ВЕНДИНГ АВТОМАТИ

Този модул е разработен специално за Вендинг автоматите. Целта е да се следят отделните броячи на различните машини и да се изписват продуктите за продадените стоки от склада.

В стоковата номенклатура – „Стоки“ създайте група с име „Вендинг“ и направете стоките в тази група да са рецепти.

В друга група, създайте продуктите, които се влагат в стоките, като – Nescafe Espresso, чашки, бъркалки ,захар и т.н.

В модул „Стоки“, в група „Вендинг“, попълнете стоките, които ще се продават на автомата, както сме показали на снимката. Попълнете в рецептурника им продуктите, от които се правят. По този начин, ще се контролират складовите наличности на продуктите.

За да може, да се следят броячите и да се изчисляват автоматично количествата на продадени стоки, трябва всяка машина, да се създаде в базата данни, в модул „Контрагенти“, като отделен клиент, както е показано по-долу.

В картона на тези контрагенти – в случая машини, отворете линка „Клиентски броячи“, както е показано.

Ще се отвори следващия прозорец, където се попълва списък от всички стоки, които се продават в тази машина.

Тук се въвежда и началното състояние на броячите, както е показано.

След като попълните данните, може да се автоматизира процеса.

За да отчетете продажбите на отделната машината, в модел „Продажби“, изберете клиент – автомата и маркирайте първата стока. Ще се отвори прозорец, където се вижда последната стойност на брояча за тази стока. Попълнете новия брояч и програмата ще изчисли продадените бройки, както е показано на Фиг. 6. По този начин ще се отчете дължимата сума от всеки отделен автомат, ще се следи ефективността на автомата и каква е печалбата от всеки един. Постига се отличен контрол на вложените продукти.

Системата е вградена при наш, голям клиент – Оварас Вендинг, където процесът е автоматизиран. От машините се сваля информацията в електронен вид и автоматично се налива в програмата