Модификатори

Модификаторите се използват в продажбите на ресторант, за да може да се определи точно как да се приготви ястието. Например, когато в салатата не трябва да се слага лук или нещо подобно, стоката се маркира и и се въвежда съответния модификатор. Модификаторите предварително се дефинират, което ще ускори процеса на въвеждане. Желателно е предварително да се въведат всички възможни модификатори за всяка стока. Разбира се възможно е да се попълват и свободни модификатори, но това забавя процеса на работа.

Възможно е да се използват модификаторите и в случаите, когато желаете да не се описва подробно вида на определена група стоки, като безалкохолните. В този случай, се описва само една стока – “Безалкохолно” и към нея се добавят под формата на модификатори различните модели. Добре е при това положение да се включи настройката за тази стока “Задължително избиране на модификатор”, което ще облекчи сервитьора и ще го подсети, че трябва да въведе модификатор. Тази опция не е удобна при използване на електронно меню, поради което не я препоръчваме.

Къде да намерите настройката?

В картона на стоката, в горната част има бутон “Модификатор”. Когато го отворите ще се отвори следния прозорец:

В горната част на екрана има три настройки:

  • Покажи лични модификатори – тази настройка се отваря по подразбиране, когато отворите формата. Чрез тази настройка се показват само модификаторите, които са обвързани като лични за стоката. Един модификатор може да бъде личен за много стоки. Целта на личните модификатори е да може по-лесно оператора да избере съответния модификатор.
  • Покажи всички модификатори – когато включите тази опция ще се видят всички въведени модификатори. С помощта на настройката в първата колона – “Личен”, може да активирате съответния модификатор като личен за стоката, от която сте отворили екрана с модификатори.
  • Задължително избиране на модификатор – включването на тази настройка ще направи така, че когато се продава тази стока, ще се отвори екран за избиране на модификатор. Това ще подкани сервитьора да направи точния избор.

 

Добави модификатор

Чрез връзките “Добави модификатор“, “Редактирай” и “Изтрий“, може да създавате нови модификатори или да ги редактирате. Чрез натискане на връзката “Нов модификатор” ще се отвори следния прозорец”:

Както се вижда, в този екран се попълва името на модификатора. В горната част може да се попълни и на съответните дефинирани чужди езици. По подразбиране в програмата са дефинирани допълнителни езици руски и английски. Тези наименования на чужди езици са необходими, когато работите с електронно меню. По този начин, клиентите Ви ще могат да разглеждат менюто на техния език.