Тип на стоката – Стандартна

Стандартна стока

Този тип стока се избира, когато стоката се продава във вида, в който е доставена, тоест без преработка. В ресторантите обикновено това са безалкохолните напитки, бутилираните бири и бутилките вина.

За тези стоки трябва да определите продажна цена.

Къде се намира настройката?

Настройката ще намерите в картона на стоката.

При създаване на нова стока, тази настройка ще е включена по подразбиране на стандартен тип стока.