Експорт към софтуера на “Черноморско злато”

Експорт на продажбите към софтуера на “Черноморско злато”

Модулът за синхронизиране на продажбите със софтуерът на “Черноморско злато” е предназначен за търговци на едро, които в случая са дистрибутори на производителя.

Синхронизират се само продажбите на стоки, на които в параметъра “Основен доставчик” е отбелязана фирмата на този доставчик.