Редактиране на документ

Редактиране на документ

Редактирането на документи се прави от самия модул, в който се създават. На практика може да се редактират почти всички видове документи, които се създават от програмата. В този урок ще опишем редактиране на продажба и доставка. Останалите видове документи се редактират по аналогичен начин на доставките.

Редактирането създава нов документ като анулира стария! По този начин може да се проследи, какво е било състоянието на документа преди редакция. Важно е да се знае, че ако редактирането се извърши от друг оператор, то и новия документ ще се регистрира от новия оператор. Това е важно и е от голямо значение, когато документа е платен в брой, защото анулирането на стария документ ще създаде обратен документ за възстановяване на касата на съответния оператор и парите ще се отразят в касата на новия оператор.

При редактиране може да промените всичко по документа. Може да промените склад, оператор, стоки, цени, количества и метода на плащане и т.н.

Редактиране на документ от продажби

За да редактирате документ от продажба следвайте стъпките:

  • Влезте в модул Продажби;
  • Отворете – Справки – документи за продажби;
  • Намерете документа и с десен бутон на мишката изберете от менюто “Редактиране на документ”.

Документът ще се въведе обратно в таблицата за продажби. Ако за него има издаден фискален бон, програмата ще Ви попита “Желаете ли да издадете сторно бон”. Натиснете “Да” и на фискалният апарат ще се издаде сторно документ.

Важно!

Само в продажбите анулирането на стария документ се осъществява в момента на въвеждането му в таблицата за продажба. Това също трябва да се запомни, защото стария документ ще се анулира преди да се създаде новия! Защо това може да е проблем? След като сте въвели документа за редакция, стария документ се маркира като анулиран. По този начин се гарантира, че по време на самата обработка, във фирмата няма да може друг служител да вземе същия документ за редакция. Поради това не може да се откажете от това действие след като сте го активирали. Трябва задължително да приключите новия документ и не може да се откажете от редакцията с използване на функцията “Отказване от документа”.

Редактиране на документ за доставка

За да редактирате документ за доставка следвайте стъпките:

  • Влезте в модул Доставки;
  • Отворете – Справки – документи за доставки;
  • Намерете документа и с десен бутон на мишката изберете от менюто “Редактиране на документ”.

Документът ще се въведе обратно в таблицата за доставка. За разлика от продажбите, тук старият документ ще се анулира чак когато се приключи новия, което означава, че по всяко време може да се откажете от редактирането.