ПРОВЕРКА НА ЦЕНА

Често на операторите в магазините се налага да проверяват цената или наличността за определена стока. За целта в модул продажби сме създали лесен и бърз начин за проверка.

На екрана до полето за баркод има бутон „ПЦ”, след като го натиснете разполагате с 10 секунди, за да сканирате баркод на съответната стока. Както сме показали на снимката по-долу, ще се отвори прозорец, в който се вижда името на стоката, наличното количество, продажната цена за една бройка или, ако стоката се мери на везна ще се види цената за 1 килограм. Когато сканирате сложен баркод, т.е. такъв, в който е включено теглото, в долната част на прозорчето ще се изпише количеството в опаковката и цената на опаковката.

Има възможност да програмирате желан от Вас клавиш така, че при натискането му да се активира тази функционалност.  Вижте как може да направите това в урока „Програмиране на клавиатура.”

За да не се вижда наличното количество, трябва да изключите достъпа на оператора в „Достъпи“ –> „Номенклатури“ –> „Бързо търсене на стока по име“ –> „Има право да вижда количеството в склада“. Вижте урок „Достъпи в програмата”.