ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ


АВТОМАТИЧНО СИНХРОНИЗИРАНЕ НА БОНУС ТОЧКИТЕ НА TBI Buy

Системата работи след регистриране в платформата на ТИ БИ АЙ Бай и допълнително активиране на регистрация за тази опция от Янак Софт.

За да се използва тази автоматична връзка се дължат допълнителни такси, които може да видите в страницата с цени на Янак Софт от тук.

Вижте условията за ползване в системата на ТИ БИ АЙ Бай от тук.

За да работи системата, в търговския обект трябва да се направят следните настройки:

В основните настройки на програма Янак отворете “Офис настройки“. Тук има три полета:  API адрес API ключ Офис идентификатор Тези настройки ще Ви бъдат предоставени от Ти Би Ай Бай. Въведените настройки са уникални за всеки отделен търговски обект и трябва да се въведат на компютъра в самия обект. Тези настройки не се прехвърлят през модул трансферен сървър. В модул продажби трябва да се включат 3 настройки.

1. Разрешава се приключване на продажба чрез карта на Tbi Buy. Настройката се намира в самия модул продажби, “Настройки”, “Разширени”, “Разрешени видове плащания”, “TBI Buy”.

2. Видим бутон в екрана на продажбите, за директно приключване с бонус точки. Настройката се намира в модул продажби, “Визуални настройки”, “Видими служебни настройки за приключване на сметка” “TBI Buy точки”

3. Видим бутон за избор на клиент на TBI Buy. Настройката се намира в модул продажби, “Визуални настройки”, “Видими бутони в долната лента”, “TBI Buy”.

Начин на работа

Изберете клиент, като натиснете бутона “Избери TBI Buy клиент“, сканирайте баркода, който ще Ви предостави клиента. Ако в картата на клиента вече има натрупани бонус точки, то в този бутон ще се изпише тяхната сума. Броят на бонус точките е равен на сумата на сметката, която те могат да платят. След като въведете желаните стоки, може да приключите продажбата по два начина:

  1. Стандартно плащане – клиента си плаща по стандартен начин в брой или с карта.
  2. Плащане с бонус точки от TBI Buy – клиентът вече има натрупани бонус точки и желае да ги използва и да заплати новата покупка с тях. В този случай изберете начин на плащане, като натиснете бутона за приключване на сметката “TBI Buy”. Самото плащане с бонус точки става по същия начин, както е плащането с карта или в брой. Възможно е да платите частично с бонус точки и остатъка да бъде доплатен в брой.