ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ

В някои обекти се предоставя услуга, която се заплаща спрямо изминалото време. Написването на този модул се наложи поради появата на детски центрове. В този вид центрове, децата се оставят за да се забавлява и накрая се заплаща услугата, като цената се определя в зависимост от продължителността на престоя. За да работи системата ние използваме складовата програма „Янак“, като разширихме параметъра на стоката „Тип на стоката“ с нов допълнителен тип и го нарекохме – „Времеизмерване“

С новата настройка се създаде възможността при въвеждане на тази стока в продажбите, тя да започне да отчита времето и при изминаване на определеното време да се увеличава единицата престой.

Когато включите настройката, картона на стоката ще изглежда по следния начин:

Да направим стока, която ще отчита престой на час, като попълним параметрите по следния начин:

Продължителност за един отчетен период – 60 минути.

Следващо начисляване да се извършва на всеки –  5 минути.

Начислението да се извършва в началото на периода.

За цена на стоката въвеждаме продажна цена – 5,00 лв.

Така клиентът в началото ще бъде таксуван с една единица от 5,00 лв. и след първите 60 минути, за всеки започнати 5 минути  ще бъде таксуван допълнително с единици на престой = 5/60.

С други думи, в нашия случай, в началото на всеки 5 минути след първите 60 ще бъдат увеличавани единиците на престой с 0,08333. По този начин при престой от час и половина ще се начислят 7,50 лв.

При наличие на такъв вид услуга, модул продажби се разделя на отделни точки, каквито в ресторантите са масите. Тъй като няма яснота, как трябва да се назоват тези клиентски точки, нека да използваме масите.  На една от масите ще въведем съответната стока за времеизмерване и тя ще започне да отчита времето на престой.

За да е по прегледно, в картона на тази стока, в параметър „Таг“ ще въведа голямо число, така че да е винаги на последно място в екрана за продажби и освен това ще и сложа снимка на хронометър за да се откроява от останалите.

В модул продажби ще използваме визията „Ресторант“, така ще мога да ползвам масите.

На масата се въвежда стока за времеизмерване и в същата сметка може да продаваме други стоки. В нашия случа след първите 60 минути програмата ще добавя на всеки започнали 5 минути по 0,08333 единици от стоката. Така след 30 минути ще имаме 1,5 единици по 5,00 лв. или общо 7,50 лв. Когато клиентът си тръгне се приключва документа за продажба и се заплаща цялата сумата заедно с продадените стоки.

Предимството на това, че измерването на време става автоматично, като просто въвеждаме съответната стока за продажба и така може да се ползват всички възможности на модула, като фактуриране, отложени плащания и т.н.