Препоръки за организиране на работа в търговски обект

Препоръки за организиране на работа в търговски обект

При различните видове обекти се използват различни стратегии за организиране и изграждане на компютърната система.

Супермаркет

При силно натоварените обекти е важно системата да се изгради така, че да не се допусне прекъсване на работния процес. За този вид обекти се препоръчва да има поне два локални сървъра – основен и резервен. По този начин системата е защитена и при евентуален проблем с основния сървър, обекта ще продължи да работи с резервния. В този случай, двата сървъра се свързват чрез модул “Трансферен сървър”, който автоматично през 30 секунди синхронизира данните на двата компютъра. За да работи автоматично системата, на всички локални компютри, както и на касовите модули, в Янак Старт, в настройките за път до системна база, се настройват две връзки – път до основна системна база и път до резервна системна база.

В обекти, които работят с много на брой касови места е препоръчително касите и бек офиса да работят на различни сървъри. Това се налага, защото в бек офиса често се генерират тежки справки или се правят други операции, които натоварват работата на сървъра и е възможно да се получи забавяне на работата на касите. Когато касите работят на самостоятелен сървър, те няма да имат директна връзка със сървъра на бек офиса и процесите на работа ще са нормални. При тази схема се препоръчва да има три сървъра – един за касовата зона, един резервен за касовата зона и един за бек офиса. Трите сървъра ще синхронизират данните си чрез модул “Трансферен сървър” и липсата на директна свързаност няма да се усеща.