Справка за входящ контрол

Справката показва данните за входящ контрол на хранителните стоки.

Тук се виждат партидите и сроковете на годност за доставените стоки, както и другите данни, които са необходими за попълване в дневника.

В магазините за хранителни стоки може да предоставите на продавачите достъп до тази справка, за да може при проверка да я отворят и да покажат входящия контрол на проверяващите органи.

Тук ще покажем как да организирате достъпите така,  че продавачите да могат да виждат справката за входящ контрол, но да не виждат другите справки.

Отворете достъпите, посочете желания достъп и маркирайте “Редактирай”. Ще се отвори картона на съответния достъп.

  • Отидете на меню “Справки” и изключете достъпа до всички справки.
  • На същото място включете достъпа “05. Документи за доставка”
  • В горната част на този екран отворете линка на “Достъп до оператори…”, където се определят операторите, чийто документи може да се виждат. Тук може да добавите операторите, чиито документи този достъп има право да вижда. Може да включите “Всички”, което също няма да е проблем, защото ще нагласим оператора да вижда само справката за Входящ контрол.
  • Отидете на меню “Фиксирани справки” и изключете достъпа до всички справки.
  • На същото място включете достъп “Входящ контрол”.

Ако направите по този начин достъпите, съответните оператори ще виждат входящия контрол на всички доставени стоки и дори ще могат при нужда да го разпечатат.

Вижте още информация за справките.