БИРА С АМБАЛАЖ

При търговците на едро често се работи с амбалаж. За да покажем методиката на работа сме избрали бирена борса.

В търговиите на едро, продажбата на бира е свързана с връщане на амбалаж. Има два метода за въвеждане на амбалаж, което зависи от метода на работа, който се използва от търговеца.

Ø  БИРАТА СЕ ПРОДАВА БЕЗ АМБАЛАЖ, АКО КЛИЕНТЪТ НЕ ВРЪЩА КАСИ И БУТИЛКИ, ТЕ СЕ ДОБАВЯТ КЪМ ДОКУМЕНТА – При този метод бирата се продава само като течност. Ако клиентът няма достатъчно амбалаж, той се добавя в документа като допълнителна стока. Когато клиентът върне повече амбалаж, той се изкупува, което ще намали стойността на новия документ.

Ø  БИРЕНАТА БУТИЛКА И КАСАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗПЛАТНО НА КЛИЕНТА И СЕ СЛЕДИ ЗА НАЛИЧНИЯ АМБАЛАЖ ПО КЛИЕНТИ – При този метод, амбалажът се предоставя безплатно на клиента и се следи за наличното количество в него.

В картонът на стоката има страница „Амбалаж“

На фигурата сме показали бира „Шуменско тъмно 0,5“. В случаят една бира има вложен амбалаж 1/20 от касата и 1 бр. бирена бутилка. При това положение, когато се продадат 20 бр. бири, в салдото на клиента ще се добави 1 каса и 20 празни бирени бутилки.

ПРОДАЖБА НА СТОКА С АМБАЛАЖ

За да може да работи програмата с амбалаж е задължително да бъдат включени две настройки – „Филтър по име на оператор“ и Филтър по име на компютър“.

След като са направени настройките може да се започне работа.

На фигурата сме показали продажбата на 2 каси бира шумен.

В таблица 1 се вижда продадената стока.

В таблица 2 се вижда какъв амбалаж е вложен в стоката.

В таблица 3 се вижда:

Ø  Старо количество – показва, какво количество има до момента в клиента.

Ø  Получено – показва количеството амбалаж, което получава клиента с този документ.

Ø  Върнато – тук се попълва количеството амбалаж, което клиента връща в този момент.

Ø  Ново количество – показва какво е новото количество амбалаж, което ще остане в клиента.

Над таблица 3 има два бутона.

Пълно връщане – ако клиентът връща всичкия дължим амбалаж, за по-лесно натиснете този бутон.

Амбалаж в замяна – ако клиентът връща само амбалажа за стоката получена в този документ, натиснете този бутон.

След като приключите продажбата, може да проверите наличния амбалаж в клиента през модул „Контрагенти“ както е показано на снимката долу.

Може да проверите наличието на амбалаж по различните клиенти, като отворите справката „Амбалаж в клиента“. В тази справка се виждат всички клиенти и амбалажа, който им е предоставен.

ВРЪЩАНЕ НА АМБАЛАЖ

Принцип на работа при търговците на едро е да се изпише стоката на отложено плащане, пласьорът да закара стоката и когато се върне в склада, да отчете парите от продажбите. В момента на отчитане на парите, пласьорът отбелязва и количеството върнат амбалаж от клиента. Това се прави в модул „Каса“.

В нашият случай, сумата от отложено плащане е 40 лв. и клиентът е получил 2 бирени каси и 40 бирени бутилки.

В модул каса чрез F9 избираме клиента, чието салдо ще занулим.

Чрез F10 отваряме прозорец за плащане по документ. В моментът, когато попълните платената сума към документа ще се отвори прозорец за да попълните амбалажът, който клиента е върнал. Показано е на следващата снимка.

При отваряне на този прозорец автоматично се попълва количеството амбалаж, което е дължимо по документа и, ако клиента наистина го връща, вие трябва само да натиснете бутона „Приключи“.

Ако клиентът не е върнал амбалаж, натиснете „Откажи“ и програмата ще Ви върне в модул „Каса“ за да продължите с плащането, като целият амбалаж остава, като дължим от клиента.

Ако клиентът връща само част от амбалажа, попълнете върнатото количество в колоната и приключете. Така ще остане разликата като наличен амбалаж в клиента.