КОМИСИОНЕР

Комисионер може да се използва, за да направите отстъпка на определени хора или фирми, която се предоставя за това, че са Ви довели клиент. Тук ще посочим един пример основно поради което сме добавили тази функция в програмата. Когато майсторите пазаруват строителни материали за своите клиенти, получават фактура, което предоставят на клиента и отделно си получават комисионна за сделката.

Първо трябва да настроите системата.

  • В модул Продажби трябва да включите възможност за избиране на комисионер. Това се прави от самия модул, през “Инструменти”, “Визуални настройки”, “Покажи поле за избор на комисионер”. След като включите тази настройка, в дясната част на екрана ще се появи бутон “Комисионер”. С натискане на този бутон ще се отвори прозорец за търсене на контрагент, където ще се виждат онези контрагенти, които имат включена настройка.
  • Лицето, което трябва да получава комисионни се създава като контрагент. В картона на този контрагент, в “Допълнителни параметри” се включва настройката “Контрагентът е комисионер и получава пари от направените покупки от неговите клиенти.” Включете тази настройка и този контрагент вече ще се показва в списъка с комисионери.
  • Направете ценова листа, в която определете цените, на които пазарува майстора. Закачете този контрагент към тази ценова листа.
  • В продажбите фактурата или стоковата разписка се издава на крайния клиент, който също би могъл да получава отстъпка или да ползва специална ценова листа.
  • Преди да приключите продажбата изберете, кой е майстора.
  • След като приключите продажбата, програмата ще изчисли разликата между цените на крайния клиент и цените на майстора и тази разлика ще се добави в салдото на майстора.
  • Майсторът може да пазарува, като плаща с това салдо или може да му изплатите парите през модул каса.
В справките по документи може да включите от визуализация на колоните колоната “Комисионер”, където ще се вижда, кой е комисионер по сделката.