Отчитане на оборот

ОТЧИТАНЕ НА ОБОРОТ

Този модул е разработен специално за отчитане на оборот в ресторанти и заведения. За магазините е по-удобно да се отчитат оборотите през модул „Каса“.

В ресторантите сервитьорите отчитат сумата, която се показва от програмата. Ако има налични пари в плюс, те са бакшиш. В магазините парите на плюс се приемат за немаркирана продажба и се отчита цялата сума. По този начин, в магазина ще може на ревизия, да се съобразят и да се приспаднат повечето пари от липсващите стоки. Поради тази причина в магазините се отчита цялата сума и ако тя е по-голяма, касата на продавача минава на минус, ако е по-малка остава налична сума.

В ресторантите се използва този модул. Тук наведнъж се отчитат всички сервитьори и се отчита цялата сума.

На горната снимка се вижда модул „Отчитане на оборот“. Управителят влиза в модула с неговия достъп. Тук ще види всички сервитьори, които имат пари в касата си. За всеки сервитьор се вижда:

  • Каква е наличната сума в касата му.
  • Има ли отворена и неприключена сметка на някоя от масите.
  • Каква е сумата натрупана от плащане с карта.
  • Има ли продажби приключени с плащане по банков път  и на каква стойност са.
  • На колко клиента е направил отстъпка.
  • В долната таблица се вижда бърза справка за отказаните продажби направени от този оператор.

За да отчетете операторите натиснете бутон „Отчитане“ и всичките оператори ще се отчетат едновременно. Отчитането ще прехвърли автоматично парите в касата на управителя, като ще създаде съответния брой касови ордери – по един разходен за всеки сервитьор и на управителят по един приходен от всеки сервитьор.

Ако има свързан принтер към компютъра ще се разпечата по един касов ордер за всеки сервитьор.