Производство

Модулът е отделен изпълним файл от програмата и това дава възможност да се стартира директно, без да е необходимо да се влиза първо в основната програма „ЯНАК”. Може да го добавите към програмите за автоматично стартиране така, че директно да се зарежда при пускане на компютъра. В модулът са добавени терминали за едновременно обработване на десет отделни протокола. Към всеки протокол може да се закачи клиент и да се напише забележка. В последствие ще може да търсите протокола по тези данни.

Общата идеология за работа с модула е запазена, като са добавени няколко нови неща с цел подобряване на функционалностите му. Модулът е разработен така, че да е удобен за различни по вид производствени предприятие – производство в хранително вкусовата промишленост, производство на мебели, сглобяване на компютърна техника и др. В картонът на производствената стока, може да се попълни рецептурник, така автоматично ще се попълват изписаните продукти при производство на стоката.

За производство на стоки, които всеки път съдържат различни компоненти, както е при компютрите, е необходимо нещо да Ви подсказва, какви компоненти още трябва да въведете за да не пропуснете да изпишете някоя част. Създадена е възможност да се посочат, кои групи стоки присъстват в произвежданата стока. Тази информация се попълва в картонът на стоката, в таблицата „Характеристика”.

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

При производство на хранителни стоки, трябва да се включи партидността на стоката. В този случай програмата автоматично ще създава уникална партида на произведената стока. Продуктите ще се изписват автоматично по схемата „Първа входяща – Първа изходяща”, при необходимост може да се подмени определена партида на продукта с друга. Това става ръчно, като с десния бутон на мишката изберете „Замяна на партида”.

ПРИМЕР, да направим производство на банички. Създаваме нова стока „Баничка”, в полето „Тип на стоката” избираме тип – „Производствена”. В този случай, в картона на стоката ще се появи страница„Продукти”. Кликнете върху линка „Конфигурирай” за да отворите прозорец за попълване на рецептурника. Тук въведете продуктите, от които се произвежда една баничка, като продуктите предварително трябва да са описани в номенклатурата на програмата. За да включите работа с партиди кликнете върху линка„Входящ контрол” и активирайте настройките „Стоката участва в дневник за входящ контрол” и „Стоката работи с партидни наличности”.

След като сте направили разходните норми отворете модул „Производство” и през търсене на стока по име намерете баничката. Нека да произведем 1000 банички. В този случай програмата ще изпише заложените продукти. Тъй като често се случва от изписаните продукти да се получат повече или по-малко банички, ние сме добавили колона „Рандеман”. Тази колона присъства, както в производствените стоки, така също и в продуктите. Ако сте изписали продукти за 1000 банички, но сте получили 1010, попълнете в колоната рандеман 10 банички, по този начин ще се произведат общо с десет банички повече, но ще се изпишат продукти за 1000 банички. Ако сте изписали продукти за 1000 банички, но сте получили 990, то в колоната рандеман попълнете -10 бр.. Ако сте произвели 1000 банички, но сте изписали от продуктите по-голямо количество или съответно по-малко, то в долната таблица, където се изписват продуктите, в колоната „Рандеман” попълнете съответното по-голяма или по-малко количество от всички продукти.  В колоната „Текущо доставна цена” се вижда оформената производствена цена на стоката, която се определя от средно доставните цени на вложените продукти.

За да завършите производството натиснете бутон „Приключи” След като се приключи производството, се увеличава наличността в склада на произведената стока и се намалява наличността на продуктите. За произведената стока се оформя нова средно доставна цена, която може да се различава от последно доставната. В този случай ще се създаде и нова партида на баничката. В специализираните справки за производството може да проследите всички създадени документи за производство. При необходимост може да върнете документа за да го редактирате. При редактиране на производство може да промените абсолютно всичко по документа.

МЕСОПРЕРАБОТВАНЕ

Според някой наши клиенти, занимаващи се с месопреработване, е по-удобно да се работи с общо изписване на продукти, т.е. в един документ се произвеждат 1000 кебапчета на един ред и на втори ред още 1000 кюфтета, като се изписват общо всички вложени продукти, т.е. прави се общо изписване. В случай, че не се използва рецептурника и не се произвежда предварително каймата, а се изписва директно месото и подправките, от които се произвеждат кебапчетата и кюфтетата, то няма да може да се знае, към коя стока, какво е вложено, а всичко ще е разпределено пропорционално.

Например, в този случай ще се получи общо изписано месо 200 кг. и ако в действителност са вложени  205 кг., то трябва да добавите в полето „Рандеман” още 5 кг., т.е. за същото произведено количество ще се изпишат 5 кг. месо повече. В случай на общо изписване доставната цена на стоките ще бъде равномерно разпределена и може да не отговаря на реалната за отделните стоки. Разбира се, може да не използвате общо изписване и да създавате отделни протоколи за производството на различните стоки.

За да може да се следи наличното количество на готовата кайма в склада, е необходимо предварително да се направят производствени стоки – „Кайма за кюфтета” и „Кайма за кебапчета” със съответните за тях разходни норми. По този начин предварително ще се направи производство на кайма, което ще извади от склада продуктите. Ще зачисли съответните килограми кайма в склада. При производството на кебапчетата и кюфтетата в един производствен протокол в таблицата за изписани продукти ще се заредят двата вида кайма. За по-голяма точност е препоръчително да се произвежда само един вид стока в един протокол.

ШАБЛОН НА РЕЦЕПТАТА

Чрез настройката за избор на шаблон на рецептата се определя спрямо кой от шаблоните да се изписват продуктите.

  1. Ниво на производство – в модул производство има списък за избиране на нивото на производство, който се определя от шаблона на рецептата. Една стока може да има неограничен брой рецепти, които се записват в отделни шаблони и служат да се направят различни нива на производство за една и съща стока. Пример: една стока веднъж се произвежда за вътрешна продажба, тоест без опаковка, а друг път се произвежда с опаковка за външен пазар. Чрез тази настройка се определя вида на производство.
  2. Картон на стоката – В картона на производствената стока има настройка за създаване на неограничен брой шаблони на рецептурника. По този начин една стока може да има различни рецепти, които в модул производство могат да се използват при различни ситуации.
  3. Произвеждане на поръчана стока от клиент – В производството има бутон “Поръчки от клиент”. Чрез него се отваря справката за направените поръчки. Посочвате избраната поръчка и натискате бутон “Изпълни”. Ще се отвори прозорец, където може да попълните какво количество от отделните стоки ще се произвежда. Има възможност да се избере активиране на целия документ. Когато се произведе само една част от поръчката, в документа ще се вижда какво е произведено и какво остава да се произведе. По този начин в последствие ще може да допроизведете останалото количество.