Издаване на кредитно по продажба

Издаване на кредитно по продажба

Издаване на сторно или кредитно по продажба

За да направите сторно в модул продажби, изберете стоката и въведете отрицателно количество за продажба.

  • Сторно в магазин – когато работите с баркод скенер т.е. в терминален режим, първо въведете минус и сканирайте баркода на стоката. В този случай, програмата ще въведе за сторно -1 бройка. Ако желаете да въведете повече от една бройка, въведете минус, след което попълнете бройката и добавете знак за умножение например -5*, след което сканирате баркода на стоката. Ще се отвори прозореца за обработка на сторно документа.