ПОМОЩ ЗА ЯНАК мини

Ръководство за работа с програма ЯНАК мини

Програмата е подходяща за ползване в много малки ресторанти и магазини, като предназначението и е да облекчи работата с фискалния апарат. Тя е съкратена версия на програма “ЯНАК ПРО”, като са активни само основните функции за създаване на стоки и продажби. Не следи складови наличности и други салда. Към нея опционално може да се включат допълнителни модули, като  “Етикетен модул”, “Трансферен сървър” и “Кухненски терминал”.