При продажба се отваря прозорец, в който се потвърждава количеството

Когато е включена тази настройка в картона на стоката, при активиране на продажба се отваря прозорец, в който се вижда: Името на стоката, въведеното количество, единичната цена, сумата за продаденото количество. Основното предназначение на тази опция е да се използва при директна връзка с везна. Така програмата става доста по-удобна при продажба на теглови стоки, особено в случаите, когато клиента пожелае да закупи от стоката количество на стойност 5 лв.Когато стоката се тегли на везна, при маркирането и ще се отвори този прозорец, където ще се види стойността на измереното количество. По този начин ще може да се добавя или премахва от стоката докато се получи желания резултат. Натиснете бутон “Затвори”, за да въведете количеството в сметката на клиента. Може да активирате тази настройка само за определени стоки или групи от стоки. Настройката е добавена и в групите, като по този начин, ще може всички нови стоки, създадени в съответната група, да я получат автоматично.