Допълнителна мярка

ЦЕНА НА СТОКАТА ЗА ЕДИНИЦА МЯРКА

В картона на стоката, в страница “Допълнителни параметри” е налично полето “Допълнителна мярка за единица мярка”. В това поле се попълва допълнителната мярка на стоката, като литър, килограм и т.н. По този начин ще може да преобразувате цената на една стока от основната и мярка към допълнителната.

Допълнителната мярка е въведена, за да може да се оформи цената на стоката за единица мярка. Пример: бутилка алкохол 0,7 л., основната и мярка е бр., защото се продава на бройки, а допълнителната мярка е литър, защото съдържанието на стоката се измерва в литри. Тази мярка ще се печати в етикета, в параметъра за печат на “Цена на стоката за единица мярка, както е показано на снимката.

По-долу сме направили пример с бутилка алкохол от 0,7 л.

За да работи системата трябва да направите следното:

  1. В картона на стоката, в страницата “Параметри”, да попълните съответния параметър “Допълнителна мярка за единица мярка“. В нашия пример това е литър (л.). Този параметър е задължителен, ако не попълните нещо в това поле, то в етикета няма да се печати цената за допълнителната мярка, въпреки че сте добавили съответния параметър в етикета.
  2. В картона на стоката, в страницата “Параметри”, в полето “Нето тегло“, въведете стойността за съответната стока.  В нашия пример това 0,7.
  3. В етикетния модул, в настройките на етикета добавете параметъра към етикета “Цена на стоката за единица мярка“.

При така въведените параметри, етикета ще изглежда по показания начина на снимката.