на ниво сметка. Тоест, ако един сервитьор е въвел стоки в първата сметка на Маса 1, друг сервитьор, който няма достъп да въвежда в неговата сметка, вече няма да може да въвежда в нито една от сметките на Маса 1, докато масата не се освободи.

ИМПОРТ ОТ БАНКА – Добавена е нова опция в импорта. Когато получената сума за осчетоводяване е по-голяма от неизплатените документи, е добавена още една опция за избор на действие:
“Прихвани част от сумата по наличните неизплатени документи, а останалата част от сумата въведи в банката без да я обвързваш с контрагента.” –  Това се използва когато задължението е направено, като сте издали две фактури, но от различни бази данни, които нямат връзка една с друга, а клиента Ви ги плаща накуп. В този случай, трябва да прихванете една част от сумата като я обвържете с контрагента, а другата част просто да влезне в сметката, за да Ви се равни самата банка.


09.08.2023 год.

Програма Янак

Импорт от банка – добавена е логика за автоматично прихващане на кредитно от фактура, пример: Има издадена фактура за 100лв., след което е издадено кредитно за 30лв. В банката получавате платежно на стойност 70лв. Програмата първо проверява дали има кредитно и ако да, прихваща сума към него. В нашия случай изплаща 30лв. към кредитното, което означава, че тези тридесет лева се добавят към платената сума от 70лв. и вече получената сума от 100лв. се прихваща към фактурата. По този начин и двата документа се обвързват с плащането и се маркират като приключени.

В справката по документи е добавен в долната част нова страница с допълнителна информация – “Фискални бонове”. Тук ще се видят всички фискални бонове, които са издадени към съответния документ. В основната справка, към документа има колона, която показва номер на фискален бон, но има случаи, когато към един документ са издадени повече фискални бона, поради това се налага да има такава допълнителна справка.

Ценови листи – в ценовите листи е добавена възможността да се въведе информация от колектор на данни. Идеята е, да се обикаля магазина с мобилен терминал и да се наберат чрез баркод скенера желаните стоки. След това в ценовата листа, чрез “Колектор на данни” се наливат тези стоки.


07.08.2023 год.

Програма Янак

Партидни количества – автоматична ревизия. Направена е корекция при активиране на стоки за работа с партидни количества.

Когато искате определена стока или група от стоки, да започнат да работят с партиди, трябва да и активирате настройката. Често се случва това активиране да се прави, след като стоката вече е доставена и има количество на склад. За да може наличните количества в склада да се обвържат с определена партида, е необходимо да им се направи ревизия. При ревизиране на стоки, които имат активна настройка за работа с партиди, се отваря прозорец, където определяте количествата по партиди. С цел облекчаване на този процес ние направихме автоматично ревизиране на стоката, веднага след като се активира настройката.

Настройката за работа с партиди се намира в картона на стоката –> „Входящ контрол” -> „Стоката работи с партидни количества”. При включване на тази настройка, програмата ще направи следното:

 • Преди да активирате настройката за работа с партиди, отворете входящия контрол в картона стоката и попълнете партидата и срока на годност. След това включете работа с партидни количества и програмата ще генерира автоматично протоколи за ревизия. Ако стоката има складови наличности, ще се създаде автоматично протокол за ревизия, който ще нулира количествата по всички складове, разбира се, ако имате повече от един обект. След това ще създаде друг протокол за ревизия, с който ще се въведе обратно количеството, но вече със съответните партиди.

По време на това действие, Вие по нищо няма да разберете, че се създават тези протоколи за ревизия. За да ги видите, трябва да отворите справката “Справка ревизия”. Тези протоколи за ревизия се различават от останалите по това, че в забележката на документа се изписва текст – “Автоматична ревизия, генерирана от активиране на настройка “Стоката работи с партидни количества”“.


28.07.2023 год.

Програма Янак

 1. Автоматично осчетоводяване на банка чрез файл – В програма Янак, с последния ъпдейт от 28.07.2023 е направен импорт на банкови извлечения в модул Банка. Чрез този автоматичен импорт на банковите документи ще си облекчите досадното ежедневно описване на банка и това е валидно основно за фирми, които имат много банкови операции. Вижте повече тук.
 2. Направена е корекция при кредитно от продажби, в което има въведен амбалаж. До сега имаше въведен бъг. Вместо да връща амбалажа, той начисляваше амбалажа от кредитното.

е-янак

 1. Имаше проблем с информацията в справката, която показва сума на издаден фискален бон, номер на фискален бон и номер на фискален апарат. Проблемът е беше наличен в уеб базираната система и в мобилната версия на Янак за Android.
 2. Оправен е бъг при записване на локация на сделката при неизплатени документи. Записваше локацията на документа, по който плащаш, а не новосъздадения документ.
 3. Направена е нова таблица с change, която се попълва при създаване на фискален бон към документ през справката на уеб базираната система. Това се наложи да бъде направено, за да има информация, как точно е дублирано издаването на фискален бон. За пуснат нов бон през справката, реда има 3 статуса ( 0 -> Подадена команда към ФУ 1-> разпечатан бон 2->Отказване на опит при грешка. и 3 -> Грешка при печата). При всеки статус се записва и причината ( 0->Подаден бон към фискалното устройство 1-> Ръчно разпечатан бон през справка. 2->Отказа за повторен опит при изникнал проблем при печат на фискален бон. 3-> Възникна грешка при записване на данни. Код на грешка: EXFBON + (грешката от ФУ)).

API

 1. Коригиран е контролера, който отговаря за добавяне на стока в таблицата за продажби, когато това се прави през интернет магазина.  Вече се съобразява, ако се добавя една и съща стока, но с различна цена, да се вкарва на отделен ред.

Любен Каравелов


20.07.2023 год.

Програма Янак

 1. Направена е корекция в справката “Наличност към дата“. Когато има голям брой на групите стоки, модула даваше грешка и не можеше да се генерира справка.
 2. В модул Банка е добавена настройка за склад. Една от причините да има склад банковия ордер е трансферният сървър, който трябва да определи към кой обект трябва да се трансферира ордера. Направена е настройка за склад по подразбиране.
 3. В номенклатурите е направено оцветяване в червен цвят на партидите, на които им наближава края на срока на годност. Това се определя от настройката в картона на стоката -> “Входящ контрол” – “Брой дни за предупреждение при изтичащ срок на годност”.
 4. В модул продажби е направено оцветяване на партидите при наближаващ край на срока на годност.
 5. Направена е промяна в справката по документи, но колоната “Процентна разлика между стара доставна цена и нова” До сега процентът се изчисляваше на база цената с ДДС, което създаваше проблем при доставка внос, която няма ДДС. Вече се изчислява на база цена без ДДС.
 6. В счетоводния модул проверката за регистрация по ДДС, вече включва и фирмите, на които в картона не е записан булстат. При това положение ще ги сложи в раздел нерегистрирани по ДДС.

18.07.2023 год.

Програма Янак

 1. Добавена е настройка за избор на склад по подразбиране в модулите, каса и банка. Ако настройката е “Не е зададен”, то се зарежда склада с който последно е работено.
 2. В справката за ревизия е добавен филтър, както е в номенклатурите:
  Реални количества
  Счетоводни количества
  Стока на път
  По този начин справката показва документите, които са ревизирали съответните количества.
  По подразбиране е включено реални количества.
 3. В анализ за заявка е добавена нова колона, която показва “Доставени количества за периода”.
 4. В модул “Доставки” са добавени колоните “Бруто”, “Нето”, “Тара” и “Обем” и суми на тези колони.
 5. В модул “Заявки” са добавени колоните “Бруто”, “Нето”, “Тара” и “Обем” и суми на тези колони.
 6. В модул “Продажби“, когато се използва документ “Прехвърляне на стоки между складовете”, в складовата разписка не се попълваха полетата “Изписано от склад” и “Зачислено в склад”, проблемът е отстранен.
 7. В “Ценови листи по стоки“, когато стоката е доставяна чрез внос и цената на доставката няма ДДС, не се изчисляваха правилно “Надценка” и “Печалба” от последно доставна цена.
 8. В модул “Номенклатура -> Стоки” е добавено и подреждане на колоните от голямо към малко.

СЧЕТОВОДСТВО

 1. В счетоводния модул е преработен модула за проверка на фирмите за ДДС регистрация. Вече модула не е модален и докато прави проверка, което може да отнеме доста време, ще може програмата да се ползва и за други цели.
 2. Сложен е филтър по Регистриран/Нерегистриран по ДДС – като филтъра работи на база дали е попълнено полето ДДС/VAT N в картона на контрагента.

ТРАНСФЕРЕН СЪРВЪР

 1. Направена е корекция при трансфериране към другите офиси на авансово плащане. Имаше проблем при трансфера, когато клиентът се създаде в момента на плащане на аванса.

АНДРОИД

В мобилната версия на Янак Андроид е добавен модул “Брак”.


06.07.2023 год.

Програма Янак

 • Завършена е новата облачна система за споделяне на стоки – след като си активирате настройката за споделяне на имената и баркодовете на стоки, ще получите достъп до база данни, която се пълни автоматично от базите на други наши клиенти. Така ще може да създавате нови стоки, като теглите име и баркод от облака. Всички Ваши стоки, които имат 8 или 13 цифрен баркод и не започват с цифрата 2, също ще бъдат споделени.
 • В модул Доставки може да използвате облака, за да създавате нови стоки.
  • Търсене по баркод – в модул Доставки попълнете в полето баркод и натиснете Enter. Ако баркода съществува във Вашата база, то стоката ще бъде активирана за доставка, но ако го няма, ще се отвори прозорец, където ще видите стоки, които имат такъв баркод. Посочете тази, която най-много се доближава до Вашата стока и натиснете бутон „Създай нова стока” или бутон от клавиатурата Enter. Ще се отвори прозорец, в който трябва да посочите в коя група желаете да се създаде новата стока. След като посочите групата натиснете бутон “Избери” и ще се отвори картона на новата стока. Името и баркода на новата стока ще са попълнени автоматично. Забележка – ако името и баркода не са попълнени автоматично, това означава, че не ви е активирана настройката “Облачна система за споделяне на информация за името и баркода на стоката”. Ако желаете може да промените името и да го запишете в базата си.
  • Търсене по име – до полето за търсене на стока по име, е добавен бутон „ Нова стока” – когато в полето за търсене по име въведете част от търсената стока, ако стоката не съществува във Вашата база, натиснете този бутон и ще се отвори търсачката в облака, където ще Ви изпише стоките със сходно име.Изберете една от тях и я добавете в базата си. Стъпките за създаване са същите, както са описана в предния абзац.
 • В сервизната функция на базите данни – „Актуализация с пачове” е добавена корекция по обвързаността на фактурираните документи.
 • В справката „Хронологична справка по стоки” са добавени колоните “Партидно к-во| Преди операцията” и “Партидно к-во| След операцията“. По този начин вече ще може да се направи анализ на наличностите по отделните партиди в момента на тяхната обработка. До сега нямаше такава възможност.
 • В модул „Трансферен сървър” е направена корекция във връзка с грешка “Multiple rows selection in table DOC_CHNAGE”.
 • В модул „Етикети”, когато се използва картов достъп за влизане в модула даваше грешка “access violation at address”. Проблемът е отстранен.
 • Фактуриране на документи – когато се фактурираха документи не сумираше еднотипните артикули. Проблемът е отстранен.
 • Ценови листи – отстранен е нововъведен проблем в ценовите листи, при който една и съща стока се вижда няколко пъти.
 • В модул „Продажби”, в ресторантската визия модификаторите вече се изписват веднага под стоката, както са добавките, а не са в отделна таблица.
 • В модул „Доставки” и в модул „Заявки”, в таблицата за описване на документите са добавени колоните “Бруто“, “Нето“, “Тара” и “Обем“.
 • При печат на фактура дубликат чрез матричен принтер е добавена настройка, която включва текста „Дубликат”.
 • Отстранен е проблем, който често се появяваше при затваряне на формата с настройки на печат.

Андроид

 • Системата не работеше с Android 7. Проблемът е отстранен.
 • Направени са промени по размерите на буквите.
 • Оптимизирана е заявките за взимане на информация за стоки в монитори за поръчки.
 • Добавяне на различни анимации при от маркиране връщане и всички други действия свързани с монитор за поръчка.
 • Преработена е системата за взимане на данни на фирмите от облачната система, защото често връща грешка. Добавена е поддръжка на ново API, като програмата вече прави два опита да изтегли информацията и използва и двата варианта на комуникация.
 • Направено е вече да се съобразява с настройката от сървъра – „Филтър по име на оператор”. По този начин, когато на сървъра се включи тази настройка, всеки сервитьор, който работи на телефон, ще вижда само своите отворени маси.

28.06.2023 год.

Програма Янак

 • В модул Продажби при активиране на код за отстъпка е добавена поддръжка на баркод четец чрез COM Port. Не можеше да се сканира баркод карта, когато четецът работи през RS232.
 • В модул Продажби в бутона за активиране на клиентска карта е направена корекция по визуалната част.
 • В модул Продажби при активиране на клиентска карта, ако няма намерена клиентска карта не даваше грешка. Сега излиза грешка “Невалидна клиентска карта”.
 • В модул Продажби -> Допълнителен монитор -> Мултимедия, е добавена възможност да променяш височината на редовете на стоките на втория монитор. Трябва да се кликне на панела в горната част и ще се покаже индикатора на таблицата, от където се разширяват редовете.
 • В модул “Логистика” е отстранен проблем в печата на “Протокол за товарителница” и “Протокол за аналитична товарителница”. Когато имат закачени повече от 1 шаблон се печатеха всички закачени шаблони на куп. Сега се показва форма за избор на шаблона, който да се печати.
 • Пос терминала на модул “Янак склад” вече е с отделна настройка от модул “Продажби”. За да ползвате автоматичната свързаност на ПОС терминал за плащане с карта през модул “Неизплатени документи” трябва да активирате настройката през локалните настройки на основната програма Янак – “Пос терминал”.
 • Корекция по модул “Трансферен сървър” – Имаше проблем, който генерираше ненужна връзка към резервен сървър, въпреки, че в настройката няма въведена такава. Когато не е въведен резервен сървър за трансфер, все пак се обръщаше към резервния сървър, като слагаше IP 127.0.0.1

Електронно меню

 • Пусната система за двойна комуникация с базата данни. Една настройка за база данни за разглеждане на менюто и втора настройка за база данни, в която да се попълва количката. Целта е при липса на добър интернет в обекта, да има една база данни в облака, през която клиентите да разглеждат менюто и друга база, която е в самия обект, където да се попълва количката.

уеб базирана система – eyanak.com

 • Добаваена е настройка за печат на дата на падеж – при активиране на тази настройка, при приключване на продажба ще се отвори прозорец за попълване на дата на падеж.
  Начин на работа:
  Ако контрагента има активирана настройка за дата на падеж в картона, датата се попълва като по подразбиране стойността и е според тази настройка.
 • Отстранен е бъг, който вкарваше стоката с отрицателно количество, когато се добавя в кошницата чрез баркод скенер.

Андроид ЯНАК

 • В част от модулите на мобилното приложение за Андроид не работеше сложният баркод с включено количество.
 • В модул “Потвърждаване на прехвърлянето”, когато е включено подреждане по баркод излизаше грешка.

22.06.2023 год.

ХОТЕЛ

 • При плащане на резервация с карта се създава приход в банката. Направено е в банковия ордер да се попълва информация за платената резервация.
 • Направена е промяна на справка “Перспективна заетост”. Групираше резервацията по номер на стая, а е правилно да я групира по тип и това създаваше проблем в справката.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • От модул “Контрагенти” е премахнат филтъра по дата на подсещане. Премахната е датата на подсещане и от картона на контрагента.

Трансферен сървър

 • В модул “Трансферен сървър” е отстранен проблем в полето, което показва грешките на трансфера.  Не винаги показваше грешката, която е възникнала по време на трансфер.
 • Направено е трансферирането на данни да е подредено по дата на създаване.
 • В Трансферният сървър, когато фирмата разполага с повече от 15 обекта се получаваше затормозяване на визуалната част на модула, което пречеше за настройване и анализиране на операциите му. Модулът е оптимизиран и вече не бави.

Андроид

 • Интегрирано е плащане с карта чрез Viva Wallet. Вече може през телефона, когато се работи с ресторантската система на Янак за телефони – Янак Андроид, както и през eyanak.com – за разносна търговия, да се направят настройките и да се извърши автоматично – свързано плащане с карта.
 • Направено е да може да се инсталира програмата за Андроид чрез сканиране на QR код. Кодът може да се види през Control panel – IIS – sites – ya-android – Browse site.

19.06.2023 год.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • В справката за направените поръчки, имаше проблем при трансферирането на забележката когато се редактира през справката.
 • С цел по-сигурното затваряне на отделните модули на програма Янак, е добавена допълнителна логика, която гарантира сигурното прекъсването на работните процесите.
 • Променена е дължината на името на групата на контрагента. До сега беше 30 символа, вече е направена на 255 символа.
 • Променена е дължината на описанието на обектите в модула за наем на контрагентите. До сега беше 100 символа, вече е направена на 3000 символа.
 • Направено е подобрение в справката „Приход разход на обект”. В справката е добавена възможност за записване на типови справки и е създадена една заводска справка.
 • В модул „Хотел” е променено съдържанието на проформа фактурата. Вече е добавено в проформата да се изписва името на основния гост, както е във фактурите.
 • Стабилизиране на background_core и background_process.exe да следи по правилно дали е пуснато приложението и да не се стартира повече от 1 път.

16.06.2023 год.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • Добавена е поддръжка на ПОС терминал за безконтактно плащане чрез системата на Viva Wallet.
 • При фактуриране на документи, когато сумата на фактурираната стокова е 0,00 лв., в определени случаи, когато сумата не е точно нулева се получаваше да се генерира “Свободно кредитно известие” вместо “Свободна фактура”.
 • В модулите Банка и Каса, не се трансферираше забележката, когато се редактира на по-късен етап през справката.
 • В модул “Ревизия” не се виждаха стоките от типа “Плочка” и съответно не можеха да се ревизират.
 • В “История на стоката” не се показваха стоки от тип “Плочка” и “Времеизмерване”.
 • Добавена е нова защита в модул продажби, визия „Ресторант”, когато се опиташ да сложиш 2 маси една върху друга, да не може да се припокриват напълно. При поставяне на една маса върху друга, автоматично масата се отмествам с 20 пиксела по диагонал.

05.06.2023 год.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • При създаване на документ за авансово плащане е добавен начин на плащане “Виртуален пос”.
 • При пускане на актуализация на базата данни с пачове се изтриваха снимките на групите на стоките.
 • В модул Доставки, когато се въведе “Допълнителен разход” (Ins), не се генерираше загуба.
 • В модул Хотел е отстранен проблем, който се появяваше когато се издава окончателна фактура към резервация, която е платена предварително и в нея има стоки с различен процент ДДС.

02.06.2023 год.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • Работа по ценовите листи и техния трансфера между отделните офиси на фирмата.
 • При печат на разписка в ДОС режим не се печатеше телефона на обекта, а телефона на фирмата. Вече се печати телефона на обекта.

Андроид

 • Оптимизирана е работата с печата, като е уеднаквена с основната програма Янак. Имаше дребни разминавания при метода на активиране на отделните бележки.

01.06.2023 год.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • Трансферен сървър и Приключване на период – Отстранен проблем при приключване на период със задна дата. Проблемът се проявяваше когато се приключи период в централен офис, но в обектите се продължи да се работи с пълна база. При тази комбинация, когато се анулира, редактира или плаща по документ от стария период, през трансфера не се прехвърля правилно информацията. Проблемът е отстранен.
 • Отстранен проблем в ДОС печата – когато се печати документ с предоставен амбалаж, амбалажът се закръгляваше до цяла число. Проблемът е отстранен.
 • В модул Хотел е добавена нова функционалност – “Изчистване на стая от резервация”. Когато има направена резервация към която има закачена стая, можеше само да се смени стаята с друга. Добавихме бутон за премахване на стаята от резервацията.

31.05.2023 год.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • Променен е експорта към Бизнес софт. Променено е количеството, когато се експортира кредитно известие. Вече количеството е отрицателно.
 • Корекция при регистриране на библиотеките при първоначално настройване на Дейзи фискални принтери.
 • Преместена е настройката за звук при известия от електронното меню от формата за влизане – в настройки на продажбите -> Основни -> Звук при известие.

30.05.2023 год.

Android

 • Върху бутона на стоките е добавен брояч, който показва колко стоки са маркирани от сервитьора и са в процес на изчакване докато се въведат в сметката. По този начин се постига оптимизиране на бързината на работа и сервитьора ще вижда ясно количеството на маркираните бройки от една и съща стока, което става в момента на самото маркиране.
 • Оптимизиран е прозореца, в който се избира и въвежда модификатор.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • Добавен е QR код към документите, чрез който ще може да се вижда информацията, която съдържа фактурата. Този код трябва да се добави към шаблоните на фактурите. Може да се ползва при плащане на фактурата в ИПЕЙ. Скоро ще пуснем наш сайт, през който също ще може да се чете тази информация.
 • Направена е промяна във функцията за преизчисляване на количествата. До сега, когато стоката има партиди и се пусне преизчисляване на количествата през функциите на програмата, се губеше срока на годност. Проблемът е отстранен.
 • Отстранен е проблем с експортите към други софтуери, експортираха се и амбалажите на стоки към които има прикачен амбалаж. Това беше грешка и е отстранена.
 • Отстранен е проблем при редактиране на документ за прехвърляне на стоки между обекти. Проблемът се проявяваше когато се отвори справката за прехвърляни стоки по документи директно от главната конзола на програма Янак, а  не от модула за прехвърляне на стоки между обекти. В този случай, се позволяваше да се активира редактиране на документа, което анулираше стария документ, но не създаваше нов. Причината е, че това действие трябва да се направи, като първо се влезе в модул “Прехвърляне на стоки” и от там се отвори справката. През справката се активира редактиране на документ. Редактирането ще въведе стоките в модула за прехвърляне, където ще се направи желаната промяна и ще се приключи документа отново.

29.05.2023 год.

е-янак

 • Оптимизирано е взимането на филтрите във всички налични справки в мобилната версия.
 • Променена е логиката на бутона “Запомни паролата”.

Android

 • Добавен е QR код за бързо и лесно сваляне на приложението от инсталацията (IIS сървъра)
 • Оправен е проблем в мобилната версия, при който програмата не можеше да си намери системната база за да си вземе регистрацията.

 

ПРОГРАМА ЯНАК

 • Добавена е звуков сигнал за известията от електронното меню.
 • Добавена е нова информационна таблица за известия от електронното меню, които показват извикването на сервитьора.
 • Добавена е настройка в началния екран, която активира звуковия сигнал за двете известия от електронното меню.

КАРЛСБЕРГ

 • Добавен е импорт на заявки от Carlsberg. След като се синхронизира номенклатурата на стоките по баркод между Вашата база и базата на основния Ви доставчик за тези стоки, ще може да получавате направените заявки автоматично.

Приключване на период

 • Корекция на опцията за приключване на период -> След приключване на период, част от документите за първоначално зачисляване на стока се трансферираха към другите офиси, което дублираше количеството на стоките в номенклатурата.

Прехвърляне на стока между складове

 • Отстранен е проблем в търсене на стока по баркод, когато към търсачката е включено да се вижда и снимката на стоката. При натискане със стрелка надолу, за да изкара целия списък със стоки, излизаше грешка.

26.05.2023 год.

ЯНАК ПРО

Много рядко се появява проблем, при който програмата прекъсва приключване на продажба поради проблем с издаване на фискален бон, а във всъщност бонът реално се е отпечатил. Това означава, че поради неясна причина, фискалното устройство не е успяло да върне информация към програмата за коректно издаден фискален бон и съответно процесът се прекъсва, за да се отстрани проблема.

Добавена е защита при която, ако програмата отчете грешка при издаване на фискален бон, се прави допълнителна проверка във фискалната памет на апарата, дали в последните 20 фискални бона присъства УНП-то на текущият документ. Ако има такъв наличен уникален номер на продажба не излиза грешка, а се приключва продажбата без да излиза грешка към оператора. Ако във фискалната памет не присъства УНП със съответния номер, излиза грешка към оператора, която го информира, че сметката не е затворена поради проблем с издаването на фискален бон.

е-янак

Когато е активирана настройката в продажбите на мобилната версия “Показвай само налични количества” имаше проблем при връщане на стока или връщане на амбалаж. Не можеше да се види стока с нулево количество, която да се върне. Проблемът е отстранен.

или се прави сторно се деактивира настройката “Показвай положителни количества” и вече се виждат всички


25.05.2023 год.

Android

Добавени са вибрации при получаване на съобщение от електронното меню.

E-yanak

Настройка за тип на плащане по подразбиране – Добавена е опцията, която е налична в програма Янак, да се следи настройката в групата на контрагента, кое плащане да е по подразбиране.

Отстранен проблем в ценовите листи, който беше наличен в мобилната версия – когато в картона на контрагента има въведена ценова листа, която в последствие е изтрита, ценовата листа продължаваше да е активна.

Shop API

Контролерът за записване в буфера на продажбите при поръчки през интернет магазина не се съобразяваше с цената на контрагента.

Програма Янак

 • Добавена е допълнителна защита, която е във връзка с проблема възникнал при изтриване на ценова листа, закачена към картона на контрагент. Когато се изтрие ценова листа, програмата я изтрива от картона на всички контрагенти.
 • В модул “Каса” в полет за работен склад се виждаха и изтритите складове. Проблемът е отстранен.
 • При повторен печат на документ от справката не излизаше дневния номер на документа.
 • За нуждите на хотелите е добавен нов параметър в екселските шаблони, който печати номер на стоя.  Параметърът е “#.Hotel_Room” (Номер на стая към която е начислена сметката)

22.05.2023 год.

Отстраняване на проблем

За ресторант:

В модул “Продажби” е направена корекция на печата в ексел шаблон на дневния номер. При междинния печат и предварителната сметка не работеше правилно.

Ново

За ресторант:

В модул “Продажби” е добавена отделна настройка за брой копия при печат на разписка, когато се приключва към хотелска стая. По този начин, вече може да се печати едно копие от обикновена крайна разписка на кухненския принтер и две копия от крайна разписка, когато е приключена към хотелска стая.

До сега когато се отвори картона на стоката и стоката е пакетна или рецепта, отдолу се отваряше страницата със съдържанието на рецептите. Тази логика е премахната и вече се отваря така както се отваря при всички останали стоки – Описанието на стоката.

В модул “Разходи” се виждаха и изтритите обекти. Проблемът е отстранен.

ЕЛЕКТРОННО МЕНЮ

Добавена е опция за повикване на сервитьор. Когато клиентът натисне камбанката в горната част на екрана си, ще се покаже прозорец с възможност да извика сервитьора или да поиска сметката. Ако избере поискване на сметка, ще трябва да посочи дали ще плати в брой или с карта. На телефона на сервитьора се изпраща съобщение, което той трябва да отмаркира.

Добавено е да могат групите в електронното меню да са подредени по „Таг”.

Android – добавена функционалност да може да работят групите, като са подредени по „Таг”.

Мониторът за поръчки е оптимизиран с нов начин на комуникация между модулите.


18.05.2023 год.

НОВО:

Е-еменю

 1. Добавен е втори ред за под групите в електронното меню. По този начин вече се виждат два реда от групите, което създава повече удобство при търсенето.
 2. Добавен е фокус в полето при отваряне на търсене по име в електронното меню.

Отстранени проблеми:

 1. Премахната е логиката за автоматична промяна на параметрите на под групите при редактиране на основна група на стоките. Тази екстра създаваше повече проблеми, отколкото удобства.
 2. Коригиран проблем при редакция на телефон и имейл в клиентския профил. Често не се трансферираха промените през трансферния сървър.

17.05.2023 год.

Отстраняване на проблеми:

 1. Наличност към дата – в справката имаше проблем, който се появяваше в следния случай: Когато справката се прави по дата на документ и в периода от време има анулирани продажби със задна дата, т.е. когато се анулира документ от минал период. В този случай, документът за възстановяване на количеството е с датата на анулиране, която е различна от датата на самия документ. Това обърква справката и тя показва грешни резултати. Тази ситуация вече е съобразена.
 2. Корекция по автоматичното обновяване на програмата – когато компютъра е сървър и никой не работи на него, програмата трябва да се обнови сама. В тази ситуация между 5 и 7 часа сутринта ще се пусне обновяване автоматично. Това се прави когато в продължение на 15 минути няма активност в базата данни.
 3. Автоматично преинсталиране на Firebir – когато се налага преинсталиране на системата за управление на базата данни програмата прави това автоматично. Това се прави обикновено при обновяване на програмата или когато самия Firebir не може да се пусне. Случва се да не може да се преинсталира системата автоматично и да трябва да се рестартира компютъра. Добавени са допълнителни функции, които да помогнат при тази операция.

16.05.2023 год.

Ново:

В модул “Номенклатура стоки” са добавени 2 нови функции

 • „Покажи стоки, които имат една и съща стойност на ‘1-ва цена Без ДДС’ и ‘1-ва цена с ДДС” – това се получава при стоки, които първоначално са прехвърлени чрез екселски файл от друга складова програма. Тази функция само ще покаже има ли такива стоки.
 • „Презапиши 1-ва цена с ДДС за да коригирате цената без ДДС” – тази функция ще коригира проблема.

Предефинирани настройки в групите на стоките – добавена предефинирана настройка за активността на стоката в интернет магазина.

Фактуриране – при фактуриране на стокова разписка е направено стоките в новия документ – “Свободна фактура”, да са подредени по начина, по който са били въведени в стоковата.

ХОТЕЛ

Премахната е логиката при създаване на резервация да търси фискален апарат, за да генерира УНП. Вече резервацията няма да има УНП докато не се направи първото плащане по нея, при това плащането трябва да е в брой. Ако се плаща с един касов ордер по няколко резервации, които нямат УНП, всичките резервации ще получат едно и също УНП. Тази промяна се наложи, за да може да се правят резервации от всички компютри на фирмата, дори и в сезон, когато хотела не е работещ.

Електронно меню

Добавена е нова опция за търсене на стока по име. В горната част на менюто има лупа, при натискането на която се показва поле за попълване на търсената стока. При активиране на този филтър се елиминират филтрите по групи стоки.

Отстранени проблеми:

Android Yanak

Оправен е проблем в модул „Изпълняване на поръчки”, при който не отчиташе правилно, че стоката е проверена.

При изпълняване на поръчката, ако поръчката няма предефиниран тип документ, (който идва от АПИ-то) взима по подразбиране настройката за продажби в android за документ по подразбиране

Още малки оптимизации по кода и стабилността на системата за работа под Android.


11.05.2023 год.

Ново:

 • Android Yanak – Направена е нова опция за печат на междинните бележки чрез използване на web server. Използва се за печат на бележките за кухнята. Настройката трябва да се използва задължително в случай, когато поръчките се дават през приложението на Android или през електронното меню – e-menu. Настройката се намира в екрана за настройки на печат.
 • Продажби – увеличена е максималната дължина на забележката към документа от 1500 на 3000 символа.

Отстраняване на проблем:

 • Трансферен сървър – направена е дребна корекция по модул трансферен сървър заради проблем при трансфер на съдържанието на документ “Прехвърляне на стока между складове”.

10.05.2023 год.

Ново:

 • По-лесно коригиране на партидите в модул продажби. Когато се зареди за изпълнение документ “Поръчка от клиент”, програмата по подразбиране въвежда стоките в документа за продажба с партиди по метода на първа входяща – първа изходяща. Възможно е, когато от една партида няма достатъчно количество, в продажбата стоката да се въведе на няколко реда. Операторът вече може да посочи стоката и с десен бутон на мишката да избере “Корекция на партида”. Ще се отвори прозорец с наличните партиди. В тази прозорец попълнете количеството от партидата, която желаете да продадете и програмата ще замени въведените партиди с тези, които Вие сте попълнили.
 • е-янак – В картона на контрагента е добавена възможност за автоматично попълване на адреса на обекта, което се прави чрез натискане на бутон. Програмата взима текущите GPS координати и попълва адреса в полето.
 • Допълване на логиката за локация на сделката. До сега се попълваха само координатите. За по-голяма яснота, вече се попълва и адреса.

Отстранени проблеми:

 • Понякога се случва, продажбите и доставките, когато стоят по-дълго време отворени да се самозатворят и да започне да излиза грешка “access violation”. Направени са корекции за да се избегне тази ситуация.
 • Корекция по изпращането на празен инсталационен архив. Не може да се изпрати празен инсталационен архив. Проблемът е възникнал заради наскоро активирана защита при попълване на таблица свързана с ценовите листи.
 • В доставките, при импорт на документ (фактура), когато в документа има нови стоки, които не присъстват в базата данни програмата ги създаваше в ДДС група А. Проблемът е възникнал в момента, в който добавихме логика за дефиниране на ДДС група А за хляба и ДДС група А за брашното. Направена е корекция и вече новите стоки се въвеждат по подразбиране в група “Б”.

09.05.2023 год.

НОВО:

 • Вече може да се трансферират през трансфера отворените сметки. Тази екстра е необходима за защита на базите в ресторантите. При другите видове обекти, това не е необходимо, поради което е направена настройка.
 • В трансферния сървър е добавена настройка, която определя дали да се трансферират отворените сметки. Настройката се намира във формата за настройване на трансфера и се казва „Трансферирай отворените сметки”.
 • Променена е логиката при редактиране на данните от таблицата за продажби, вече се минава през допълнителна таблица за промяна. Това е необходима промяна, за да може да се трансферират отворените сметки.
 • Направена е защита при приключване на продажба с по-старо екзе от версията на базата данни. При такава ситуация няма да се позволи приключване на продажба. Ще излезе съобщение, което ще Ви информира, че трябва да се рестартират продажбите и да се обновят с новата версия. (това е валидно само за текущата версия, която включва новите промени по продажбите, които използват вече допълнителната таблица за промени.)
 • В продажбите, когато се погасява старо задължение до сега се създаваше само касов ордер. Това е проблем, защото тези касови ордери не присъстват в отчетите и справките за оборота за деня и ако не се следи салдото на касата, не е лесно да се контролират операторите, какви пари са получили за деня. За целта направихме при погасяване на старо задължение през модул „Продажби” да се генерира документ „Разписка”, който е с нулева стойност, но към него има платена сума. По този начин вече тези документи ще се виждат във всички справки, които показват документите създадени от модул продажби.
 • В справката по документи е добавен нов филтър – „Филтър по номер на фискален апарат”. По този начин, вече може да се филтрират документите, които са фискализирани по отделните фискални апарати.
 • В продажбите на програма Янак е добавена логика за избиране на отделен департамент във фискалния апарат, в случаите, когато се изплаща документ от предишен месец. Целта е да може по-лесно счетоводството да отделя оборотите на фискалния апарат направени от продажби през текущия месец, от тези продадени от предишен, но платени сега. За целта е направена настройка във формата за настройка на фискален апарат. Настройката се казва „При изплащане на документи от минал месец във фискалния апарат сумите се записват в отделен департамент 1”. Под настройката може да определите как се казва департамента.

За E-yanak

 • Добавено е локация/местоположение на сделката/. При създаване на документ се записват GPS координати и след това може през справка продажби да се отвори google maps с тази локация. В справките на програма Янак може да изберете няколко документа и с десен бутон на мишката да маркирате “Локация на сделката”, по този начин ще се отворят всички точки от документите в google maps, като там ще се види и предполагаемия маршрут, по който трябва да е минал търговския представител.
 • Добавена е логика и в eyanak.com, за избиране на отделен департамент във фискалния апарат, в случаите, когато се изплаща документ от предишен месец. Целта е да се оеднакви работата на мобилната версия с тази на основната програма. За целта е направена настройка във формата за настройка на фискален апарат. Настройката се казва „При изплащане на документи от минал месец във фискалния апарат сумите се записват в отделен департамент 1”. Под настройката може да определите как се казва департамента.

За Android Ресторант

 • Добавено е при избор на контрагент при вече въведени стоки в сметката, да преизчислява отстъпките, ако има такива заложени към картона на контрагента.
 • Оптимизирана е цялостно системата на андроид продажби, като е ускорено избирането и въвеждането на стоки за продажби.
 • Въведен е нов метод на печат на междинни бележки и крайни разписки, като чрез настройка се активира използване на web server плюс допълнително приложение, което осъществява самия печат. По този начин се постигна ускорение на печата и основното поради което го реализирахме е, че вече excel печата работи през адроид приложението.

Отстраняване на проблем:

 • Когато се приключва продажба без фискален бон, до сега се записваше номер на фискален апарат, който е свързан към компютъра, от който е създаден документа. Това е грешка! Поради това премахнахме записването на този номер при документи без фискален бон. Номерът ще се запише тогава, когато се направи плащането и се издаде фискален бон.
 • В справките по документи е коригиран бъг. Колоната “Номер на фискален апарат” показваше грешен номер. Вече показва правилния номер на фискален апарат издал фискалния бон.

На 09.05.2023 година поставихме началото на този дневник.