Особености при работа с фискален апарат

Фискален апарат

Възможно разминаване между софтуера и фискалния апарат

Един от проблемите при работа с фискални апарати е създаден благодарение на недомислена точка от наредбата за касовите апарати H-18, според която, в касовите апарати се записва цената до втория знак след запетаята. Според същата наредба, софтуерите са длъжни да изпращат на фискалния апарат следните данни:

  • Име на стоката;
  • Продадено количество, което се изписва до третия знак след десетичната запетая;
  • Единична цена, която се закръглява до втория знак.

Защо това е проблем?

Тъй-като един и същ софтуер се използва, както за продажба на дребно с издаване на фискален бон, така и за издаване на фактура, тук ще се опитаме да разясним, защо това създава конфликт. В магазините за продажба на дребно се работи с крайни цени, на които е начислено ДДС, докато при издаване на фактура се работи с цени без ДДС и най-накрая се начислява ДДС. Показваме пример на документ, в който са продадени две стоки. Вижте как е правилно да се изпишат във фактурата и как е възможно това да стане във фискалния апарат.

ПРОДАЖБА С ФАКТУРА

Продаваме две стоки, като предварително е определена цената им, която е посочена на етикет в магазина. Това означава, че от тази цена не може да се мърда. Цените на стоките са както следва:

Стока 1 има цена с ДДС 1,39 лв.
Стока 2 има цена с ДДС 1,79 лв.
При издаване на фактура, от тези цени трябва да се получи цената без ДДС, която се умножава по продаденото количество и накрая се начислява ДДС на документа.
На цена 1,39, цената без ДДС е 1,158 лв.
На цена 1,79, цената без ДДС е 1,492 лв.

 

 

 

 

Според ценоразписа на фирмата, цената, която клиента трябва да заплати е 0,69 лв. с ДДС.

Нека сега да разгледаме същата сделка при печат на фискален бон. Както вече уточнихме, във фискалният апарат може да се запише цена, която е закръглена до втория знак.

В магазините цените се изписват с  включено ДДС и по този начин трябва да се изпишат във фискалния бон.

 

 

Вижда се, че във фискалният апарат цените са закръглени и крайната сума на сметката в апарата е 0,70 лв. Налице е разлика от една стотинка между изчисленията на софтуера и тези на фискалния апарат.

Янак Софт се стреми да създава качествен софтуерен продукт, който да е изцяло в услуга и улеснение на търговската дейност. В същото време, ние не си позволяваме да пренебрегваме Българското законодателство. За да покрием нуждите на търговците на едро, както и на онези, които издават фактури директно на крайните клиенти през касовите терминали, ние не закръгляваме продажните цени в софтуера. За да издадем фискален бон сме принудени да закръгляваме продажните цени в него. Както се вижда, това води да възможна разлика между сумите в софтуера и фискалния апарат. Тази разлика може да бъде, както нагоре, така и надолу. За да изравни двете стойности, програма Янак подава на фискалния апарат изкуствена отстъпка или надбавка от 1 стотинка. В бонът се изписва “Корекция от закръгление – Отстъпка 0,01 лв.” или “Корекция от закръгление – Надбавка 0,01 лв.”. По този начин, оборота във фискалния апарат се изравнява с този в софтуера, без да се ощети клиента.

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba/%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82/