СЪЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ДОСТЪП И КЛИЕНТСКИ КАРТИ

СЪЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ДОСТЪП И КЛИЕНТСКИ КАРТИ

  • ОПЕРАТОРСКА КАРТА СЕ СЪЗДАВА ПРЕЗ МОДУЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ“
  • КЛИЕНТСКА КАРТА СЕ СЪЗДАВА ПРЕЗ МОДУЛ „КОНТРАГЕНТИ“

Методът за създаване на картите е идентичен.

Има три модела карти – магнитни карти, безконтактни карти и баркод карти.

Баркод картите са единствените карти, в които не може да се записва допълнителна защитна информация. В магнитните както и в безконтактните карти, ако разполагате със записващо устройство, ще може да запишете допълнителна информация в картата, с цел по-добра защита.

По принцип във всички карти предварително е записани уникален номер.

Записване на безконтактна карта.

Безконтактните карти имат предварително въведен код и той не може да се променя. За да запишете карта, отворете картона и натиснете линка „Добави карта“.

Фиг. 1

Изберете вида на четеца, с който разполагате и натиснете „Напред“. Ако създавате клиентска карта ще се отвори прозореца показан на Фиг. 2. Ако създавате операторска карта ще се отвори прозореца на Фиг. 3

Фиг. 2

Сканирайте картата и попълнете име на лицето, след което натиснете „Напред“

Фиг. 3

В този прозорец, определяте дали разполагате със записвачка на безконтактни карти или не. Ако разполагате с записвачка на безконтактни карти, ще може да запишете едновременно в картата и в базата информация, която да прави допълнителна проверка за картата, т.е. дали картата е истинска или има валиден срок на действие. В този случай ще се отвори следващия прозорец, където ще попълните срок на действие на картата.

Фиг. 4

Влизането в програмата, както и потвърждаване с карта на определена операция е много удобно да става с безконтактна карта. Използването на записващо безконтактно устройство, което работи на ниско ниво Ви дава много голяма гаранция за сигурността. Това устройство по никакъв начин не показва кода на картата и не позволява действие без истинската карта.