СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СПРАВКИ В НОМЕНКЛАТУРИТЕ

СПРАВКИ КЪМ СТОКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА

АНАЛИТИЧНА СПРАВКА ПО СКЛАДОВЕ

В тази справка се виждат продажбите, печалбите и оборота от всяка отделна стока по отделните обекти, като в първите три колони се вижда отчета сумиран от обектите.

АНАЛИТИЧНА СПРАВКА ПО МЕСЕЦИ

В тази справка се виждат продажбите, печалбата и оборота на всяка стока разпределено по месеци, както и общо сумирания резултат.

СПРАВКА ПТК

ПТК – Пласьор, Търговски представител, Клиент.

Тази справка показва месечните аналитични продажби към определен клиент, пласьор или търговски представител. Чрез падащия списък в горната дясна част на справката се сменя вида и. С използване на филтрите по вид документ в дясната част на справката, може да направите собствени справки, като ги филтрирате по желани от Вас документи.