Видео уроци за работа с програма ЯНАК за ресторант

Директна връзка с нашите консултанти

Безплатната поддръжка за програма Янак.

В този урок е показано как се осъществява връзката с нашите консултанти.


Обща информация за модулите в Янак

Кратка информация за модулите в програма Янак. В този урок е показана класическата визия на главната конзола. В програмата има визия за ресторант и визия класик. Визия класик е за всичките останали търговски обекти. Функционалността и в двете визии е една и съща, просто за ресторантите, подредбата на част от модулите е съобразена според специфичните нужди на този вид обекти.


Групи на стоките

Групите на стоките служат за разделяне на стоките по определен критерии, например: Безалкохолни, Алкохолни, Сладоледи и др.

Как се създават групите на стоките в програма ЯНАК.


Създаване на стоки в Янак за ресторант

Има два варианта за създаване на нова стока, директно през номенклатурите или през картон на стоката.

9% ДДС за ресторант

Как стока се купува с 20% ДДС и се продава с 9% ДДС? Как да преобразуваме стока чрез рецепта?
Според законодателството през 2022 год. ресторантите трябва да продават на 9%, но когато купуват стоките те ги купуват от търговци, които ги продават с 20% ДДС.

Това ни принуди да направим настройка в програмата за ДДС на покупки и ДДС на продажби.


Счетоводен модул на програма Янак

Първоначално въвеждане в счетоводна програма Янак. Въвеждане на личен сметкоплан, автоматично осчетоводяване на документи, които са създадени през складова програма Янак.

Реален урок с нов клиент.


Наложен платеж. Продажба с куриер чрез наложен платеж и погасяване на задължението.

Когато продавате с наложен платеж, задължението за сделката се натрупва към куриера. Когато получите парите в сметката си от куриера, салдото се прихваща и документа на клиента Ви се маркира, като платен.