Синхронизиране на базата със Seliton

Синхронизиране на базата със Seliton

Синхронизирането на базата с интернет магазина е двупосочно. Информацията се попълва в складова програма Янак, на определен интервал от време данните се синхронизират с базата на интернет магазина. Направените поръчки в интернет магазина се синхронизират автоматично с базата на програма Янак, където ще се появят под формата на поръчки. Тези поръчки се зареждат с един клик в модул продажби, от където се издава съответния окончателен документ.