Система за споделяне на информация

Система за споделяне на информация

Може да ползвате системата за споделяне на информация, което ще Ви помогне при създаване на нови стоки.

Системата работи по следния начин:

  • С активиране на системата за споделяне на информация, ще получите достъп до база данни с имена и баркодове на стоки от други потребители на програма Янак.
  • С активиране на системата за споделяне на информация ще се синхронизират Вашите стоки с централизирана – споделена база.
  • Споделя се само името на стоката и основния баркод.
  • Споделят се само стоки, които имат баркод с дължина 8 или 13 цифри.
  • Системата няма да споделя стоки, чийто баркод започва с цифрата 2.
  • Ако не Ви е активирана настройката за споделяне на данни, Вие ще виждате стоките в облака, но няма да може да ги ползвате.

Когато Ви е активирана системата за споделяне на информация, ще може в модул Доставки да създавате автоматично нови стоки.

Как става това?

Търсене по баркод – в модул Доставки, в полето за Баркод, попълнете баркода на стоката или просто го сканирайте с четеца. Ако този баркод не съществува във Вашата база, ще се отвори списък с предложения. Посочете тази стока, която най-се доближава до Вашата и я създайте. Ще се отвори картона на новата стока, където може да промените част от името.

Търсене по име – в модул Доставки, в полето за търсене по име на стока попълнете част от търсената стока. Ако търсената стока не съществува във Вашата база, натиснете F3 или бутона в дясно от полето за търсене и ще се отвори облачната търсачка, където ще има списък с предложения. Посочете тази стока, която най-се доближава до Вашата и я създайте. Ще се отвори картона на новата стока, където може да промените част от името.

Активирането или деактивиране на системата за споделяне на информация може да направите от глобалните настройки на програмата, като активирате настройката – “Облачна система за споделяне на информация за баркода и името на стоката”.

В самия модул за доставки, първоначално също може да активирате системата за споделяне, което може да направите от самия екран с показаните стоки.