ПРИНТИРАЩ СЪРВЪР

Чрез принтиращия сървър се осъществява връзката между компютър и принтер. Тази програма се използва при работа с фискални, нефискални, етикетни и матрични  принтери, както и с касови апарати.

Програмата се намира в директорията на помощните програми на Янак. които можете да разгледате от Start бутона на Windows – Programs или All Programs – YanakSoft – Yanak 6 – Помощни програми.

Пуснете програмата, тя се зарежда в долната дясна част на екрана и започва да работи, посочете я и с десния бутон на мишката я покажете.

При пускането на програмата, тя се зарежда и започва да работи.

ФИСКАЛНИ ПРИНТЕРИ

КАК ДА НАСТРОИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР ИЛИ КАСОВ АПАРАТ?

Отворете основния прозорец на принтиращия сървър, след което от ляво изберете “Добавяне на фискален принтер”. Ще ви се отвори нов прозорец „Помощник за настройка на фискален печат“. Изберете вашето фискално устройство и натиснете „Напред“.

Ще се отвори следващия прозорец.

Натиснете бутон „Автоматично откриване и настройване на принтер“,  при правилно свързване на фискалното устройство с компютъра, ще се нагласят настройките за Com порт и скорост на комуникация.

Посочете директорията, в която програма „ЯНАК“ изпраща фискалните бонове и натиснете бутон „Край“.

При автоматичното настройване, ако системата не може да направи връзка с фискалния апарат, е възможно това да е резултат на някой от следните проблеми:

 • Фискалното устройство не е включено правилно към компютъра. Проверете буксите във фискалния апарат и компютъра.
 • Неправилен кабел. Всеки апарат има собствен вид кабел. Не може да вземете случаен кабел и системата да заработи.
 • Комуникационният порт на компютъра е изгорял. Много често се случва проблемът да е именно такъв. Ако има втори порт, свържете апарата на него и пробвайте отново чрез опцията за автоматичното откриване.
 • Комуникационният порт на апарата е изгорял. Ако имате друго устройство, (кухненски принтер, баркод скенер или друг фискален апарат) свържете го на същото място и тествайте с него. Така ще разберете дали проблемът е в компютъра или в апарата.

НЕФИСКАЛНИ ПРИНТЕРИ

Нефискалните принтери се използват за печат на:

 • в ресторантите се печатат разписки за крайна сметка, междинна разписка, разписки по работните                                              места (Бар, Кухня).
 • в магазини и складове на едро се печатат разписка за крайна сметка, гаранционни карти и др.

КАК ДА НАСТРОИМ НЕФИСКАЛЕН ПРИНТЕР?

Отворете основния прозорец на принтиращия сървър, след което изберете “Добавяне на нефискаленпринтер”. Ще ви се отвори нов прозорец „Помощник за настройка на нефискален печат“.

Изберете модела на Вашия принтер и натиснете „Напред“. Ще се отвори следващ прозорец.

 • Натиснете бутон „Автоматично откриване и настройване на принтер“.
 • Програмата ще направи необходимите настройки.
 • Изберете папка на компютъра, където се създават файловете от програмата, преди да бъдат отпечатани от принтера .
 • Натиснете бутон „Край“.

Ако програмата не може сама да направи настройките, причините могат да бъдат следните:

 • Принтерът не поддържа автоматично настройване.
 • Има проблем с кабелите. Повреден или грешен кабел.
 • Изгорял комуникационен порт на компютъра или принтера.

Ако използвате старите етикетни принтери на Датекс – LP50, те също се настройват през този модул.

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89-%d1%81%d1%8a%d1%80%d0%b2%d1%8a%d1%80/