Ценови листи

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

Този модул се използва за да се оформи ценовата политика във фирмата. Ценовите листи се използват в случай, че трябва да се направи отстъпка за група стоки или за всички стоки. Ценовата листа може да се обвърже с определени клиенти, които да пазаруват чрез нея или да се активира в акция за всички продажби.

Ценовите листи биват три вида:

Видове ценови листи
Всеки контрагент може да бъде обвързан с общо три вида ценови листи – “Ценова листа по стоки”, “Ценова листа по групи” и “Ценова листа подоставчик”. Тъй като една и съща стока може да присъства и в трите ценови листи, това налага задаването на следните приоритети – ценова листа по стоки, ценова листа по групи и ценова листа по доставчик.

Ценова листа по договор – приоритетността може да се променя, като се зададе, че ценовата листа е по договор (Например: Активирате ценова листа по групи да е по договор – тогава тя измества ценовата листа по стоки).
Ако включите всички ценови листи по договор, приоритетността се запазва.

Ценова листа в акция – ценовата листа в акция е валидна за всички клиенти и продажби на каса, като служи за временно пускане на стоки в промоция. Ценовата листа е с най-голям приоритет, ако клиента няма ценова листа по договор. За да е активна ценовата листа на клиента дори при включена ценова листа в акция, то неговите ценови листи трябва да са по договор.

Схема на приоритетите

1. Ценова листа по стоки + договор – валидна е само при обвързан контрагент
2. Ценова листа по групи + договор – валидна е само при обвързан контрагент
3. Ценова листа по доставчик + договор – валидна е само при обвързан контрагент
4. Ценова листа В АКЦИЯ – валидна е за всички продажби без продажбите към контрагенти с ценови листи 1, 2, и 3
5. Ценова листа по стоки – валидна е само при обвързан контрагент, ако стоките не са в акция
6. Ценова листа по групи – валидна е само при обвързан контрагент, ако стоките не са в акция
7. Ценова листа по доставчик – валидна е само при обвързан контрагент, ако стоките не са в акция

Ценова листа по стоки – това е ценова листа в която се въвеждат отделни стоки. Използва се преди всичко при оформяне на ценова листа за стоки в акция.

Ценова листа по групи – в тази ценова листа се въвеждат групите на стоките, като с отстъпка се продават всички стоки, които се добавят в съответната група.

Ценова листа по доставчик – в тази ценова листа се добавят контрагенти, които се явяват основни доставчици на стоки. По този начин, клиентите на които им е закачена тази ценова листа, ще пазаруват с отстъпка стоките от съответните доставчици.

Параметри в ценовата листа

  • Вид на цената – изберете от списъка как ще се оформи цената в ценовата листа. При избиране на “Фиксирана цена с ДДС” се определя директно цената, на която ще се продава стоката. При избиране на процент от определена цена от списъка, трябва да попълните процента, с който ще се намали или увеличи цената на стоката.
  • Активна в склад – ако фирмата Ви разполага с няколко търговски обекта, тук се определят обектите, в които е валидна ценовата листа.
  • Опишете тук периода на активност на ценовата листа – в това поле се описва със свободен текст, информация за продължителността на ценовата листа. Тази информация се използва за печат в етикета на стоката, където е необходимо да се изпише периода, в който стоката е в акция. За целта в шаблона на етикета добавете съответния параметър – “Период на активност на ценовата листа”.
  • Ценова листа в акция – при включване на този параметър ценовата листа става активна за всички продажби.
  • Ценова листа по договор – ако една стока присъства едновременно в две или повече ценови листи от еди и същи вид, например имате стоки в акция, които са валидни за всички клиенти. Имате и клиент, с който имате сключен договор, в който е определена цената, на която трябва да се продава стоката. В този случай включете тази настройка в ценовата листа на клиента, така тя винаги ще бъде активна за него.