Хронологична справка по документи

Хронологични справки по документи

Вижте тук повече информация относно справките.

Справка по документи за доставка

След като приключите доставката, може да я видите в справката по документи, както е показано на снимката. В горната част на справката се виждат общите данни за документа. В долната таблица се вижда съдържанието на документа.

Справката може да отворите през самия модул за доставки и от главната конзола на програма Янак, в раздел „Справки“ -> „Документи“ -> „Справка доставки“.В справката, в горната дясна част се вижда списък от предварително дефинирани заводски справки. Заводските справки са отбелязани със звезда. В тази справка те са:*Документи за доставки – справката показва всички документи за доставка на стоки в обекта, независимо от вида документ.*Фактури за доставка – справката показва документи за доставка, които са направени с фактура. В тази справка се виждат и документите описани с докумен „Свободна фактура“. Този вид документи не въвеждат в реалния склад наличности. Чрез свободна фактура се попълват само количествата в счетоводния склад.

Справка по документи за продажба

След като приключите продажбата, може да я видите в справката по документи, както е показано на снимката. В горната част на справката се виждат общите данни за документа. В долната таблица се вижда съдържанието на документа.

Справката може да отворите през самия модул за продажби и от главната конзола на програма Янак, в раздел „Справки“ -> „Документи“ -> „Справка продажби“.В справката, в горната дясна част се вижда списък от предварително дефинирани заводски справки. Заводските справки са отбелязани със звезда. В тази справка те са:*Документи за продажби – справката показва всички документи за продажба на стоки в обекта, независимо от вида документ.*Фактури за продажба – справката показва документи за продажба, които са направени с фактура. В тази справка се виждат и документите с фактура и свободна фактура. Свободната фактура не обработват  реалния склад. Чрез свободна фактура се обработват само количествата в счетоводния склад.*Поръчки от клиент – в тази справка се виждат всички направени поръчки, включително и тези направени през интернет магазина.*Проформа фактури – тази справка показва издадените проформа фактури. Тези документи не вадят стока от склада. Тези документи се изпращат на клиента, за да може той да направи плащане по тях и след това да му се издаде фактура.

Справка по документи за прехвърляне на стока между обекти

През модул прехвърляне на стока между складове се създават документи „Складова разписка“, чрез който се прехвърля стоката от един обект в друг. В тази справка се виждат тези документи.

В горната част на справката се виждат общите данни за документа. В долната таблица се вижда съдържанието на документа. Справката може да отворите през самия модул за прехвърляне и от главната конзола на програма Янак, в раздел „Справки“ -> „Документи“ -> „Справка прехвърляне на стока“. В справката, в горната дясна част се вижда списък от предварително дефинирани заводски справки. Заводските справки са отбелязани със звезда. В тази справка те са:*Документи за прехвърляне на стока – справката показва всички документи за прехвърляне. Всяко прехвърляне създава две складови разписка, една за склада от който се тегли и една за склада, в който се заприхождава.

По аналогичен начин се разглеждат и другите справки, като “Справка за производство”, “Неизплатени документи”, “История на ревизиите”, “Справка разходи”, “Справка брак”, “Поръчки от клиент” и др.

Справките по документи са динамични справки, което означава, че Вие може да създадете свои справки, които са според вашите нужди.