Сложен баркод с включено тегло

Вижте филм за сложен баркод с включено тегло тук.

В картона на стоката при създаване на нов баркод се отваря следния прозорец:

Вижда се, че има два вида баркод – „Стандартен баркод” и „Сложен баркод”.

Стандартен баркод е всеки баркод, който служи само за  намиране на стоката.

Сложен баркод може да съдържа в себе си тегло, партида или и двете. Най-често се използва за баркод с тегло.

В магазините за хранителни стоки, голяма част от стоките използват сложен баркод. Сложният баркод се използва за стоки с грамаж. Това са стоки измерени предварително на етикираща везна и чрез разпечатания баркод се продават на касата. В този случай баркодът се състои от две части – код на стоката и грамаж. Тези боркодове ги наричаме „Сложни баркодове с включено тегло”. Стоките може да пристигнат в магазина с предварително разпечатен сложен баркод. Ако нямат такъв, трябва да се преетикетиране стоката на собствена везна.

СЛОЖЕН БАРКОД

Имат различни маски. Ние сме създали най-често използваните.

  • 8 цифрен + количество
  • 7 цифрен + количество – този стандарт се използва най-често
  • 6 цифрен + количество
  • 4 цифрен + 5 партида и количество
  • 4 цифрен + 4 партида и количество.

При нужда всеки може да създава собствена маска чрез въведената символика

  • B – баркод,
  • L  – партида,
  • Q – количество,
  • X – сума за проверка.

Този вид баркод се използва най-вече в магазините, където се работи с етикетиращи везни.

Вижте повече в урока за етикетиращи везни.

СТАНДАРТЕН БАРКОД

Тук е показан стандартен боркод със стандарт EAN13. Това е най-често използвания стандарт на баркод. При него специфичното е че последната цифра не може да е случайна, тя се изчислява по формула.

Под стандарта на боркода име поле „К-во в баркода за автоматична продажба“, където сега е въведено числото – 0. Този параметър определя, какво количество ще се продаде при активиране в продажбите на този баркод. Когато е 0, тази функция не е активна.

Ако въведете 10, при сканиране на баркода, ще се продадат 10 бр. Ако въведете (5* баркода) – ще се продадат 50 бр.

 Стандарта на баркода е много важен най-вече, когато трябва да печатате баркод етикети. При използване на неподходящ стандарт е възможно скенерът да не разпознае баркода.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНА СТОКА

      В магазините за хранителни стоки, една част от пакетираните стоки пристигат директно с етикет, в който има баркод с включено тегло. В този случай, за да работи правилно системата, баркодът трябва да се въведе в програмата по определен начин.

Тъй като различните производители използват различни модели везни, което в голяма степен определя стандарта, по който се печатат техните баркодове, Вие трябва  да анализирате баркода и да говъведете, като сложен баркод със правилната маска.

КАК МОЖЕ ДА РАЗПОЗНАЕТЕ, ДАЛИ В БАРКОДА НА ПОЛУЧЕНАТА СТОКА Е ВКЛЮЧЕНО ТЕГЛО И КАКЪВ Е НЕГОВИЯ СТАНДАРТ

Обикновено се взимат две опаковки и се сравнява техния баркод, ако първите 7 цифри са еднакви, а следващите различни, това определя, че е налице седем цифрен сложен баркод с включено тегло. Ето примери за две еднакви стоки в различни разфасовки:

2410001002567 и 2410001003204.

Единият баркод съдържа 256 гр., а другият 320 гр.

За да създадете нова стока със сложен баркод, в модул „Доставки“ трябва ръчно да попълните първите 7(седем) цифри от баркода и да натиснете клавиша Enter. Ако такъв баркод не съществува, ще се отвори прозорец за създаване на нова стока. Посочвате групата, в която ще се запише новата стока. Тук има две възможности: (1) Предварително сте нагласили настройките на самата група, като сте определили, че стоките в нея са със 7 цифрен баркод с включено тегло. При това положение новият баркод на стоката автоматично ще стане с желаните настройки;

(2) Вторият вариант е по-често използван. Поставяте стоката в група, за която не сте правили предварително настройки. В този случай баркода на стоката ще бъде с обикновен стандарт и вие трябва да го редактирате. Включвате настройката „Сложен баркод” и от падащия списък избирате „7 цифрен с включено тегло”.

Другият важен параметър, за да работи правилно стоката, се намира в „Допълнителни параметри”. Той се казва „Количеството е”. Параметърът има две състояния – „Меримо” и „Броимо”. В нашият случай,трябва да е меримо. В противен случай стоката става броима и вместо да продадете 0,256 кг., ще продадете 256 бр. Този параметър се включва на броимо, когато на везната желаете да печатате етикети за броими стоки. Например пакетирате кюфтета. Тогава в етикета трябва да се съдържат бройките.

В сложните баркодове може да има и други параметри.

Баркодът съдържа партиден номер – тук може да създадете баркод, който автоматично при продажба,ще изписва стоката от съответната партида.

За да проверите доставката, включете настройката „Терминален режим” и сканирайте всички стоки. По този начин, програмата ще изчисли доставеното количество, което да сравните с количеството в документа.

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b4-%d1%81-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%be/