НАСТРОЙКИ НА ВЕЗНА ELICOM ETS

Преди да започнете работа с везната трябва да настроите следните параметри:

1 – Дата и час

2 – IP адрес

 1. НАСТРОЙКА НА ДАТА И ЧАС
 2. НАТИСНЕТЕ БУТОН ‘PRG’ – 3 пъти (намира се долу-вляво на клавиатурата). На дисплея ще се изпише”ENTER PASSWORD:000000″.
 3. ВЪВЕДЕТЕ ПАРОЛАТА НА ВЕЗНАТА (по подразбиране е ‘123456’) и потвърдете с бутон ‘PRN'(намирасе долу-вдясно на клавиатурата). На дисплея ще се появи меню с избор за настройки.
 4. НАТИСНЕТЕ БУТОН ‘3’ от цифровата клавиатура (меню SYSTEM SETUP).
 5. НАТИСНЕТЕ БУТОН ‘3’ (меню TIME/DATE). На дисплея ще се появи меню с настройки на дата и часна везната. С натискане на стрелка надолу (бутон ‘5’ от зелената клавиатура) слизате на позиция”DATE: xx-xx-xx” и от цифровата клавиатура въвеждате текущата дата.
 6. НАТИСНЕТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ СТРЕЛКА НАДОЛУ за да отидете на позиция “TIME: xx:xx:xx” и от цифровата клавиатура въвеждате текущия час.
 7. ПОТВЪРДЕТЕ С БУТОН ‘PRN’. Натискайте последователно бутон ‘CP’ докато излезете от менюто на везната.
 8. НАСТРОЙКА НА IP АДРЕС
 9. a)НАТИСНЕТЕ БУТОН ‘PRG’ 3 ПЪТИ (намира се долу-вляво на клавиатурата). На дисплея ще се изпише”ENTER PASSWORD:000000″.
 10. b)ВЪВЕДЕТЕ ПАРОЛАТА НА ВЕЗНАТА (по подразбиране е ‘123456’) и потвърдете с бутон ‘PRN’ (намира се долу-вдясно на клавиатурата). На дисплея ще се появи меню с избор за настройки.
 11. c)НАТИСНЕТЕ БУТОН ‘3’ от цифровата клавиатура (меню SYSTEM SETUP), после натиснете бутон ‘1’(меню SYSTEM), накрая натиснете бутон ‘1’ (меню INTERFACE).

На дисплея ще се появи меню с настройки за свързване на везната. С натискане на стрелка надолу (бутон ‘5’ от зелената клавиатура) слизате на позиция “3.ETHERNET IP=xxx.xxx.xxx.xxx”, като ‘xxx.xxx.xxx.xxx’ е IP адреса записан във везната. Въведете желания IP адрес от цифровата клавиатураи потвърдете с бутон ‘PRN’.

НАТИСКАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО БУТОН ‘CP’ докато излезете от менюто на везната.

 

Записване на етикет във везната

Преди да започнете работа, трябва да запишете етикет във везната. Има готови шаблони, които може да използвате. За да заредите шаблон натиснете бутон “Допълнителни настройки”. Етикетите се намират в папка “\Etiket\Elicom ETS” в инсталационната папка на програмата (Например – C:\Program Files\YanakSoft\Yanak 6\Etiket\Elicom ETS). Натиснете бутон “Отвори етикет” и изберете етикета. След това натиснете бутон “Запиши етикета във везната”. За да направите нов дизайн на етикет използвайте програмата за дизайн на етикети на фирма Еликом.

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0-elicom-ets/