ПРОДАЖБИ В МАГАЗИНИ ЗА ФАЯНС И ТЕРАКОТ

ПРОДАЖБИ

Модул продажби има различни визуални настройки, като всяка е предназначена за определен вид търговски обекти.

 • Визия за магазин – Създадена е изключително удобна визуална среда за работа в магазини. Предвидена е възможността да се използват и за работа с  монитор чуствителен на докосване – тъч скрийн.
 • Визия за ресторант – Направена е изключително за функционално използване в ресторанти, барове и дискотеки. Оптимизирана е за работа с  монитор чуствителен на докосване.
 • Визия за търговски обекти и търговия на едро – Оптимизирана за търговски фирми и търговци на едро. Наблегнато е за лесна и бързо въвеждане чрез клавиатурата.
 • Визия за магазини за фаянс – разработена специално за магазини за баня и продажба на плочки и фаянс.

Процесите на работа във верига от магазини за продажби на обзавеждане за баня

Тук сме описали процесите на работа във верига от магазини за обзавеждане на баня, като този метод може да се приложи и за други подобни обекти.

В този урок е описан метода на работа, когато фирмата има верига от магазини с централен склад, т.е. магазините се зареждат централизирано. За да работи правилно системата е необходимо предварително да се направят настройки в програмата.

Настройки

 • В картона на всеки магазин се включва настройката „Поръчка от клиент прехвърля между складове”. Изберете позицията „Изтегля стоките чрез заявка за прехвърляне от склад”. Тук посочете централен склад. По тази начин, при създаване на документ „Поръчка от клиент”, програмата автоматично ще генерира документ за прехвърляне на стока между складове, който ще е създаден по метода на прехвърляне със заявка, т.е. стоката ще се изпише от централен склад, но няма да се заведат в магазина, а количествата ще влязат в неговия склад „Стока на път”.
 • В модул продажби се избира специализирания изглед – „Магазин – търговия за фаянс и теракот”. Този изглед създава възможност да се продава, като се избира различна мерна единица – единична бройка, квадратен метър или кашон. Разбира се за целта трябва в картона на стоката да се направят съответните настройки. Вижте по-долу в описанието.

Продажби

В този тип магазини има два основни метода на продажба – директна продажба или продажба чрез предварителна поръчка.

 • Директна продажба – тук няма никаква особеност. Стоката се продава с документ фактура, разписка или стокова разписка, като при самото приключване на продажбата наличността се изписва от склада на магазина.
 • Продажба чрез поръчка от клиент – при този метод се изпълняват следните стъпки:
 1. Получаване на заявка от клиент – желаните от клиента стоки се въвеждат в модул продажби като документ „Поръчка от клиент”. При приключване на документа стоките се изтеглят от централен склад и се завеждат като стока на път за съответния магазин.
 2. Авансово плащане – чрез създаване на втори документ, на клиента се издава фактура за авансово плащане, която натрупва към картона на клиента салдо от авансово плащане.

Потвърждаване на доставката

За да потвърдите пристигането на стоката в магазина се използва един от двата модула – „Потвърждаване на прехвърлянето” или „Логистика”.

 • Потвърждаване на прехвърлянето – чрез този модул се потвърждава документа да прехвърляне, като се маркират стоките в него. В момента на потвърждаването стоката излиза от склад „Стока на път” и се завежда в складовите наличности на магазина.
 • Логистика – този модул дава повече възможности. Поръчката от клиент се зарежда в товарителница, като се описва и натовареното количество. Програмата ще следи каква част от поръчката е доставена и каква не. Шофьорът на автомобила, чрез мобилен телефон маркира документите в товарителницата, като определя момента на тръгване на камиона към обекта и момента на приключване на доставката. При приключване на доставката през мобилния телефон, се изпълнява автоматично процесът на потвърждаване на прехвърлянето и стоката излиза от склад „Стока на път” и се завежда в склада на магазина.
 • Окончателна продажба – самата продажба става, като през модул „Продажби” се натисне бутон „Поръчки” и се изпълни документа поръчка от клиент. В този момент поръчката автоматично се отбелязва като изпълнена и стоките се въвеждат в модул продажби със съответния документ – фактура или стокова разписка.
 • Прихващане на авансова вноска – в момента в който се натисне бутон за приключване на продажбата се отваря прозорец, който показва наличната сума от авансово плащане. В този момент се избира, че ще се прихване авансовото плащане и в документа автоматично се въвежда нов ред, който намалява стойността на документа с размера на авансовата вноска. Приключването на продажбата вади от склада на магазина съответните количества.

Настройване на картона на стоката за продажби на фаянсови плочки и теракот

В картона на стоката има параметър тип стока – „Плочки“. Чрез този тип се цели да се улесни продажбата в търговски обекти, които продават фаянсови плочки и други сходни стоки. До преди да се добавят тези параметри, за тази цел се използваха параметрите на стоката – „Малка опаковка“ и „Голяма опаковка“, но те бяха твърде неразбираеми за хората и по-трудни за настройване. За целта създадохме този нов тип стока, където са добавени параметрите „Брой плочки в кашон“ и „Квадратни метри в кашон“.

Тези нови параметри се използват предимно в модул продажби, когато работите през визия „Магазин за фаянс и теракот“. Тази визия може да активирате през модул продажби, като отворите менюто „Инструменти“ – „Настройки“ и в лявата част от страницата „Изглед“, изберете от падащия списък стил на работа – 6,0 Магазин за фаянс и теракот.

Добре е в модул продажби да се активира видимостта на мерните единици, като по този начин в таблицата с набраните стоки ще се изписва информация за това, коя колона показва кашоните и коя показва квадратните метри. Тази настройка се намира в: „Инструменти“, „Настройки“, „Разширени“ – „Показва мерните единици при продажба“.

Нагласете ширината на колоните така, че да се вижда цялата информация. За целта от „основни операции“ отключете катинарчето и с мишката разширете колоните. След това запишете с дискетата и заключете катинарчето.

Основната единица, с която работи тази стока е единичната плочка. Това означава, че когато доставяте плочките, трябва да доставите количеството, като умножите получените кашони по броя на плочките в тях.

В продажбите може да изберете дали да продавате брой плочки, кашони или на квадратни метри.