Характеристики специални филтри за интернет магазина

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОКАТА

Характеристиките служат за подробно описание на параметрите на стоките. Тези характеристики са разработени така, че да може да се визуализират директно в интернет магазина. Основното им предназначение е да служат за филтриране.

За да направим демонстрация ще Ви покажем примерна схема на характеристики за компютри.

След като се попълнят характеристиките, в картона на стоката изглеждат по начина показан на следващата снимка.

Тази параметри са валидни за всички стоки намиращи се в една група. Поради това настройките се записват именно в параметрите на групата. Виж на снимката долу.

Чрез натискане с мишката върху надписа „Създай нов шаблон за характеристика” се отваря екран за създаването му. След като попълните името на шаблона се отваря нов празен екран, посочен на долната снимка.

Шаблонът е разделен на три части – „Спецификация”, „Параметри” и „Стойности”. Всъщност всички стоки в групата ще имат обща спецификация и параметри, но с различни стойности.

Спецификацията в нашия случай ще е процесорът.  Втората част ще са параметрите на процесора.

Създаваме параметрите  „Модел”, „Брой на ядрата” и „Честота на процесора”.

След това ще създадем нова спецификация и в нея ще запишем „ДЪННА ПЛАТКА”

В спецификацията на дънната платка ще попълним параметри – Chipset, Портове, Модел дънна платка, Слотове. След като направим структурата на характеристиките може да попълним и техните стойности. Веднъж създадени стойностите, те ще може да се използват от всички стоки, като просто за всяка стока ще трябва да изберете съответната стойност от падащия списък.

Като допълнителен филтър в номенклатурите може да търсите стоките, като ги филтрирате по стойност.