ПОМОЩНА СИСТЕМА ЗА РАБОТА С ЯНАК Android

  1. Настройки на системата за работа с апликация ЯНАК ANDROID – помощна система за настройване на сървъра и апликацията.

Ръководство

Мобилният терминал с програма Янак Android, се свързва към базата данни почти по начина, по който се свързва и нормален компютър, т.е. трябва да е или във вътрешната мрежа на обекта или да се използва външно статично IP. Мобилната програма е помощна и няма пълната функционалност в нея, каквато е в основната програма.
При работа с няколко обекта е нормално във всеки обект да има по едно мобилно устройство, защото освен за ревизии може да има и допълнителни ползи на самия персонал.
При необходимост едно устройство може да се свърже към базите на различните обекти, но във всеки обект трябва да се правят настройки. Другият вариант е устройството да се свързва директно към централната база в централния сървър, който се синхронизира с обектите чрез модул Трансферен сървър, но ще има известно забавяне на информацията докато се синхронизира с обекта.
Налични са следните модули:
доставки – описване на фактура за доставка;
приемане на стока – склададжията сканира получените стоки и ги записва в документ получена стока. След което в стационарен компютър се зарежда този протокол и се осъществява доставката;
прехвърляне между обекти – мести стока от един обект в друг;
потвърждаване на прехвърлянето – оператор потвърждава чрез баркод скенера получените стоки;
проверка на документи – чрез баркод скенер се прави проверка за стоките по документа;
проверка на цена и наличност – бърза проверка на цената на стоката;
ревизия – ревизиране на стоките в склада;
колектор на данни – този модул се използва като заместител на модули, които не са налични все още в мобилната версия. Често се използва за маркиране на стоки, за които трябва да се печати цена.