ДНЕВНИК НА ПОДОБРЕНИЯТА В ПРОГРАМА ЯНАК

ДНЕВНИК НА ПОДОБРЕНИЯТА В ПРОГРАМА ЯНАК

Датата показва деня, когато сме направили ъпдейта с новите неща, но това не означава, че Вие вече сте ги получили. С цел да не създаваме неудобство на клиентите, масови официални ъпдейти ще пускаме рядко. Ако има неща, които бихте желали да ползвате, моля обадете се на нашите консултанти и те ще Ви обновят програмата безплатно.


02.06.2023 год.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • Работа по ценовите листи и техния трансфера между отделните офиси на фирмата.
 • При печат на разписка в ДОС режим не се печатеше телефона на обекта, а телефона на фирмата. Вече се печати телефона на обекта.

Андроид

 • Оптимизирана е работата с печата, като е уеднаквена с основната програма Янак. Имаше дребни разминавания при метода на активиране на отделните бележки.

01.06.2023 год.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • Трансферен сървър и Приключване на период – Отстранен проблем при приключване на период със задна дата. Проблемът се проявяваше когато се приключи период в централен офис, но в обектите се продължи да се работи с пълна база. При тази комбинация, когато се анулира, редактира или плаща по документ от стария период, през трансфера не се прехвърля правилно информацията. Проблемът е отстранен.
 • Отстранен проблем в ДОС печата – когато се печати документ с предоставен амбалаж, амбалажът се закръгляваше до цяла число. Проблемът е отстранен.
 • В модул Хотел е добавена нова функционалност – “Изчистване на стая от резервация”. Когато има направена резервация към която има закачена стая, можеше само да се смени стаята с друга. Добавихме бутон за премахване на стаята от резервацията.

31.05.2023 год.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • Променен е експорта към Бизнес софт. Променено е количеството, когато се експортира кредитно известие. Вече количеството е отрицателно.
 • Корекция при регистриране на библиотеките при първоначално настройване на Дейзи фискални принтери.
 • Преместена е настройката за звук при известия от електронното меню от формата за влизане – в настройки на продажбите -> Основни -> Звук при известие.

30.05.2023 год.

Android

 • Върху бутона на стоките е добавен брояч, който показва колко стоки са маркирани от сервитьора и са в процес на изчакване докато се въведат в сметката. По този начин се постига оптимизиране на бързината на работа и сервитьора ще вижда ясно количеството на маркираните бройки от една и съща стока, което става в момента на самото маркиране.
 • Оптимизиран е прозореца, в който се избира и въвежда модификатор.

ПРОГРАМА ЯНАК

 • Добавен е QR код към документите, чрез който ще може да се вижда информацията, която съдържа фактурата. Този код трябва да се добави към шаблоните на фактурите. Може да се ползва при плащане на фактурата в ИПЕЙ. Скоро ще пуснем наш сайт, през който също ще може да се чете тази информация.
 • Направена е промяна във функцията за преизчисляване на количествата. До сега, когато стоката има партиди и се пусне преизчисляване на количествата през функциите на програмата, се губеше срока на годност. Проблемът е отстранен.
 • Отстранен е проблем с експортите към други софтуери, експортираха се и амбалажите на стоки към които има прикачен амбалаж. Това беше грешка и е отстранена.
 • Отстранен е проблем при редактиране на документ за прехвърляне на стоки между обекти. Проблемът се проявяваше когато се отвори справката за прехвърляни стоки по документи директно от главната конзола на програма Янак, а  не от модула за прехвърляне на стоки между обекти. В този случай, се позволяваше да се активира редактиране на документа, което анулираше стария документ, но не създаваше нов. Причината е, че това действие трябва да се направи, като първо се влезе в модул “Прехвърляне на стоки” и от там се отвори справката. През справката се активира редактиране на документ. Редактирането ще въведе стоките в модула за прехвърляне, където ще се направи желаната промяна и ще се приключи документа отново.

29.05.2023 год.

е-янак

 • Оптимизирано е взимането на филтрите във всички налични справки в мобилната версия.
 • Променена е логиката на бутона “Запомни паролата”.

Android

 • Добавен е QR код за бързо и лесно сваляне на приложението от инсталацията (IIS сървъра)
 • Оправен е проблем в мобилната версия, при който програмата не можеше да си намери системната база за да си вземе регистрацията.

 

ПРОГРАМА ЯНАК

 • Добавена е звуков сигнал за известията от електронното меню.
 • Добавена е нова информационна таблица за известия от електронното меню, които показват извикването на сервитьора.
 • Добавена е настройка в началния екран, която активира звуковия сигнал за двете известия от електронното меню.

КАРЛСБЕРГ

 • Добавен е импорт на заявки от Carlsberg. След като се синхронизира номенклатурата на стоките по баркод между Вашата база и базата на основния Ви доставчик за тези стоки, ще може да получавате направените заявки автоматично.

Приключване на период

 • Корекция на опцията за приключване на период -> След приключване на период, част от документите за първоначално зачисляване на стока се трансферираха към другите офиси, което дублираше количеството на стоките в номенклатурата.

Прехвърляне на стока между складове

 • Отстранен е проблем в търсене на стока по баркод, когато към търсачката е включено да се вижда и снимката на стоката. При натискане със стрелка надолу, за да изкара целия списък със стоки, излизаше грешка.

26.05.2023 год.

ЯНАК ПРО

Много рядко се появява проблем, при който програмата прекъсва приключване на продажба поради проблем с издаване на фискален бон, а във всъщност бонът реално се е отпечатил. Това означава, че поради неясна причина, фискалното устройство не е успяло да върне информация към програмата за коректно издаден фискален бон и съответно процесът се прекъсва, за да се отстрани проблема.

Добавена е защита при която, ако програмата отчете грешка при издаване на фискален бон, се прави допълнителна проверка във фискалната памет на апарата, дали в последните 20 фискални бона присъства УНП-то на текущият документ. Ако има такъв наличен уникален номер на продажба не излиза грешка, а се приключва продажбата без да излиза грешка към оператора. Ако във фискалната памет не присъства УНП със съответния номер, излиза грешка към оператора, която го информира, че сметката не е затворена поради проблем с издаването на фискален бон.

е-янак

Когато е активирана настройката в продажбите на мобилната версия “Показвай само налични количества” имаше проблем при връщане на стока или връщане на амбалаж. Не можеше да се види стока с нулево количество, която да се върне. Проблемът е отстранен.

или се прави сторно се деактивира настройката “Показвай положителни количества” и вече се виждат всички


25.05.2023 год.

Android

Добавени са вибрации при получаване на съобщение от електронното меню.

E-yanak

Настройка за тип на плащане по подразбиране – Добавена е опцията, която е налична в програма Янак, да се следи настройката в групата на контрагента, кое плащане да е по подразбиране.

Отстранен проблем в ценовите листи, който беше наличен в мобилната версия – когато в картона на контрагента има въведена ценова листа, която в последствие е изтрита, ценовата листа продължаваше да е активна.

Shop API

Контролерът за записване в буфера на продажбите при поръчки през интернет магазина не се съобразяваше с цената на контрагента.

Програма Янак

 • Добавена е допълнителна защита, която е във връзка с проблема възникнал при изтриване на ценова листа, закачена към картона на контрагент. Когато се изтрие ценова листа, програмата я изтрива от картона на всички контрагенти.
 • В модул “Каса” в полет за работен склад се виждаха и изтритите складове. Проблемът е отстранен.
 • При повторен печат на документ от справката не излизаше дневния номер на документа.
 • За нуждите на хотелите е добавен нов параметър в екселските шаблони, който печати номер на стоя.  Параметърът е “#.Hotel_Room” (Номер на стая към която е начислена сметката)

22.05.2023 год.

Отстраняване на проблем

За ресторант:

В модул “Продажби” е направена корекция на печата в ексел шаблон на дневния номер. При междинния печат и предварителната сметка не работеше правилно.

Ново

За ресторант:

В модул “Продажби” е добавена отделна настройка за брой копия при печат на разписка, когато се приключва към хотелска стая. По този начин, вече може да се печати едно копие от обикновена крайна разписка на кухненския принтер и две копия от крайна разписка, когато е приключена към хотелска стая.

До сега когато се отвори картона на стоката и стоката е пакетна или рецепта, отдолу се отваряше страницата със съдържанието на рецептите. Тази логика е премахната и вече се отваря така както се отваря при всички останали стоки – Описанието на стоката.

В модул “Разходи” се виждаха и изтритите обекти. Проблемът е отстранен.

ЕЛЕКТРОННО МЕНЮ

Добавена е опция за повикване на сервитьор. Когато клиентът натисне камбанката в горната част на екрана си, ще се покаже прозорец с възможност да извика сервитьора или да поиска сметката. Ако избере поискване на сметка, ще трябва да посочи дали ще плати в брой или с карта. На телефона на сервитьора се изпраща съобщение, което той трябва да отмаркира.

Добавено е да могат групите в електронното меню да са подредени по „Таг”.

Android – добавена функционалност да може да работят групите, като са подредени по „Таг”.

Мониторът за поръчки е оптимизиран с нов начин на комуникация между модулите.


18.05.2023 год.

НОВО:

Е-еменю

 1. Добавен е втори ред за под групите в електронното меню. По този начин вече се виждат два реда от групите, което създава повече удобство при търсенето.
 2. Добавен е фокус в полето при отваряне на търсене по име в електронното меню.

Отстранени проблеми:

 1. Премахната е логиката за автоматична промяна на параметрите на под групите при редактиране на основна група на стоките. Тази екстра създаваше повече проблеми, отколкото удобства.
 2. Коригиран проблем при редакция на телефон и имейл в клиентския профил. Често не се трансферираха промените през трансферния сървър.

17.05.2023 год.

Отстраняване на проблеми:

 1. Наличност към дата – в справката имаше проблем, който се появяваше в следния случай: Когато справката се прави по дата на документ и в периода от време има анулирани продажби със задна дата, т.е. когато се анулира документ от минал период. В този случай, документът за възстановяване на количеството е с датата на анулиране, която е различна от датата на самия документ. Това обърква справката и тя показва грешни резултати. Тази ситуация вече е съобразена.
 2. Корекция по автоматичното обновяване на програмата – когато компютъра е сървър и никой не работи на него, програмата трябва да се обнови сама. В тази ситуация между 5 и 7 часа сутринта ще се пусне обновяване автоматично. Това се прави когато в продължение на 15 минути няма активност в базата данни.
 3. Автоматично преинсталиране на Firebir – когато се налага преинсталиране на системата за управление на базата данни програмата прави това автоматично. Това се прави обикновено при обновяване на програмата или когато самия Firebir не може да се пусне. Случва се да не може да се преинсталира системата автоматично и да трябва да се рестартира компютъра. Добавени са допълнителни функции, които да помогнат при тази операция.

16.05.2023 год.

Ново:

В модул “Номенклатура стоки” са добавени 2 нови функции

 • „Покажи стоки, които имат една и съща стойност на ‘1-ва цена Без ДДС’ и ‘1-ва цена с ДДС” – това се получава при стоки, които първоначално са прехвърлени чрез екселски файл от друга складова програма. Тази функция само ще покаже има ли такива стоки.
 • „Презапиши 1-ва цена с ДДС за да коригирате цената без ДДС” – тази функция ще коригира проблема.

Предефинирани настройки в групите на стоките – добавена предефинирана настройка за активността на стоката в интернет магазина.

Фактуриране – при фактуриране на стокова разписка е направено стоките в новия документ – “Свободна фактура”, да са подредени по начина, по който са били въведени в стоковата.

ХОТЕЛ

Премахната е логиката при създаване на резервация да търси фискален апарат, за да генерира УНП. Вече резервацията няма да има УНП докато не се направи първото плащане по нея, при това плащането трябва да е в брой. Ако се плаща с един касов ордер по няколко резервации, които нямат УНП, всичките резервации ще получат едно и също УНП. Тази промяна се наложи, за да може да се правят резервации от всички компютри на фирмата, дори и в сезон, когато хотела не е работещ.

Електронно меню

Добавена е нова опция за търсене на стока по име. В горната част на менюто има лупа, при натискането на която се показва поле за попълване на търсената стока. При активиране на този филтър се елиминират филтрите по групи стоки.

Отстранени проблеми:

Android Yanak

Оправен е проблем в модул „Изпълняване на поръчки”, при който не отчиташе правилно, че стоката е проверена.

При изпълняване на поръчката, ако поръчката няма предефиниран тип документ, (който идва от АПИ-то) взима по подразбиране настройката за продажби в android за документ по подразбиране

Още малки оптимизации по кода и стабилността на системата за работа под Android.


11.05.2023 год.

Ново:

 • Android Yanak – Направена е нова опция за печат на междинните бележки чрез използване на web server. Използва се за печат на бележките за кухнята. Настройката трябва да се използва задължително в случай, когато поръчките се дават през приложението на Android или през електронното меню – e-menu. Настройката се намира в екрана за настройки на печат.
 • Продажби – увеличена е максималната дължина на забележката към документа от 1500 на 3000 символа.

Отстраняване на проблем:

 • Трансферен сървър – направена е дребна корекция по модул трансферен сървър заради проблем при трансфер на съдържанието на документ “Прехвърляне на стока между складове”.

10.05.2023 год.

Ново:

 • По-лесно коригиране на партидите в модул продажби. Когато се зареди за изпълнение документ “Поръчка от клиент”, програмата по подразбиране въвежда стоките в документа за продажба с партиди по метода на първа входяща – първа изходяща. Възможно е, когато от една партида няма достатъчно количество, в продажбата стоката да се въведе на няколко реда. Операторът вече може да посочи стоката и с десен бутон на мишката да избере “Корекция на партида”. Ще се отвори прозорец с наличните партиди. В тази прозорец попълнете количеството от партидата, която желаете да продадете и програмата ще замени въведените партиди с тези, които Вие сте попълнили.
 • е-янак – В картона на контрагента е добавена възможност за автоматично попълване на адреса на обекта, което се прави чрез натискане на бутон. Програмата взима текущите GPS координати и попълва адреса в полето.
 • Допълване на логиката за локация на сделката. До сега се попълваха само координатите. За по-голяма яснота, вече се попълва и адреса.

Отстранени проблеми:

 • Понякога се случва, продажбите и доставките, когато стоят по-дълго време отворени да се самозатворят и да започне да излиза грешка “access violation”. Направени са корекции за да се избегне тази ситуация.
 • Корекция по изпращането на празен инсталационен архив. Не може да се изпрати празен инсталационен архив. Проблемът е възникнал заради наскоро активирана защита при попълване на таблица свързана с ценовите листи.
 • В доставките, при импорт на документ (фактура), когато в документа има нови стоки, които не присъстват в базата данни програмата ги създаваше в ДДС група А. Проблемът е възникнал в момента, в който добавихме логика за дефиниране на ДДС група А за хляба и ДДС група А за брашното. Направена е корекция и вече новите стоки се въвеждат по подразбиране в група “Б”.

09.05.2023 год.

НОВО:

 • Вече може да се трансферират през трансфера отворените сметки. Тази екстра е необходима за защита на базите в ресторантите. При другите видове обекти, това не е необходимо, поради което е направена настройка.
 • В трансферния сървър е добавена настройка, която определя дали да се трансферират отворените сметки. Настройката се намира във формата за настройване на трансфера и се казва „Трансферирай отворените сметки”.
 • Променена е логиката при редактиране на данните от таблицата за продажби, вече се минава през допълнителна таблица за промяна. Това е необходима промяна, за да може да се трансферират отворените сметки.
 • Направена е защита при приключване на продажба с по-старо екзе от версията на базата данни. При такава ситуация няма да се позволи приключване на продажба. Ще излезе съобщение, което ще Ви информира, че трябва да се рестартират продажбите и да се обновят с новата версия. (това е валидно само за текущата версия, която включва новите промени по продажбите, които използват вече допълнителната таблица за промени.)
 • В продажбите, когато се погасява старо задължение до сега се създаваше само касов ордер. Това е проблем, защото тези касови ордери не присъстват в отчетите и справките за оборота за деня и ако не се следи салдото на касата, не е лесно да се контролират операторите, какви пари са получили за деня. За целта направихме при погасяване на старо задължение през модул „Продажби” да се генерира документ „Разписка”, който е с нулева стойност, но към него има платена сума. По този начин вече тези документи ще се виждат във всички справки, които показват документите създадени от модул продажби.
 • В справката по документи е добавен нов филтър – „Филтър по номер на фискален апарат”. По този начин, вече може да се филтрират документите, които са фискализирани по отделните фискални апарати.
 • В продажбите на програма Янак е добавена логика за избиране на отделен департамент във фискалния апарат, в случаите, когато се изплаща документ от предишен месец. Целта е да може по-лесно счетоводството да отделя оборотите на фискалния апарат направени от продажби през текущия месец, от тези продадени от предишен, но платени сега. За целта е направена настройка във формата за настройка на фискален апарат. Настройката се казва „При изплащане на документи от минал месец във фискалния апарат сумите се записват в отделен департамент 1”. Под настройката може да определите как се казва департамента.

За E-yanak

 • Добавено е локация/местоположение на сделката/. При създаване на документ се записват GPS координати и след това може през справка продажби да се отвори google maps с тази локация. В справките на програма Янак може да изберете няколко документа и с десен бутон на мишката да маркирате “Локация на сделката”, по този начин ще се отворят всички точки от документите в google maps, като там ще се види и предполагаемия маршрут, по който трябва да е минал търговския представител.
 • Добавена е логика и в eyanak.com, за избиране на отделен департамент във фискалния апарат, в случаите, когато се изплаща документ от предишен месец. Целта е да се оеднакви работата на мобилната версия с тази на основната програма. За целта е направена настройка във формата за настройка на фискален апарат. Настройката се казва „При изплащане на документи от минал месец във фискалния апарат сумите се записват в отделен департамент 1”. Под настройката може да определите как се казва департамента.

За Android Ресторант

 • Добавено е при избор на контрагент при вече въведени стоки в сметката, да преизчислява отстъпките, ако има такива заложени към картона на контрагента.
 • Оптимизирана е цялостно системата на андроид продажби, като е ускорено избирането и въвеждането на стоки за продажби.
 • Въведен е нов метод на печат на междинни бележки и крайни разписки, като чрез настройка се активира използване на web server плюс допълнително приложение, което осъществява самия печат. По този начин се постигна ускорение на печата и основното поради което го реализирахме е, че вече excel печата работи през адроид приложението.

Отстраняване на проблем:

 • Когато се приключва продажба без фискален бон, до сега се записваше номер на фискален апарат, който е свързан към компютъра, от който е създаден документа. Това е грешка! Поради това премахнахме записването на този номер при документи без фискален бон. Номерът ще се запише тогава, когато се направи плащането и се издаде фискален бон.
 • В справките по документи е коригиран бъг. Колоната “Номер на фискален апарат” показваше грешен номер. Вече показва правилния номер на фискален апарат издал фискалния бон.

На 09.05.2023 година поставихме началото на този дневник.