Работни станции

Понятие за работни станции

Сървър – В нашият случай, сървър се нарича компютър, който съхранява базите данни. Една фирма може да има много сървъри, т.е. компютри, в които се съхраняват базите данни. Базите може да работят самостоятелно, т.е. независими една от друга или да бъдат единни, като се синхронизират автоматично през интернет или локална мрежа чрез модул „Трансферен сървър”. Щом компютъра има в себе си база, ние го наричаме сървър. Ако фирмата има повече от един търговски обект, то тя във всеки обект ще има поне по един сървър. Сървърите в обектите се наричат – локален сървър, докато сървърът в офиса, който събира цялата информация се нарича – централен сървър.

Локален компютър – това е компютър, който няма в себе си база данни. Програмата в този компютър работи, като се обръща по мрежата към сървъра и чете и пише в неговата база. Локален компютър се настройва през модул „Янак Старт”, като в полето „Основен сървър” се добавя IP на компютъра, на който се съхраняват базите данни. В този случай, в долната част на модула ще се видят базите данни, които са заредени в другия компютър.

Проверка на конфигурацията – за да се провери начина на конфигуриране на системата, се отваря програма ЯНАК СТАРТ и се проверяват настройките. Когато полето на системната база данни „основен сървър” е празно, то базата данни е на същия компютър. Когато в полето има записано IP или име на компютър, това означава, че базата е на друг компютър. /Вижте по-долу снимката на Янак Старт/