УВОД

Търговска и складова програма ЯНАК

През 1994 г. е поставено началото за създаване на програма ЯНАК. Развитието на програмата продължава и до днес. Чрез автоматичните обновявания, всичките потребители на Янак работят с най-новата и актуална версия.

Търговски складов софтуер ЯНАК е интегрирана система за цялостен контрол и управление на магазини, супермаркети, ресторанти, складове за търговия на едро, хотели, сервизи и производствени предприятия. Към програмата може да се ползва допълнително уеб базирана система, апликация за андроид и да се направи директна свързаност на интернет магазин. По този начин програмата се превръща в една идеална хибридна система.

eyanak.com – уеб базирана система

Поставете бизнеса в малкия си джоб! Мобилна версия на програма ЯНАК. Мобилната версия на програмата Ви позволява през личния телефон да управлявате своя бизнес. Може да се използва от търговците на едро за въвеждане на заявки при разнос. Системата е предназначена за работа през телефон, таблет или компютър.

ЯНАК ANDROID

Мобилно приложение за Android може да се използва в ресторантите за директно набиране на поръчките, а в магазините и борсите да се управляват складовите наличности, като ревизия, доставки, прехвърляне между обекти и др.

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

Складова програма ЯНАК притежава интеграция с интернет магазин.

Интернет магазинът е директно свързан с базата данни на складова програма ЯНАК. По този начин той е част от програмата. Данните в него се въвеждат и контролират през основната програма. Няма допълнителна синхронизация, всичко се синхронизира в реално време.

Централизирано управление

Автоматично синхронизиране през интернет на неограничен брой бази данни и централизирано управление и контролиране на търговски обекти. Често в търговските обекти се използва модул Трансферен сървър, който изпраща направените документи към централен сървър. Допълнително този модул може да се използва, за да препраща документите към допълнителен компютър в самия обект, който ще се използва като резервен сървър на обекта.


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Програмата е предназначена за управление на търговски обекти от всякакъв вид. Инсталацията на програмата е една и съща, незавидсимо от вида на обекта. Чрез различни настройки се достига до вид подходящ за съответния обект.

Основната програма Янак се използва като локална инсталация и служи за регистриране на продажби в търговски обекти. Чрез базата данни на програмата се съхраняват създадените документи в обекта. Във всички компютри на фирмата се инсталира една и съща програма, която може да се стартира по един от следните начини:
Чрез старт менюто на Windows, в група Yanak Soft, се стартира „Програма Янак” или „Янак Старт”

През windows explorer, като се отвори папката C:\Program Files (x86)\Yanak Soft\Yanak 6\YanakStart.exe

С програмата се управляват единични търговски обекти или верига от обекти. При управление на верига има два варианта за контрол – всеки обект работи в отделна база или всички обекти работят с една обща база.

Обща информация относно изискванията към софтуера

Технологична и системна среда, в която работи програма ЯНАК

Софтуерът работи в среда на Windows, базата данни е Firebird. Софтуерът е разработен на Embarcadero® Delphi® XE5.

Необходимите минимални параметри на компютрите, с които ще работи програмата са – Процесор с две ядра, 4GB RAM, твърд диск SSD 120GB.

Важно е да се знае, че колкото по-мощни и по-нови компютри използвате, толкова по-добре:

Начин на предоставяне на клиентите – Локална инсталация.
Вид на базата данни – Firebird.

  • Софтуерът осигурява пълнота и интегритет на данните. Всички данни в базата данни може да се експортират към ексел файл, текстов документ или друг формат. Това е валидно за стоки, контрагенти, личен състав, документи и всички справки.
  • Точно астрономическо време се осигурява чрез връзка към централен сървър на фирма ЯНАК СОФТ. Софтуерът в търговските обекти не може да работи, ако датата на работните компютри се различава от датата на този централен сървър. Това гарантира правилното въвеждане на данни в базата.
  • Когато фирмата в един търговски обект работи с повече от един компютър, то един от тях се явява локален сървър на обекта, а всички останали са лаколни работни станции. При създаване на документи в базата данни, всички работни станции работят чрез датата на локалния сървър. Това гарантира сигурност на данните.
  • Фискалните устройства сверяват времето си с компютъра, към който са свързани. Сверяването става веднага след подаване на команда Z отчет.
  • За всеки създаден документ в базата данни се записва информация за оператора, офиса, обекта и името на компютъра, от който е създаден записа.
  • Софтуерът съхранява в базата данни всички открити и неприключени продажби независимо дали са анулирани пълно или частично. Цялата информация за тази продажба се съхранява и може да се проследи в модул Справки НАП. В справките по документи, може да се виждат отказаните стоки за всеки отделен документ, както и анулираните продажби.
  • В софтуерът е вградена защита и не може да се изтриват направени записи в базата данни.
  • Софтуерът има функция за ежедневно автоматично архивиране на базата данни. Архивът се съхранява в устройство посочено от потребителя. По желание на клиента, архивите могат автоматично да се качват на сървър на ЯНАК СОФТ. През модул „ЯНАК СТАРТ” всеки архив е достъпен за справки.