Справка – Аналитична по поръчки

Аналитична по поръчки

Тази справка може да намерите в групата на аналитичните справки.

Справката показва за определен от Вас период от време, списък на поръчаните от клиенти стоки. Предназначението на тази справка е, да може да се проследи, какви стоки са поръчвани през периода и каква част от тях реално са доставени на клиентите.

В долната таблица се вижда списък от документи, които са оформили поръчаните стоки. Чрез натискане на бутон „Отвори справка“, ще се отвори хронологична справка по документи, която ще бъде филтрирана така, че да се видят съответните документи. По този начин лесно и бързо ще можете да направите и хронологичен преглед на съответните поръчки.