Модул Брак

Когато имате повредена стока, за да я изпишете от наличните количества на склада използвайте модул Брак.

Предварително от настройките на модула определете, кой склад да е зареден по подразбиране при влизане в модула. От настройките може да изключите част от складовете, които не желаете да се виждат в този модул на текущия компютър. По този начин може да предпазите операторите от евентуална грешка.

Изберете склада, намерете стоката за брак и въведете съответното количество. За попълване на количествата за брак може да използвате хенди – (мобилен апарат на Андроид). В него може да използвате модул “Колектор на данни”. Сканирайте стоките и да ги запишете в един протокол. След това отворете модул брак на компютъра и натискате бутон “Колектор на данни”. Изберете съответния протокол и го заредете за бракуване.

След като приключите документа за брак се създава протокол за брак. Бракуваните стоки се изписват по средно доставна цена и оформят загуба за фирмата. Протоколите за брак може да видите в справката за брак.

При необходимост може да анулирате създаден протокол за брак. Това се прави през справката за брак. Посочете протокола за брак и с десния бутон на мишката изберете “Анулиране на документа”.

Дата на документа – тази дата се използва, за да може да определите датата на протокола за брак. Това е необходимо само за счетоводни справки, но в действителност системата работи основно по дата на запис, която не може да промените.

Приключи документа – този бутон приключва документа и създава протокол за брак. За по-лесно може да използвате клавиш  от клавиатурата “End”, който активира този бутон.

Отказване от документа – за да изтриете всички въведени стоки от подготвен и неприключен протокол за брак натиснете този бутон.

Партиди

В модулът има настройка, която определя метода на изписване на партидите. Партидите може да се изписват по метода на първа входяща – първа изходяща или чрез избиране от наличен списък.

Сериен номер

Когато стоката има включена настройка, че работи със сериен номер, то по време на бракуването ще се отвори прозорец, където се въвежда нейния сериен номер.

Групово бракуване – през този модул е създадена възможност да се бракуват голямо количество стоки навъднъж.

Отворете модул Стоки през модул Брак и селектирайте няколко стоки. Натиснете десен бутон на мишката и изберете “Активиране на стока”. Селектираните стоки ще се въведат в модул брак, като преди това ще се отвори прозорец, където се определя количеството за брак. В този прозорец да има следните опции:
* Да се бракува цялото количество.
* Да се бракуват количествата с партиди, с изтекъл срок на годност. Работи само за стоки, които имат партидни количества.
* Да се бракува по 1 бр.