ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА

Има различни методи за приключване на продажба. В този урок ще покажем различните методи и ще обясним, кога се използват.

За да се намали възможността за грешно приключване на продажба, може в настройките на модула да разрешите или да забраните определен тип на плащане.

Това се прави от „Инструменти“-> „Настройки“-> „Разширени“, където включете само онези методи на приключване, които ще използвате.

Може да нагласите бърз клавиш, който да активира директно желания метод на приключване. Това може да направите през настройките за клавиатура – „Инструменти“ -> „Клавиатура“.

Приключване на продажба в брой

За да приключите продажба натиснете на клавиатурата клавиш „END“. Ще се отвори този прозорец. Тук си виждат в лявата част на екрана бутоните за активиране на различните методи на плащане. На Фиг. 1 е показано приключване на стандартна продажба в брой, без избран клиент. Тук се вижда сумата на документа, Вие попълвате платената сума и програмата изчислява ресто.

Плащане в брой с отложено плащане или частично плащане

Ø  В този случай клиентът дължи от стари документи 9,80.

Ø  Сумата на новия документ е 16,90.

Ø  Клиентът плаща 20 лв., като по този начин си плаща цялото старо задължение.

Ø  От новия документ плаща 10,20 и остава да дължи 6,70.

Показахме Ви как се извършва продажба на отложено плащане и как се погасява старо задължение. Този метод за плащане на старо задължение се използва преди всичко в магазини и ресторанти. За търговците на едро е по-удобен метода „Плащане по документ“.

При приключване на продажба в брой парите платени за документа влизат в касата на продавача. Както е обяснено в модул „Личен състав“, всеки оператор има основна каса. В основната каса влизат парите от всяка продажба, платена в брой. Тази каса натрупва парите докато не ги отчете управителя, което означава, че може да се работи няколко дни и най-накрая да се направи отчитане. Междувременно продавача може, ако има права за достъп, да плаща стоки за доставка или да извършва друг вид плащане, което автоматично ще тегли пари от неговата каса. По този начин касата ще показва какъв е балансът на парите. Подробно може да се проследи движението на парите през справката „Касова книга“.

Плащане по банков път

Трябва да правите разлика между продажба с приключване по банков път и продажба платена с кредитна или дебитна карта.

Когато продавате с приключване по банков път задължително трябва да имате избран клиент. В този случай се издава фактура, която или вече е платена авансово в банката, или ще очаквате да получите парите в банката. В двата случая документа остава като неплатен и се оформя отрицателно салдо на клиента. В нашият случай клиент е „Янак Софт ЕООД и остава да дължи 30,60 лв. След като получите парите, в модул „Банка“ се описва прихода, като се обвързва към съответния документ. По този начин се приключва фактурата и се маркира като платена, а на контрагента му се приспада от задължението.

Безналично плащане

Приключването с кредитна карта е от групата на безналичните плащания. Безналичните плащания биват:

  1. ПЛАЩАНЕ С КРЕДИТНА КАРТА – това плащане е равно на плащането в брой, но парите не влизат в касата на оператора а в предварително нарочена банкова сметка. На фискалния апарат се отчита плащането, като плащане с карта. Може да платите частично с карта и да доплатите разликата в брой. За някои банки има осъществена директна връзка с банковите им терминали. При директна връзка с терминал продажбата ще се приключи само, ако терминалът върне положителен отговор за получено плащане. За да ползвате този метод на плащане, трябва да създадете банкова сметка и в настройките на модул Продажби на посочите, че плащането с Безналично плащане с карта натрупва парите в съответната банкова сметка.
  2. ПЛАЩАНЕ С ДЕБИТНА КАРТА – няма разлика от плащането с кредитна карта. Двете плащания са разделени, като по този начин може плащането с кредитна карта да има директно връзка с терминал на банката, който да очаква потвърждение за платената сума, докато другия метод на плащане да е свободен или да е свързан с друга банка. За да ползвате този метод на плащане, трябва да създадете банкова сметка и в настройките на модул Продажби на посочите, че плащането с Безналично плащане с карта натрупва парите в съответната банкова сметка.
  3. ПЛАЩАНЕ С ВАУЧЕР ЗА ХРАНА – ФИСКАЛНО – това плащане се използва от фирмите, които приемат ваучери за храна. Плащането е идентично с плащането в брой, но на касовият апарат се отчита плащането като „Чек“. За да ползвате този метод на плащане, трябва да създадете банкова сметка и в настройките на модул Продажби на посочите, че плащането с ваучер за храна натрупва парите в съответната банкова сметка.
  4. ПЛАЩАНЕ С ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК – НЕФИСКАЛНО – Това плащане не издава фискален бон. За да ползвате този метод на плащане, трябва да създадете банкова сметка и в настройките на модул Продажби на посочите, че плащането с ваучер за подарък натрупва парите в съответната банкова сметка.
  5. ПЛАЩАНЕ С ВИРТУАЛЕН ПОС – НЕФИСКАЛНО – Това плащане не издава фискален бон. За да ползвате този метод на плащане, трябва да създадете банкова сметка и в настройките на модул Продажби на посочите, че плащането с виртуален пос натрупва парите в съответната банкова сметка.

Този метод на плащане се използва от фирмите при следната ситуация:

  • Продавате ваучер за подарък на стойност 20лв.
  • Ваучерът се продава в брой и се издава фискален бон за 20 лв.
  • Когато дойде клиент и купи стока на обща стойност 30,60лв., но плати 20лв. чрез ваучер за подарък, ще се оформи доплащане в брой на 10,60. Във фискалния бон ще е изписана цялата сума на документа – 30,60, но на следващия ред в бона ще се приспаднат 20 лв. от платената сума с ваучер. Крайната сума, за която ще се издаде фискален бон е на стойност 10,60лв.

Плащане с Наложен платеж

Наложен платеж се използва, когато продавате стока, която ще бъде платена от куриера. В този случай парите ще ги получите не от клиента, а от пласьора или в случая от куриера.

При приключването се избира пласьор, който ще занесе стоката. По този начин парите влизат като задължение на пласьора. Ако този пласьор има няколко документа ще видите общото му задължение от всички документи. Когато получите парите може да направите приход в касата или в банката, като го обвържете с конкретен документ. Може да занулите салдото на пласьора, както е показано на Фиг. 2. Избирате пласьора в продажбите като клиент и приключвате празен документ. По този начин се изплаща старо задължение без да се конкретизира, по кой документ се плаща.

Вижте урока за задължение на пласьор.

Приключване на продажба към сервизна карта

Този метод на приключване се използва от автосервизите. Когато в автосервизът има приет автомобил, за който има издадена сервизна карта, може от магазина на сервиза да се изписват резервни части, като ги приключвате към сервизната карта. По този начин в сервизната карта се натрупва общо задължение и когато се издаде автомобила, ще се направи окончателна продажба на всички услуги и резервни части.

Приключване към хотелска стая

Този метод на приключване се използва от хотелите. Когато гост на хотела си пазарува в магазина или ресторанта на хотела, може да се приключи продажбата, като се натрупа задължение към стаята на госта. По този начин сметката ще бъде фактурирана и платена на края на престоя.

Отложено плащане

Този метод на приключване се използва в магазините, където, за да не стават грешки не е позволено частично плащане или погасяване на стари задължения. Ако все пак в магазинът се продава стока на отложено плащане може да използвате тази опция. По този начин ще се намали възможността за грешка.

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0/