Синхронизиране на базата със Seliton

Синхронизиране на базата със Seliton

Синхронизирането на базата с интернет магазина е двупосочно. Информацията се попълва в складова програма Янак, на определен интервал от време данните се синхронизират с базата на интернет магазина. Направените поръчки в интернет магазина се синхронизират автоматично с базата на програма Янак, където ще се появят под формата на поръчки. Тези поръчки се зареждат с един клик в модул продажби, от където се издава съответния окончателен документ.

 

 

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-seliton/