Вход в програма ЯНАК

ВХОД В ПРОГРАМА ЯНАК

Началният екран, чрез който се влиза в програма ЯНАК има три режима на работа – “Стандартен достъп”, “Терминален достъп” и “Картов достъп”. Трите режима покриват различните изисквания на разнородните фирми. Режимът на работа се сменя от менюто в прозореца, което се намира в горният ляв ъгъл – “Режим”.

СТАНДАРТЕН ДОСТЪП

При стандартният достъп има списък от оператори и поле за парола. В списъкът се виждат операторите, които имат достъп до програмата в текущия офис на фирмата.

Посочете оператора, въведете паролата и натиснете „Вход“.

 

 

 

ТЕРМИНАЛЕН ДОСТЪП

Това е старият режим на картовия достъп и вече се използва от малко фирми.

При терминалният достъп има само едно поле за въвеждане на код.  Терминалният режим е заместител на стандартния. При него, вместо да посочите име и да попълните парола, се въвежда код на оператор плюс парола. Операторския код се вижда в картона на оператора, който се намира в горния десен ъгъл на картона на оператора. Кодът за достъп се сформира от кода на оператора и неговата парола. Пример, ако кода е 101, а паролата е 1234, то кода за достъп е 1011234.

Главният администратор на системата има код 000, като той не може да се сменя.

 

КАРТОВ ДОСТЪП

Това е най-новият метод за влизане в програмата. В този случай, всеки оператор освен парола за достъп може да има неограничен брой карти за достъп. Картите може да бъдат безконтактни, баркод или магнитни. Картите се въвеждат в картона на оператора, като се избере “Добави карта за достъп”.

 

 

 

 

БЪРЗА, ВРЕМЕННА СМЯНА НА ДОСТЪП

В програмата е създадена възможност за бърза, временна смяна на операторския достъп. Когато оператор се опита да отвори модул или справка, и се покаже този прозорец, това означаваче му е ограничен достъпа. Модулът може да се отвори, като се въведе карта за достъп или се използва терминален код за достъп на управител. По този начин ще се направи бърза смяна на достъпа и той ще е валидна само за този модул, докато не се излезе от него.