ПОМОЩ ЗА Янак Лайт

Ръководство за работа с програма ЯНАК лайт

Програмата е подходяща за ползване в малки ресторанти и магазини. Тя е съкратена версия на програма ЯНАК ПРО”, като са активни само основните функции за доставки, продажби и складова наличност. Към нея опционално може да се включат допълнителни модули, като  “Етикетен модул”, “Трансферен сървър” и “Кухненски терминал”.

Тук са показани модулите, които са включени в пакета.


 1. ЯНАК СТАРТ – администриращ модул за програма „ЯНАК“. Връзки и обслужване на базите данни.
 2. ЛИЧЕН СЪСТАВ – модул описващ служителите на фирмата.
 3. ДОСТЪПИ В ПРОГРАМАТА – налични са два вида достъп – администратор и продавач.
 4. СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА В МАГАЗИН.
 5. СТОКОВА НОМЕНКЛАТУРА В РЕСТОРАНТ
 6. КАРТОН НА СТОКАТА
 7. ГРУПИ НА СТОКАТА – Групирането е необходимо, за да се правят по-лесно справки, анализи и отчети на стоките.
 8. ДОСТАВКИ – Модул за описване на документи за доставка на стока.
 9. КОНТРАГЕНТИ – модул за описване на доставчици и клиенти.
 10. ПРОДАЖБИ В МАГАЗИН – кратко описание за продажби в магазин.
 11. ПРОДАЖБИ В РЕСТОРАНТ – кратко описание за продажби в ресторант.
 12. Сложен баркод с включено тегло – урокът показва как се създава сложен баркод, в който има включено тегло, партида и др.
 13. МЕТОД НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА
 14. ПРОВЕРКА НА ЦЕНА – бърз и лесен начин за проверка на цената без да се нарушава ритъма на работа в модул продажби.
 15. РЕВИЗИЯ
 16. ПРИНТИРАЩ СЪРВЪР – модул за поддържане на работа с фискални принтери, касови апарати, матрични принтери.
 17. СПРАВКА ПО ДОКУМЕНТИ – продажби, доставки, ревизия.
 18. ИСТОРИЯ НА СТОКАТА

ИЗИСКВАНИЯ ПО НАРЕДБА Н18

 1. СПРАВКА НАП – Справка за НАП направена по изискванията от наредба Н18