Знаете ли, че …?

Знаете ли, че ...?

В модулите Банка и Каса е вградена следната логика:

Когато се избере приход от контрагент, при отваряне на прозореца за търсене на контрагента, прозорецът се отваря, като е подреден по задължение и длъжниците са най-отгоре.
Когато се избере разход към контрагент този прозорец да се отвори, като контрагентите са подредени отново по задължение, но този път кредиторите са най-отгоре.