Лимит за отложено плащане на отделните лица за контакти от определена фирма

Лимит за отложено плащане на отделните лица за контакти от определена фирма

Тази функционалност се използва в заведения за хранене, където се хранят голяма част от служителите на определена фирма и фирмата поема определена сума от сметката за храна.

За да работи системата трябва:

  1. Трябва да се създаде нов контрагент – фирма, която ще прави плащането на сметките.
  2. В картона на тази фирма, в страницата с допълнителните параметри, трябва да се активира настройката – “Активира лимит за отложено плащане на личния състав“.
  3. Определете периодичността на лимита, например за ден, седмица или месец.
  4. Определете размера на лимита.
  5. Въведете в картона на фирмата, в страницата  “Лица за контакти”, всичките служители на фирмата. Ако желаете може да не им изписвате имената, а да въведете само кодове. Задължително трябва да попълните полето “Клиентска карта”. Този код трябва да е уникален. Чрез кода, в модул продажби ще се избира, кой точно пазарува. Всички служители на фирмата ще ползват един и същ лимит. Ако в една фирма има служители, които ползват различни по размер лимити, трябва да създадете фирмата няколко пъти, т.е. да и направите например два картона и да направите различни настройки в тях. В този случай ще разпределите личния състав по отделните картони на фирмата.

Пример, определяте дневен лимит от 20 лв. Това ще означава, че всяко отделно лице от тази фирма ще може да пазарува всеки ден стоки за 20 лв. без да ги плаща.

В модул продажби натиснете бутон “Клиентска карта” и попълнете кода на клиента. Кодът може да бъде напечатан на баркод щрих, да се въведе чрез магнитна или безконтактна карта или да се попълни на ръка. След като се активира клиента, ако той има въведен лимит ще се отвори прозорец, в който ще се изпише информация за клиента и остатъчния му лимит за съответния период. Когато лимитът се изразходи, клиентът ще може да пазарува с тази карта само, ако си плаща сметката.

Всяка една продажба с отложено плащане ще трупа задължение на фирмата. В края на месеца се издава свободна фактура за всичките направени продажби, като фактурата се приключва по банков път. В зависимост от това как ще получите парите, избирате дали да направите плащането в модул Каса или в модул Банка. Ако получавате парите по банков път, отворете модул Банка, изберете “Плащане по документ”, изберете фирмата. В отворилата се справка ще видите фактурата. В полето “Сума за плащане” попълнете получената сума и натиснете клавиш “End”, ще се отвори отново модул Банка, но вече ще е попълнено платежното. Натиснете “End”, за да приключите действието. По този начин ще се занули задължението на фирмата и документът ще се маркира като платен.  Ако парите ги получавате в брой, направете същото но през модул Каса. В случай, че плащането се направи в месеца, в който е издадена фактурата, то на самия документ ще се смени статуса за начин на плащане на “в брой”.