Урок за търговия на едро

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО

Има различни видове търговии на едро, които работят с програма „ЯНАК“.

Търговците на едро работят по различни схеми. В програмата са създадени различни комбинации и настройки, така че да може да се покрият техните нужди. Във всички случаи, клиентът може автоматично да получава документите си на e-mail в Excel файл, без това да ангажира по никакъв начин доставчика.Ако клиентът работи също с програма „ЯНАК“, той ще може, автоматично да въведе документа за доставка. Вижте урока за автоматично изпращане на e-mail.


ПОРЪЧКА НА ОПЕРАТОР – клиентът поръчва на оператор желаната стока. Операторът печати документ, (обикновено на матричен принтер) който се предава на отговорното лице в склада, който приготвя и издава поръчката.


САМООБСЛУЖВАНЕ – този метод се прилага в една от най-големите борси на черно море, „Борса Жанет“.

При този метод клиентът товари стоката в количка и преминава през касите, където стоката се маркира чрез баркод скенер.


ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА – При този вариант, клиентът поръчва стоката по телефон, e-mail, факс и др. Търговецът разпечатва документ, с който се извършва доставката до обекта. Вижте повече в урока за задължение на пласьора.


ЗАЯВКИ И ДОСТАВКИ – При този метод, търговски представител посещава клиентите и записва техните заявки. Обикновено заявките се записват на мобилен терминал, който директно е свързан с основния сървър на фирмата. Заявката се вижда веднага след като се запише и може да се започне нейното изпълнение.


ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ ОТ БУС / EX-VAN /- При този метод всеки бус е отделен склад и разполага със собствени наличности. Търговецът продава директно от буса, като използва мобилен терминал, таблет или лаптоп. Във всички случай, може да има директно свързан фискален апарат или обикновен принтер. Ако се използва таблет или лаптоп, може да се работи чрез директна връзка към сървъра или чрез собствена база данни. Ако се посещават обекти, където няма GSM връзка е по-добре да се работи със собствена база, която се синхронизира със сървъра при завръщане в склада.


БИРЕНА БОРСА – Всички горепосочени методи на търговия може да се използват и за търговия на едро с бира и безалкохолни.

При търговските фирми, които продават бира на едро, една от особеностите е следене на амбалаж в клиента. Това се налага особено в регионите където търговията е сезонна. Нормална практика е при по-сериозните клиенти, в началото на сезона да им се предостави амбалажа безплатно. При това положение е необходимо да има система, чрез която да може да се контролира движението на амбалажа.  Вижте повече в урока за бира с амбалаж.

НОМЕНКЛАТУРИ

За стоките в този вид обекти научете повече от „Урок за стоки в търговия на едро“.

За контрагентите научете повече от „Урок за контрагенти“.

За личният състав научете повече от „Урок за личен състав“.

За достъпите научете повече от „Урок за достъпи в програма „ЯНАК““.

РАБОТА С ЕДИННА КАСА

Във фирми, където парите не се водят на отчет по отделните оператори, а се въвеждат в една обща каса, трябва да се направят настройки. Вижте урока за работа с единна каса.

ДОСТАВКИ

Търговците на едро най-често използват всички видове доставки, а те са: от страната, от Европейския съюз и от страни извън Европейския съюз. За целта ние сме създали различни видове доставки. За повече подробности може да прочетете следните уроци:

Доставки от страната

Доставки внос

Доставки ВОП