Без категория

Издаване на кредитно по продажба

Издаване на сторно или кредитно по продажба За да направите сторно в модул продажби, изберете стоката и въведете отрицателно количество за продажба. Сторно в магазин – когато работите с баркод скенер т.е. в терминален режим, първо [...]

Read more...