Комбинирана ценова листа

Комбинирана ценова листа

Комбинираната ценова листа Ви дава възможност да направите отстъпка, при продажба на определено количество стоки, като отстъпката може да бъде обвързана с продажбата на друг вид стока или група от стоки.

Пример:

  1. При покупка на 2 бр. ризи, ще направите 30% отстъпка на 1 панталон;
  2. При покупка на 9 кутии цигари, ще продадете 1 кутия от същия вид безплатно;
  3. При покупка на 1 бутилка уиски, ще направите отстъпка от 20% на една бутилка от групата на безалколоните напитки.

ПРИНЦИП

Идеята на този вид ценова листа се състои в следното:

Избирате определени групи стоки или конкретни стоки, при продажба на които ще се активира отстъпка за други групи стоки или конкретни стоки.Да разгледаме

Да разгледаме примера с ризите и панталона. При покупка на 3 бр. ризи, клиентът ще получи право на отстъпка на 1 панталон с -30% отстъпка.

Дрехи

За да го изпълните това условия направете следното:

  • В раздел “Групи и стоки, които активират отстъпка”, изберете група стоки “Ризи” и попълните “3” в полето “Количество, за което ще се активира отстъпка за стоките от насрещните групи”.
  • В раздел “Групи и стоки, които ползват отстъпка”, изберете конкретен панталон или група, която съдържа определени панталони.  В процент отстъпка попълнете -30, което трябва да попълните с отрицателна стойност и в полето “Брой стоки, които ще получат отстъпка” попълнете 1 бр.. Това означава, че при продажбата на всеки три ризи, един панталон ще получи отстъпка от 30%. Ако в сметката има повече от един панталон от съответната група и те са с различна цена, то отстъпката ще се начисли върху най-евтиния.

Цигари

Да разгледаме случая с цигарите. При покупка на 9 кутии цигари, клиентът може да получи 1 кутия от същия вид безплатно.

  • В раздел “Групи и стоки, които активират отстъпка”, изберете стоката чрез бутона “Добави стока” и попълнете “9” в полето “Количество, за което ще се активира отстъпка за стоките от насрещните групи”.
  • В раздел “Групи и стоки, които ползват отстъпка”, попълнете същата стока.  В процент отстъпка попълнете -100, което трябва да попълните с отрицателна стойност и в полето “Брой стоки, които ще получат отстъпка” попълнете 1 бр..

Алкохол

Да разгледаме случая с уискито. При покупка на 1 бутилка уиски, клиентът ще може да закупи допълнително 1 бутилка безалкохолно с 20% отстъпка.

  • В раздел “Групи и стоки, които активират отстъпка”, изберете група стоки “Уиски” и попълните “1” в полето “Количество, за което ще се активира отстъпка за стоките от насрещните групи”.
  • В раздел “Групи и стоки, които ползват отстъпка”, изберете група стоки “Безалкохолни”.  В процент отстъпка попълнете -20, което трябва да попълните с отрицателна стойност и в полето “Брой стоки, които ще получат отстъпка” попълнете 1 бр.. Ако в сметката има повече от едно безалкохолно от съответната група, които са с различна цена, то отстъпката ще се начисли върху най-евтиното.