Справка “НАЛИЧНОСТ КЪМ ДАТА”

Тази справка се използва за нуждите на счетоводството и ще я намерите в раздел “Справки -> Анализи.

За счетоводните нужди справката трябва да се използва като показва наличностите според датата на документ.

Справката изчислява наличностите към определена дата според създадените документи в нея, което означава, че при големи бази справката може да бъде доста бавна.

Една от необходимите информации на счетоводството е следната:

начално салдо за период + приход на стоки за периода – разхода на стоките от продажба по средно покупната им цена = крайното салдо за периода.

Важно е да се знае, че ако документите за доставка се описват след като стоките от тази доставка са продадени, то справката ще покаже резултат, който ще се разминава от реалния. Този проблем се получава, защото по време на създаване на документа за продажба се записват средно покупните цени на продадените стоки. Ако доставката се направи след продажбата и ако тази доставка променя покупната цена на стоката, то справката няма начин да покаже правилен резултат. Ако държите тази справка да показва правилен резултат, не трябва да допускате продажбата да става преди да е описан документа за доставка!

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0/