Автоматичен печат на етикети при корекция на цената

Автоматичен печат на етикети при корекция на цената

Системата може автоматично да изпраща имейл на отговорното лице, когато в централният офис се направи корекция на цена.

За да заработи системата трябва да направите настройки в етикетния модул.

Поставете етикетен принтер във всеки магазин и когато в централния офис се направи корекция на цената, в магазина автоматично ще се отпечатат новите етикети. Това ще Ви гарантира, че няма да пропуснете да смените етикетите на етажерките.

НАСТРОЙКИ

За да заработи системата трябва да направите настройки в етикетния модул.

Включете настройките така, както са посочени на снимката:

  • Стартиране на програмата при влизане в Windows. За да може автоматично да се печатат етикети, етикетният модул трябва да е пуснат през цялото време.
  • Програмата се стартира минимизирана с икона до часовника. Тази настройка автоматично минимизира програмата след нейното пускане. Ако е необходимо да я отворите на екрана, трябва да посочите иконата, която се намира до часовника и да я отворите.
  • Изчистване на буфера след печат – Тази настройка се включва само, когато желаете въведената стока за печат да се печати многократно.
  • Автоматичен печат на корекция на цена – Включете тази настройка за да се печатат автоматично етикети на стоките с корегирани цени.
  • Покажи прозорец, предупреждаващ за печат. Когато автоматично се печатат етикети за корекция на цените, ще се отвори прозорец, който предупреждава оператора за следващия печат, като по този начин оператора ще може да подготви принтера за печат и да натисне бутона “Печат”.
  • Печати цените, които са променени през последните Х дни. Програмата следи кои протоколи са отпечатени и кои не са, но за всеки случай може чрез тази настройка да ограничите програмата да не печати много стари протоколи.

АВТОМАТИЧНО ИЗПРАЩАНЕ НА E-MAIL ЗА КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНА ИЛИ ДРУГО СЪБИТИЕ

Програма ЯНАК може да изпраща автоматично имейл, който да съдържа информация за различни събития, които са регистрирани в нея.

Чрез настройките може да определите, кои документи да се изпращат.

Настройките са индивидуални за всеки склад, така може да се изпращат отделни писма до всеки отговорник на обект.

ПРИМЕР: Може да се изпраща имейл винаги, когато се извършват следните действия:

КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНА – отговорникът на обекта може да получава имейл винаги, когато смените цената на определена стока. Ако обекта работи в независима база данни, която не получава автоматично новите цени, може да направите допълнително друга настройка, която да изпраща имейл, който да съдържа HML файл, чрез който управителят в обекта да зареди в модул “Корекция на цени” и по този начин да изравни цените си. Вижте как да направите това в урока “Изпращане на имейл с XML файл за корегираните цени“.

ОТЧИТАНЕ НА ОБОРОТ ОТ СЕРВИТЬОР ИЛИ ПРОДАВАЧ – собственикът на обекта може да получава имейл винаги, когато управителя отчита сервитьорите или продавачите. В писмото ще има информация за обекта, оператора, датата и размера на отчетената сума.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТОКА МЕЖДУ ДВА ОБЕКТА – може да се изпраща писмо винаги, когато се прехвърля стока между два обекта. По този начин лесно ще бъде уведомен отговорника на обекта, че му се зачислява стока на склад.

ДОСТАВКИ – отговорникът на обекта може да бъде уведомен за всяка доставка на стока, която е направена в неговия обект.

ПРОДАЖБИ – собственикът може да получава имейл при всяка направена продажба.


НАСТРОЙКИ НА ИМЕЙЛИ

Настройването на системата е изключително лесно, трябва в картона на обекта /склада/ да попълните имейл адрес и да включите вида документ, който желаете да се изпраща.